Půdní úrodnost na prvním místě

Ne všechny expozice na výstavě Naše pole prezentovaly to, co v půdě nedaleko Nabočan vyrostlo. Firma PRP Technologies Česká republika se zaměřuje právě na půdu a její vlastnosti. Nejedná se ale pouze o poradenství, společnost nabízí i přípravek, který má zlepšit podmínky pro rostliny.

Nabočany poskytují pro celostátní výstavu naše pole nadstandartní podmínky nejen z pohledu agrotechniky, ale i kvality půdy. Přesto i zde lze najít určité rezervy. Na ně upozornil Ing. Ivan Petrtýl, ze společnosti PRP Technologies Česká republika. „Kvůli opakujícímu se zpracování půdy a dalším agrotechnickým zásahům spojeným s pohybem zemědělské techniky po poli dochází ke zhutnění půdního profilu,“ upřesnil. Půdě navíc chybí živočišná výroba.

Popisovaná firma nabízí soubor pozitivních opatření působících na půdu i pěstované plodiny. TO má zajistit přípravek PRP® SOL, což je vápenato-hořečnaté hnojivo, které má uplatnění zejména při úpravě pH a doplnění obsahu přístupného vápníku a hořčíku v půdě. „Význam tohoto hnojiva je také v tom, že podporuje zlepšení a stabilitu půdní struktury a má příznivý vliv na biologickou činnost půdy. Stimulace mikrobiální flóry působí na všechny životadárné funkce půdy, zlepšuje její úrodnost a pozitivně ovlivňuje růst rostlin. Díky bohatší síti kořenů má rostlina přístup k většímu množství půdy, která je zároveň i biologicky aktivnější.

Přípravek je možné aplikovat rozmetadlem minerálních hnojiv nejlépe před setím nebo po sklizni plodin přímo do rostlinných zbytků. Startovací dávka se pohybuje od 300 do 600kg na hektar v závislosti na plodině a stavu půdy.

Společnost dále nabízí vodný roztok solí stopových prvků PRP EBV, který se aplikuje na listovou plochu jako protistresový faktor. Uplatnění nachází při ochraně například před mrazem nebo do tank-mixů společně s dalším ošetřením přípravků na ochranu rostlin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *