12.12.2019 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Protierozní využití pícnin

Erozně ohrožené plochy zaujímají více než polovinu výměry v České republice, z tohoto důvodu je vhodné provést opatření, která podpoří protierozní schopnost půd a zároveň budou aplikovatelná podle místních podmínek na erozně ohrožených plochách. Existuje velká řada možností, jak lze danou problematiku řešit. Naším záměrem je však představit jednu z možností, jak podpořit protierozní odolnost zemědělské půdy.

Intenzivní přívalové deště zapříčiní v zemědělské krajině během roku erozní příhody spojené se ztrátou ornice. Jednou z možností podpory protierozní schopnosti půd, je použití vhodných pícnin jako meziplodin. Pícniny v dřívějších dobách zaujímaly velkou část orné půdy, kde se projevoval jejich silný protierozní účinek. V současné době jsou plochy pícnin výrazně omezené. Pícniny díky svému kořenovému systému fungují nejefektivněji při omezování půdní eroze. V České republice se na rozsáhlých plochách orné půdy pěstují širokořádkové plodiny jako kukuřice, brambory nebo řepa. Tyto širokořádkové plodiny vzhledem k nízké protierozní schopnosti umožňují výskyt častých erozních příhod. Při pěstování kukuřice je orba stále nejběžnější zpracování půdy a ornice je tak přes zimu po většině případů bez ochrany. Při prudkých přívalových deštích půda není schopná dále absorbovat srážkovou vodu, která stéká napříč vrstevnicemi, kde se tvoří erozní rýhy a dochází k odnosu vrchního horizontu ornice. Naštěstí se v současné době stále intenzivněji hledají možnosti využití a zapojení meziplodin do osevních postupů, přičemž lze využít jako meziplodiny vybrané pícniny s dobrou protierozní funkcí.

Meziplodiny hrají klíčovou úlohu ve výživě rostlin, jelikož dokáží akumulovat velké množství živin. Jejich zařazením do osevních postupů se podporuje příznivá mikrobiální aktivita v rizosféře, a to s využitím bakterií a hub, díky nimž jsou živiny jako dusík nebo fosfor mobilizovány. Plní nenahraditelnou roli při zpřístupňování málo dostupných živin pro hlavní plodinu a zvyšují množství živin v povrchovém horizontu půd. Volba meziplodin by měla zohledňovat nenáročnost a efektivnost pěstování.

Zvýšení zastoupení pícnin je vzhledem k zatížení půdy konvenčními plodinami rotujícími v osevních postupech velmi žádoucí, jelikož dochází ke zlepšení bilance organické hmoty a zvýšení dostupnosti živin a v neposlední řadě omezují erozi u půdy. Proto je vhodné hledat další možnosti jak pícniny zapojovat do současného zemědělství. Zapojením směsi složené z pícnin do osevního postupu lze podpořit protierozní odolnost pozemků a přitom zachovat výnos i na méně produkčních pozemcích.*

 

Článek byl uveřejněn za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství. Výsledky jsou součástí Výzkumného záměru DKRVO reg. č. MZE-RO1719.

 

Ing. Pavlína Kadaňková

Ing. Antonín Kintl

Ing. Jakub Elbl, Ph.D.

Zemědělský výzkum, spol. s r. o.

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři 12/2019.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down