Průmyslové brambory na vzestupu

Ani silný déšť doprovázený hromy a blesky a rozbahněná cesta, kterou auta projela jen s pomocí lana a traktoru, nezabránily pěstitelům brambor a dalším zájemcům v účasti na polním dnu uspořádaném společností Sevesa, obchodní firmy, která na českém i zahraničním trhu zastupuje odrůdy známého šlechtitele Selekty Pacov. Zemědělci se přijeli na polní den seznámit s odrůdami brambor a získat další informace týkající se mimo jiné trhu se škrobárenskými bramborami.

Jak v úvodu setkání konaného 20. července na pozemcích nedaleko Pacova uvedl Ing. Petr Laštovička, ředitel Sevesy, a. s., v letošním roce byly průmyslové brambory jedinou kategorií brambor, jejíž plochy se zvýšily. Plocha průmyslových brambor vzrostla asi o 1191 ha na současných 5232 hektarů, přičemž celková plocha brambor se opět snížila asi o 20 %. Svůj podíl na tom jistě má i zájem odběratelů o průmyslové brambory, což při polním dnu potvrdili zástupci škrobáren.
Ing. Miroslav Poul ze Škrobáren Pelhřimov, a. s., uvedl, že v loňském roce zpracoval tento podnik asi 38 tis. tun brambor s velmi dobrou škrobnatostí 18,85 %. Někteří pěstitelé loni dodali brambory dokonce se škrobnatostí 22,7 %. Loňská cena činila asi 2135 Kč/t. V letošním roce se zpracovatelská kapacita tohoto odběratele ještě zvýšila a má již nyní se zemědělci nasmlouvány dodávky větší než 43 tis. tun brambor. Kampaň by podle ing. Poula měla začít asi 25. srpna.
O plánovaném navýšení zpracovatelské kapacity hovořil také Ing. František Kruml z horažďovických škrobáren LYCKEBY AMYLEX, a. s,. které disponují kapacitou 80 tis. tun, ale do roku 2003 je po rekonstrukcích plánované její zvýšení asi na 140 tis. tun brambor. Jak dále vysvětlil, naší republice připadá vzhledem k plánovanému vstupu do EU maximální národní kvóta 45 tis. tun bramborového škrobu, o jejímž naplnění se rozhodne právě do roku 2003. Proto je velmi důležité navyšovat výrobu, neboť po roce 2003 to bude možné jen velmi obtížně. „Čas je proti nám, brambory sháníme po celé republice,“ uvedl ing. Kruml doslova. Amylex již nyní zpracovává brambory téměř z celé republiky, nejvzdálenější dodavatelé jsou dokonce z moravských okresů a stále hledá nové dodavatele. Vysvětlil totiž, že v oblasti škrobárny se bramborům příliš nedaří, a to především vlivem nízkých srážek. Také z toho důvodu začala škrobárna pracovat na zajímavém projektu – závlaze brambor asi na šesti hektarech půdy.
Také v Horažďovicích zpracovávali loni brambory s velmi dobrou škrobnatostí. V průměru dosáhla asi 18,31 % i přes to, že ji snížilo zpracování konzumních brambor.
Jak ing. Kruml dodal, je pro škrobárny výhodnější zpracovávat méně brambor, zato s vyšší škrobnatostí. Rok 1996, kdy bylo brambor hodně, ale se škrobnatostí jen 16 %, výrobce škrobu nepotěšil.
Vysoká škrobnatost je – samozřejmě i kromě ostatních vlivů – dána především genetickým potenciálem jednotlivých odrůd. Několik odrůd, které mají ve svých vlastnostech právě vysoký obsah škrobu, nabídl pěstitelům pořadatel polního dne. Z odrůd vyšlechtěných v Selektě Pacov pro výrobu škrobu představil ing. Laštovička odrůdy: raný Tegal, polopozdní Amylex, Krumlov, Ornellu, Pacov a Tábor. Je tedy zřejmé, že se v rámci polního dne hovořilo především o škrobu, avšak stranou zájmu nezůstaly ani konzumní pacovské odrůdy: raná Adéla, poloraná Tara a polopozdní Samanta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *