Rekordman pro osev teplých oblastí

Špičkovým hybridem ozimé řepky pro nový pěstitelský ročník 2016/2017 od společnosti Agrofinal je ES Anisse, který byl během posledních dvou let velmi důkladně prověřen v pěstitelské praxi České republiky a registrován na sousedním Slovensku. Jedná se o ročníkově stabilní, kompaktní hybrid s výrazně nadprůměrnými výnosy v teplých pěstitelských oblastech.

ES Anisse je středně raný hybrid s vysokou výkonností do všech oblastí pěstování řepky ozimé.

Charakteristika ES Anisse

V teplejších oblastech s vysokou intenzitou pěstování vykazuje rekordní výnosy na úrovni nejlepších hybridů na trhu. Disponuje velmi vysokým a stabilním výnosem semene, vyšším až vysokým obsahem oleje v semeni a velmi dobrou odolností proti všem houbovým chorobám, zvláště proti fomě.

Rostlina je robustní, středně vysoká, silně bočně větvící, po zasetí má rychlý počáteční růst i díky velmi dobré odolnosti k suchu a nízké potřebě půdní vláhy při vzcházení. Přezimování má na výborné úrovni. Na jaře má poměrně rychlý start do vegetace, rozkvétat začíná mezi prvními hybridy, období květu je středně dlouhé. Má velmi dobrou odolnost proti poléhání a před sklizní je vynikající v rovnoměrnosti dozrávání porostu.

Velmi zajímavé je postavení šešulí na větvích. Jako jeden z mála hybridů má polovzpřímené až vzpřímené postavení šešulí, což je znak, který je velmi prospěšný například při poškození porostu kroupami. ES Anisse v pokusech, které byly kroupami poškozeny, vždy vykazovala nejnižší stupeň poškození ze všech hybridů.

Dobře reaguje na ošetření fungicidními přípravky v období kvetení. Hybrid vyniká i kvalitativními parametry, obsah glukosinolátů v semeni je velmi nízký, stejně tak obsah kyseliny erukové. Obsah oleje v semeni je zpravidla vysoký.

Doporučuje se pěstovat při vyšší až vysoké intenzitě, stejně jako většina hybridních odrůd. Je vhodný pro optimální rozdělení sklizně ve větších zemědělských podnicích, neboť dozrává o trochu dříve než většina pozdnějších hybridů.

Výsev je doporučován do 40 až 45 semen na metr čtvereční při dobrém zpracování půdy v agrotechnickém termínu. Doporučený termín pro setí je na konci agrotechnické lhůty, nejlépe do konce srpna. Při pozdním setí se doporučuje zvýšit výsevek na 50 semen na metr čtvereční.

V pokusech na předních příčkách

Jedná se o velmi žádaný a rychle se rozvíjející hybrid v západní a střední Evropě, zejména v Německu, Polsku a na Slovensku, kde byl také v roce 2014 zaregistrován. Díky svým přednostem se stal ES Anisse jedním z nejlepších hybridů na pokusných stanovištích v České republice.

Z dosavadních výsledků je patrné, že tento hybrid je velmi vhodný do teplejších podmínek Čech a Moravy, kde výborně odolává suchu a teplu ve všech fázích vegetace, což je jeho značnou výhodou oproti nejsilnějším hybridním konkurentům.

V pokusech České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) na stanici v Červeném Újezdu se v obou předešlých letech umísťoval na předních příčkách a konkuroval těm nejlepším hybridům na trhu. Naopak, jak ukázaly předešlé ročníky, hybridu příliš nesvědčí pozemky s velmi těžkými půdami a vysokou hladinou spodní vody, na což je potřeba při jeho rajonizaci brát zřetel.

ES Anisse na polních dnech

Zájemci z řad široké zemědělské veřejnosti měli možnost hybrid ES Anisse vidět během vegetace na mnoha polních dnech v různých lokalitách celé České republiky, zejména v poloprovozních pokusech, které pořádá ČZU Praha.

Hybrid byl také hlavním magnetem dvou velkých řepkových polních dnů společnosti Agrofinal s. r. o., které byly pořádány na začátku června ve Zbirohu (RO) a Bezně (MB). Na těchto pokusných lokalitách bylo také představeno kompletní portfolio ozimé řepky pro rok 2016/2017.

Společnost Agrofinal těší, že můžeme pěstitelům nabídnout hybrid, který svými výnosy momentálně patří k výkonnostní špičce v České republice. Hybridní odrůda ES Anisse splňuje všechny nároky moderního pěstitele řepky a patří v současnosti k  nejlepším hybridům na českém trhu. Neměla by proto chybět v odrůdové skladbě žádného významného pěstitele řepky.

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč.

Milan Spurný

obchodní ředitel společnosti Agrofinal spol. s r. o.

Foto: Ing. Karel Říha, odborný poradce na polním dnu Agrofinal ve Zbirohu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *