Regulace plevelů v řepce olejce

Řepka olejka má v časných růstových fázích velmi malou konkurenční schopnost, a pokud jsou dobré půdně-klimatické podmínky, tak ji plevele velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů. Proto je potřeba proti plevelům zasáhnout včas. Společnost Syngenta Vám za tímto účelem nabízí herbicidy Brasan 540 EC, Teridox 500 EC, anebo výhodný balíček Brasan-Teridox pack.

Herbicidy Brasan 540 EC a Teridox 500 EC asi není potřeba detailně představovat. Oba přípravky jsou naše léty prověřené stálice v herbicidní ochraně. Dovolte mi tedy jen stručné zopakování jejich použití. Oba herbicidy jsou určené pro preemergentní aplikaci do tří dnů po zasetí. Pro výbornou účinnost stejně tak, jako je tomu u všech ostatních preemergentů, je nezbytná dostatečná půdní vlhost, která umožní dobré rozptýlení účinné látky v horní vrstvě půdy a její přijatelnost rostlinou. Pro optimální rozptýlení účinné látky v horní vrstvě půdy a dostatečný účinek je také nezbytné odstranit z povrchu půdy větší hrudy, které by plevelům poskytly „úkryt“ před účinnou látkou a ty by nerušeně vzcházely.

Brasan 540 EC

Herbicid Brasan 540 EC obsahuje dvě účinné látky: dimethachlor a clomazone. Dimethachlor je účinná látka ze skupiny chloracetanilidů, která brzdí klíčení a je přijímána prostřednictvím kořenů, klíčků a děložních listů plevelů. Účinná látka clomazone náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a nadzemními částmi a je translokována v růstových vrcholech. U citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Brasan 540 EC v sólo aplikaci používáme v dávce 2 l/ha. Účinkuje proti plevelům jednoletým dvouděložným a jednoděložným.  Vyniká v účinnosti na brukvovité plevele (kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní, hulevník lékařský). Nepůsobí proti vytrvalým plevelům.

Teridox 500 EC

Herbicid  Teridox 500 EC obsahuje 500 g/l účinné látky dimethachlor. Působí dobře proti jednoděložným, ale i proti dvouděložným plevelům včetně heřmánkovitých. Má dlouhodobý účinek a k řepce je vysoce selektivní.

Pokud se rozhodnete pro koupi balíčku (15 l Brasan 540 EC a 5 l Teridox 500 EC), ošetříte si tak 10 ha. Tank-mix kombinací Brasan 540 EC + Teridox 500 EC, určitě neprohloupíte. Kromě výhody ekonomické má tato společná aplikace následující přínos:

  • nejširší spektrum herbicidního účinku, které zahrnuje problematické trávy, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, tak plevele dvouděložné včetně svízele, heřmánkovitých a brukvovitých plevelů,
  • výbornou selektivitu k plodině (nehrozí vybělení řepky olejky tak, jako tomu někdy bývá po vyšších dávkách čistých clomazonových herbicidů).

Tank-mix kombinace Brasan 540 EC + Teridox 500 EC účinně vyčistí z porostu řepky problematické trávy, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, ale i dvouděložné plevele včetně svízele, heřmánkovitých a brukvovitých plevelů, např. kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní

Zetrola

Velkým problémem při pěstování řepky po obilninách bývá klíčení výdrolu obilnin. K ochraně proti výdrolu by mělo být přistoupeno v době, kdy má výdrol 3–4 listy, což většinou bývá za 2–3 týdny po setí, podle vláhových podmínek. Pokud se podcení předseťová příprava půdy, mohou v hrudovité půdě vzcházet další lipnicovité jednoleté plevele, které nejsou v dosahu půdních herbicidů. Pak je zapotřebí přistoupit k postemergentnímu ošetření. Dobrou volbou je gaminicid Zetrola s účinnou látkou propachizafop (100 g/l). Zetrola působí selektivně jako listový translokační herbicid. Aplikuje se na plevele lipnicovité jednoleté v dávce 0,5–0,8 l/ha, na výdrol obilnin v dávce 0,4–0,5 l/ha a na pýr plazivý v dávce 1,2–1,5 l/ha vždy postemergentně od fáze tří listů plevelů. Herbicidní účinek je viditelný po deseti dnech od provedené aplikace.

Správně provedená herbicidní ochrana pomůže zdárnému vývinu porostu řepky olejky, která bude lépe odolávat atakům fomy (Phoma lingam) a hlízenky (Sclerotinia sclerotiorum), úspěšněji odolá mrazovému poškození a přispěje k vysoké, kvalitní a bezproblémové sklizni.*

Ing. Renata Salavová

Syngenta Czech s. r. o.

Foto archiv firmy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down