13.03.2001 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Proti plevelům v jarních obilninách

Ochrana jarních obilnin proti plevelům je poněkud jednodušší než u ozimů z důvodu hromadného jarního vzcházení plevelů, které umožňuje vystihnout optimální růstovou fázi pro aplikaci herbicidů. Kvalitně založené porosty jarních obilnin jsou zároveň charakteristické rychlým nárůstem listové pokryvnosti, která jim zajišťuje vysokou přirozenou konkurenční schopnost a neumožňuje plevelům plně uplatnit svoji škodlivost.

Skutečností ověřenou v mnoha přesných pokusech je, že při nižší úrovni zaplevelení nedochází na neošetřených kontrolách k poklesu výnosu v porovnání s parcelami, kde byl aplikován herbicid, a proto v mnohých podnicích krmné jarní obilniny proti plevelům neošetřují. Je však nutné si uvědomit, že při vyšším výskytu plevelů nastávají při nedůsledné ochraně technické komplikace při sklizni, zhoršuje se kvalita sklízeného produktu, který se může stát obtížně obchodovatelným, a v neposlední řadě se zvyšuje obsah semen v půdní zásobě. To komplikuje situaci v následných plodinách, kde je pak ochrana podstatně nákladnější.

Plevele v jarních obilninách

Spektrum plevelů v jařinách může být širší než v ozimech, neboť je třeba počítat s výskytem jak jarních, tak i méně vyhraněných přezimujících jednoletých plevelných druhů, v mnoha případech i druhů vytrvalých. K odolným a vysoce škodlivým plevelům v jarních obilninách patří svízel přítula, heřmánkovec přímořský, pohanka svlačcovitá, konopice polní a v menší míře i některé další plevele – rozrazily, hluchavky, ptačinec žabinec aj. Citlivé plevelné druhy (hořčice rolní, ředkev ohnice, penízek rolní aj.) v současné době nepředstavují při použití prakticky jakéhokoliv herbicidu závažnější problém. Zcela zvláštní postavení v ochraně má oves hluchý, který je rozšířen v některých lokalitách řepařské výrobní oblasti. Vytrvalé plevele (pcháč oset, mléč rolní, pelyněk černobýl aj.) vyžadují v osevním postupu dlouhodobější pozornost, ale právě v porostech jarních obilnin je lze účinně a levně potlačovat.

Výběr herbicidů

Růstové herbicidy (syntetické auxiny) jsou nejběžnějšími a nejlevnějšími přípravky pro použití v jarních obilninách. Přestože jsou nyní historicky nejstarším typem herbicidů, je jejich velkou předností výborná systemická účinnost a rychlost účinku, která je patrná již několik hodin po ošetření. Nejlepší účinnosti je dosahováno při vyšších teplotách vzduchu. Do herbicidního programu se zařazují zvláště při výskytu vytrvalých plevelů.
Proti citlivějším jednoletým plevelným druhům lze použít přípravky Agritox 50 nebo U 46 M-Fluid, které výborně účinkují i na pcháč rolní, pokud jsou správně aplikovány ve fázi počátku dlouživého růstu. Při vyšším výskytu a v pozdějších růstových fázích pcháče je doporučován herbicid Lontrel 300 a jeho kombinace s předcházejícími přípravky. Proti odolným dvouděložným plevelům, včetně svízele přítuly, je nutné použít účinnější herbicidy, například Duplosan KV nebo Duplosan DP. Pokud má svízel přítula již více než pět přeslenů, je vhodné aplikovat speciální přípravek Starane 250 EC. Růstové herbicidy je možné a často účelné kombinovat s dále uvedenými skupinami a využívá se jich rovněž v mnoha kombinovaných přípravcích.
Sulfonylmočoviny jsou charakteristické širokým spektrem účinku a dobrou kombinovatelností jak s dalšími herbicidy, tak s kapalnými hnojivy, která může být u růstových herbicidů problémem. Velmi oblíbeným přípravkem z této skupiny je Granstar 75 WG a jeho kombinace s dalšími herbicidy. Granstar má velmi krátkou reziduální účinnost, což je výhodné z hlediska zařazování citlivých následných plodin, a působí prakticky na celé plevelné spektrum, včetně máku vlčího. Velmi široké spektrum účinku má také kombinovaný přípravek Lintur, který má větší půdní účinnost, takže je přijímán jak vzrostlými, tak i vzcházejícími pleveli a velmi dobře účinkuje i na svízel přítulu. Pokud již rostliny svízele větví, lze z této skupiny herbicidů použít Grodyl 75 WG, který je speciálním přípravkem proti svízeli.
Triazolopyrimidiny jsou herbicidy se stejným mechanismem účinku jako sulfonylmočoviny. Jsou velmi selektivní a účinkují v širokém rozsahu aplikačních podmínek. Nejpoužívanějším z této skupiny je širokospektrální kombinovaný přípravek Mustang, který účinkuje prakticky na celé plevelné spektrum jednoletých dvouděložných plevelů a částečně i na plevele vytrvalé.
Herbicidy s kontaktním účinkem (z různých chemických skupin) jsou vhodné pro potlačení velmi širokého spektra plevelů, avšak pouze v raných růstových fázích, jinak dochází k jejich regeneraci. Účinek je velmi rychlý, mnohdy však dochází k poškození porostu z důvodu nevhodných aplikačních podmínek nebo stresu plodiny. Mezi nejpoužívanější patří Cobra 24 EC, Aurora 50 WG a Solar. Většinou jsou doporučovány pro aplikaci spolu s dalšími herbicidy se systemickým účinkem, které zvyšují a rozšiřují účinnost.
Výskyt ovsa hluchého ochranu značně prodražuje. Nejpoužívanějšími jsou přípravky Grasp 25 SC, Assert 250 SC a Avadex BW. Tyto herbicidy účinkují pouze na oves hluchý, takže ochrana proti dvouděložným plevelům musí být řešena samostatně.
Podsevy jetelovin podstatně omezují možnosti použití herbicidů. Při podsevu jetele lučního lze použít přípravky Agritox 50 nebo U 46 M Fluid v době, kdy má jetel vyvinuty dva trojlístky a je překryt porostem obilniny a pleveli. V případě vojtěšky lze použít ve fázi prvního trojlístku Pardner 22.5 EC. V obou plodinách je možné použít nákladnější, ale velmi selektivní kontaktní přípravek Basagran Super, který se aplikuje ve fázi prvního trojlístku na vzešlé plevele s dvěma až čtyřmi listy. Jeho použití je vhodné zvláště v případě vyššího výskytu heřmánkovitých plevelů.
V krátkém příspěvku mohly být uvedeny pouze některé možnosti ochrany. Ucelená nabídka herbicidů je uvedena v Metodické příručce pro ochranu rostlin a doporučeních firem prodávajících pesticidy.

Ing. Josef Soukup, CSc.,
Česká zemědělská univerzita
v Praze

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down