První odkopy velmi raných brambor ukázaly rozdíly mezi odrůdami

Na začátku června se v ranobramborářské oblasti začínají sklízet brambory. A je již tradicí, že právě v tu dobu se v Čelákovicích scházejí pěstitelé brambor, aby se zde dozvěděli, jaké výnosy při prvních odkopech dosahují jednotlivé odrůdy. Letos byly mezi odrůdami nezvyklé rozdíly. Některé daly po 53 dnech vegetace výnos pouze 2 t/ha, ty nejlepší však více než 17 t/ha.

Seminář konaný 1. června, jež předcházel téhož dne konanému zhodnocení letošních odkopů přímo na zkušební stanici Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) v Přerově nad Labem, se nevěnoval pouze raným bramborám. Ing. František Novák, CSc., předseda Ústředního bramborářského svazu České republiky (ÚBS) – pořadatele akce, upozornil na některé obecnější problémy – jak na změny v legislativě, tak na některé technologické problémy.

Bude české bramborářství konkurenceschopné?
Jak Ing. Novák upozornil, aby mohlo být české bramborářství ve sjednocené Evropě konkurenceschopné, budou nezbytné investice do tohoto sektoru. Protože jsou brambory jednou z mála komodit, které nejsou nijak regulovány a jejich pěstování řídí pouze trh, volali bramboráři především po podpoře nákupu nových strojů. Nákup bramborářských strojů však podle původních návrhů nebyl do podpor zařazen. Po jednání ÚBS s Ministerstvem zemědělství ČR (MZe) se však našlo řešení, o kterém v Čelákovicích informoval Ing. Tomáš Kreutzer z MZe. O podporu pro nákup strojů na sklizeň a posklizňovou úpravu brambor strojů mohou zemědělci požádat v rámci tzv. Operačního programu v rámci položky „stroje na sklizeň a posklizňovou úpravu zeleniny a chmele“.
Ing. Novák se s představitelem ministerstva shodli v tom, že i nadále by bramboráři měli usilovat o zlepšení ekonomiky pěstování brambor ve svých podnicích, o zlepšení kvality, o zvýšení spolehlivosti dodávek či o zlepšení marketingu této komodity.

Zlepšit technologii přepravy
Jedním z technologických problémů, který pěstitele dosud neřešili a jež zapříčiňuje zhoršení kvality brambor je podle Ing. Nováka stále se rozšiřující přeprava brambor ve vacích na úkor přepravy v pytlích nebo v bednách. Tento trend je podle něj zcela logický, protože v mnohých případech je manipulace s pytli pro prodávajícího i kupujícího nadbytečná a zvyšuje náklady. Oproti přepravě v bednách zase odpadají náklady na přepravu prázdných beden. Použití vaků má však jeden háček. Pokud není použito plnící zařízení a první hlízy padají do vaku z dvoumetrové výšky, tak veškeré investice do odkamenění, šetrné sklizně a šetrného třídění nemají výsledný efekt.

Závlaha zvýší výnosy
Dalším technologickým problémem pěstování brambor je vytvoření optimálního vodního režimu půdy pro vysoký výnos kvalitních brambor. Loňský rok pěstitele brambor znovu tvrdě přesvědčil o tom, že limitujícím faktorem pro dosažení vysokých výnosů je v našich podmínkách voda. Podle slov předsedy svazu by bylo velkou chybou se domnívat, že to platí pouze v tak teplém a suchém ročníku jako byl ten loňský.
„I v podmínkách vlhkého Holandska na pozemcích s vysokou hladinou spodní vody pěstitelé používají závlahu. Ovšem jejich výnosy jsou oproti těm našim loňským na nezavlažovaných pozemcích v ranobramborářské oblasti čtyřnásobné,“ uvedl Ing. Novák.
Při volbě typu závlah by pěstitelé měl vzít v úvahu nejenom náklad na jejich pořízení, ale především celkový efekt. Řadu předností má kapková závlaha. Ing. Novák uvedl příklad ze Slovenska, kde na jednom pozemku kapková závlaha zvýšila výnos oproti pozemku se závlahou postřikem o deset tun. Opodstatnění závlahy i návratnost takové investice dokumentovaly i prezentované výsledky pokusů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze.

Separace půdy i v Polabí
Ač byla technologie pěstování brambor v odkaměněné půdě využívána doposud především v tradičních bramborářských oblastech vysočiny, ukazuje se, že své opodstatnění má také v ranobramborářských oblastech. Zde je však vhodnější používat termín technologie separace půdy. Podle Ing. Jaroslava Čepla, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě, zde není cílem technologie zabránit mechanickému poškození hlíz. Ta v této oblasti díky lepšímu prokypření půdy, nižšímu utužení půdy, lepšímu tvaru hrůbku atd. výrazně zvyšuje výnosy.
Ing. Čepl rovněž poukázal na výhody použití netkané textilie při pěstovaní raných brambor. Jak doložil na výsledcích loňských pokusů, tato technologie může znamenat při stejném termínu sklizně zvýšení výnosu až 14 tun.

Množitelské plochy vzrostly
Na informace o tom, jak se vyvíjí množitelské plochy brambor, bramboráři obvykle s napětím čekají. Lze totiž podle nich určit, jak je která odrůda oblíbená. Ing. Lubomír Šantrůček z ÚKZÚZ, informoval o tom, že oproti loňskému roku se množitelská plocha brambor mírně zvýšila, a to na 5 028 hektarů, z čehož asi 1292 hektarů představuje množení velmi raných odrůd. V sortimentu velmi raných odrůd má nejvyšší zastoupení odrůda Impala – 10,1 %, Rosara – 3,84 % a Colette – 1,77 %. V kategorii ostatních odrůd dominují Marabel – 6,43 %, Ornella – 5,74 % a Dali – 4,53 % ploch.

Při první sklizni zvítězila Adora
V letošním roce se sortiment povolených odrůd brambor rozrostl o devět novinek: velmi rané odrůdy Bellarosa, Flavia, Solist a Valisa, rané Aneta, Diana a Ramos a polorané Albatros a Kariera. Na výstavce vzorků hlíz z prvních letošních odkopů na přerovské zkušební stanici nechyběla žádná z novinek velmi raného sortimentu. Představil se zde totiž sortiment 22 odrůd. Ing. Vít Vašát, CSc., vedoucí stanice, konstatoval, že v letošním roce se více než kdy jindy projevil velký rozdíl mezi odrůdami. Svůj podíl na tom má jistě i průběh počasí. Duben byl v Přerově asi o 2 oC teplejší než je obvyklé, květen naopak o 3 oC chladnější. Po 53 dnech vegetace odrůdy dosáhly výnosu od necelých 2 t/ha až po více než 17 t/ha. Hranici 17 tun překonaly jen tři nejlepší – Adora –17,74 t/ha, Velox 17,34 – t/ha a Magda – 16,73 t/ha. Potvrdilo se, že jsou to odrůdy vhodné pro nejranější sklizně. Ing. Vašát však upozornil na to, že by pěstitelé neměli sledovat pouze v jediný den zjištěný výnos, ale všimnout by si měli nasazení, i množství hlíz do průměru 3 cm. To totiž napoví, jak se bude výnos vyvíjet v nadcházejících dnech. Lez očekávat, že při příštím odkopu, jež se plánuje si po dvou týdnech, se pořadí odrůd při hodnocení výnosu změní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *