Proti škůdcům v bramborách

Velmi zajímavou možnost spolehlivé ochrany zemědělských plodin, včetně brambor, proti různým škůdcům představuje Nurelle D. Jde o unikátní kombinaci cypermethrinu a chlorpyriphosu. Oba komponenty patří do odlišných skupin insekticidních látek, které se ve svém působení velmi dobře doplňují a ve svém součtu zabezpečují velmi rychlý, spolehlivý razantní a dlouhodobý účinek.

o Účinnost i při teplotách nad 25 °C
Díky chlorpyriphosu působí insekticid i při teplotách nad 25 °C, kdy účinek jednoduchých pyrethroidů slábne. Tento faktor sehrává důležitou roli právě při ochraně cukrovky nebo brambor proti mandelince a vektorům viróz, neboť teploty v době ošetření mohou být značně vyšší než právě 25 °C.

o Dlouhodobá biologická účinnost
Chlorpyriphos vykazuje dlouhodobou biologickou účinnost na škůdce při příjmu potravy, zpravidla okolo 14 dnů podle typu škůdce. Značný podíl účinné látky je rychle zabudováván do podpovrchových pletiv, je fotostabilní a nedochází k jeho rozkladu.

o Hloubkový účinek v pletivech
Chlorpyriphos po dopadu na povrch natě v průběhu pěti až šesti hodin zčásti penetruje do rostlinných tkání, takže není smýván deštěm a vytváří ochranu pro dobu po aplikaci. Tento moment je významný jak pro larvy mandelinek, které zkonzumují velké množství ošetřené potravy, tak pro mšice, které nasávají určité množství účinné látky společně s rostlinnými šťávami.

o Hubení skrytých škůdců
Další předností chlorpyriphosu je tzv. fumigační efekt, kdy při teplotách nad 15 °C se druhá část látky, která se nestačila zabudovat do rostlinných pletiv, vypařuje do okolí. Mrak par prostupuje celým porostem a ve svém důsledku hubí i skryté jedince, kteří byli ukryti třeba v nižších patrech nebo na spodní straně listů a nebyli zasaženi přímo postřikovou jíchou. Fumigační efekt trvá přibližně po dobu 48 hodin od postřiku.

o Rychlý účinek na škůdce
Cypermethrin naopak velmi rychle znehybňuje škůdce zasažené postřikem, projevuje se tzv. knock down efekt. Mandelinky a mšice nejsou schopny působit škody v době po aplikaci a později hynou.

o Obtížný vznik rezistence
Kombinace dvou naprosto odlišných látek, navíc s rozdílným mechanismem působení, významně snižuje riziko vzniku rezistence nebo snížení účinnosti. Rezistence poměrně snadno vzniká při mnohonásobné aplikaci jednoduchých organofosfátů, karbamátů nebo pyrethroidů u těch škůdců, kteří mají velmi rychlý vývojový cyklus a několik generací do roka, například u mšic na bramborách. Obdobně se v teplejších oblastech Moravy a Slovenska začíná projevovat snížení účinku jednoduchých pyrethroidů při jejich opakovaném mnohaletém používání k hubení mandelinky bramborové.

o Nasazení Nurelle D na produkční plochy brambor
Proti mandelince bramborové a dalším škůdcům brambor postačuje dávka 0,6 l.ha-1 Nurelle D. Postřikuje se při výskytu jedné larvy na deset trsů brambor. Přípravek spolehlivě působí na všechna vývojová stadia mandelinky, tedy brouky, larvy i vajíčka, avšak ovicidní účinek je vzhledem k umístění vajíček na spodní straně listů spíše teoretický. Larvy mandelinek jsou velmi žravé, v krátkém čase zkonzumují velké množství ošetřené potravy, a to je zárukou dlouhotrvajícího hubení i těch larev, které nebyly zasaženy přímo postřikem nebo se vylíhly v době po aplikaci. Reziduální biologická účinnost na larvy trvá až po dobu tří týdnů od aplikace. V teplejších oblastech nebo ročnících se po třech až čtyřech týdnech může vyskytnout druhá generace mandelinky, proti které je nutné postupovat stejným způsobem jako u první generace.

o Nurelle D a sadbové brambory
Nurelle D se vyznačuje okamžitým účinkem i delším reziduálním biologickým působením proti savým škůdcům, tedy i proti mšicím nebo jiným vektorům viróz. Určitá část chlorpyriphosu proniká i do podpovrchových pletiv, odkud mšice nasávají šťávy kontaminované účinnou látkou. Délka trvání reziduálního biologického účinku proti savým škůdcům je v rozmezí sedmi až čtrnácti dní. Velmi důležitý je i fumigační efekt chlorpyriphosu proti mšicím, které se nacházejí na spodní straně listů nebo v nižších patrech porostu. Jako u ostatních škůdců se použije dávka 0,6 l.ha-1.

Záměrem vývoje přípravku Nurelle D, tj. kombinace chlorpyriphosu a cypermethrinu, bylo nabídnout uživatelům univerzální, cenově dostupný a velmi účinný insekticid, který odstraní všechna výše popsaná rizika při použití jednoduchých insekticidů a na který je za všech okolností spolehnutí v zemědělských plodinách, včetně porostů brambor.

Ing. Lubor Jůza,
Dow AgroSciences

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *