Průběh počasí zatím bramborářům nepřeje

Letošní bramborářská sezóna nezačala nijak slibně. Někteří pěstitelé sázeli brambory ještě na konci května. Nepřízeň počasí se dotkla jak tradičních bramborářů na Vysočině, tak ranobramborářů v Polabí a na jižní Moravě. V prvním červnovém týdnu se proto sklízeli jen brambory pěstované pod netkanou textilií, jak jsme se dozvěděli na semináři v Čelákovicích v úterý 5. června. Seminář spojený s výstavou vzorků hlíz velmi raných odrůd brambor uspořádal Ústřední bramborářský svaz České republiky (ÚBS ČR).

Ing. František Novák, předseda ÚBS ČR, ve svém úvodním referátu připomenul některé problémy loňské sezóny. „Kontroly kvality prováděné Českou zemědělskou a potravinářskou inspekcí bramborům nastavily kritické zrcadlo. Výsledky byly katastrofální,“ uvedl. I přesto, že se na kvalitě produkce negativně projevily podmínky ročníku, nesporný vliv měla i nevyrovnaná výživa a také použité technologie třídění brambor. Zemědělci sice přecházejí na moderní pěstitelské technologie, na starých třídicích linkách však nadále dochází k poškození hlíz. Dalším kvalitativním problémem loňské sezóny bylo naklíčení hlíz, ke kterému letos došlo i ve skladech s řízeným větrání. Podle ing. Nováka se retardace brambor stále provádí jen v malém rozsahu.

Smluvní prodej
S cenami brambor nejsou jejich pěstitelé rovněž spokojeni. V mnohých podnicích totiž cena brambor nepokrývá ani výrobní náklady.
„Ceny brambor na volném trhu jsou v některých obdobích nižší než ceny smluvní, a netýká se to pouze brambor pro výrobu škrobu“ informoval dále ing. Novák. ÚBS ČR se chce proto zasadit o zvětšení objemu smluvního prodeje brambor. I z toho důvodu se smluvní prodej stane jedním z významných témat projednávaných na Bramborářských dnech, konaných pravidelně na podzim v Havlíčkově Brodě.

Nedostatečná obměna sadby
Jak dále upozornil ing. Novák, obměna sadby je u nás na velmi nízké úrovni. Nepodpořil však často slýchaný názor, že by stát měl dotovat užívání certifikované sadby na celém území, nejen v uzavřených pěstitelských oblastech. Toto opatření ÚBS ČR nenavrhuje, protože význam kvalitní sadby musí každý pěstitel docenit sám. Jak však oponoval doc. Vlastimil Rasocha z Výzkumného ústavu bramborářského, právě zvýšení obměny sadby by pomohlo vyřešit i problém bakteriální kroužkovitosti, do jejíž eradikace bylo již vynaloženo mnoho energie. Samozřejmě se o tomto tématu diskutovalo i na čelákovickém semináři.
Rezervy v používání certifikované sadby vidí ing. Novák především v ranobramborářské oblasti a dále v úplném dodržování nařízení v uzavřených pěstitelských oblastech, kde v loňském roce nebyla vyčerpána ani státní podpora přidělená na nákup sadby.

Pozitivní zprávy
Doc. Rasocha ve svém navazujícím referátu zdůraznil, že české bramborářství není třeba vidět příliš černě. V posledním období došlo k mnoha pozitivním změnám a v České republice je řada velmi dobrých pěstitelů a zpracovatelů brambor. Bohužel, vyzvedávají se podle něj především negativa. Jak řekl, změnila se úroveň prodeje brambor, na 40 % ploch se využívá technologie pěstování brambor v odkameněné půdě, začínají se používat netkané textilie, se zvyšující se nabídkou přípravků se zlepšuje i úroveň ochrany brambor. Pozitivně hodnotil i nárůst počtu povolených odrůd. Podle něj praxi neškodí, i když sebou samozřejmě přináší větší nároky na znalosti pěstitelů.
Kriticky doc. Rasocha hodnotil rozsah u nás pěstovaných raných brambor. Při průměrné spotřebě 15 kg raných brambor na osobu a rok je současná produkce z výměry 17 000 ha stále příliš velká a odráží se to i na cenách brambor. Nepřímo tak potvrdil slova Ing. Ivana Fryčary z Ministerstva zemědělství ČR, který informoval, že např. v sousedním Německu se rané brambory pěstují na přibližně stejné výměře jako u nás, přičemž výnos je v Německu dvojnásobný, tj. asi 30 t/ha.

Devět odrůdových novinek
V letošním roce přibylo k dosud povolenému sortimentu devět nových odrůd brambor, které pěstitelům představil Ing. Josef Med z Ústředního a kontrolního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Současnou nabídku tak nyní tvoří 107 odrůd brambor. Letošními novinkami jsou velmi raná Inova, rané Camilla, Delikat, Kornelie a Cicero, polorané Innovator, Laura, Milva a polopozdní Westamyl. O povolení dalších čtyř odrůd dosud ÚKZÚZ nerozhodl, registraci zrušil čtyřem odrůdám.
Jak ing. Med dodal, v sortimentu jsou v současné době zastoupeny výkonné a kvalitní zahraniční i tuzemské odrůdy, z nichž pěstitelé mohou vybírat ty nejvhodnější odrůdy pro konkrétní užití do svých podmínek.

V Přerově zvítězila Magda
Součástí semináře v Čelákovicích byla prohlídka porostů Zkušební stanice ÚKZÚZ v Přerově nad Labem, kde zájemci mohli porovnávat 16 odrůd velmi raných brambor. Nechyběla mezi nimi ani letošní novinka, Inova. Jak uvedl Ing. Vít Vašát z přerovské stanice, brambory byly vysázeny 5. dubna, tzn., že jejich vegetace trvala 60 dní. Byly pěstovány pod závlahou i přesto, že srážek bylo o 30 % více, než je zdejší průměr. Teploty byly na úrovni dlouhodobého průměru. Nejvyšší výnos z předvedeného sortimentu daly odrůda Magda (17,16 t/ha), Vitesse (16,33 t/ha) a Adora (16,27 t/ha).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *