Proti blýskáčkovi bez experimentů

Ještě před několika málo týdny zemědělci netrpělivě čekali na možnost prvních agrotechnických zásahů. Jen krátký čas stačil k tomu, aby vegetace až nečekaně rychle pokročila. Řada jarních prací je již hotová a pěstitelé již plánují, jak dál přistoupit k výživě a ochraně rostlin. Jinak tomu není ani ve firmě SSZ Vitčice.

Volba plodin
Hlavním zaměřením podniku je rostlinná výroba, okrajově se podnik rovněž zabývá chovem jatečnách býků, prasat a ovcí.. Asi na 50 % výměry se tradičně pěstují obilniny – především ozimá pšenice a žito. Okolo 300 hektarů je zpravidla věnováno řepce. Pro jiné podniky až nezvykle velkou výměru mají mák (320 hektarů) a hořčice (80 hektarů). Další z pěstovaných plodin je slunečnice (170 hektarů).

Řepka v loňském úspěšná
Podle obvyklých doporučení nejsou na okraji řepařské výrobní oblasti pro ozimou řepku ty nejideálnější podmínky, přesto patří i ve Vitčicích ke klíčovým plodinám. Loni ji sklízeli dokonce z 400 hektarů a právě tehdy dosáhli nejvyššího výnosu v historii – 4,2 t/ha. Jakou technologií a díky jakým zásahům v ochraně rostlin se to podařilo a jaké vstupy jsou plánovány pro porosty řepky letos, o tom především jsme hovořili s agronomem SSZ Vitčice a rovněž s regionálním zástupcem společnosti Syngenta Karlem Horynou.

Intenzita podle stavu porostů Pro zpracování půdy v SSZ Vitčice nezvolili jedinou technologii. Pro obilniny se tam osvědčuje minimální zpracování půdy, které lépe šetří vláhou. Pro řepku naopak orba. Přesto asi jednu třetinu její výměry zakládají také po minimálním zpracování půdy. Důvodem je úspora času. Je známo, že řepku je nezbytné zasít včas – každý den zpoždění může být znát.
Na otázku, zda ve Vitčicích jdou cestou vysoké intenzity, Karel Kňava rovněž nemůže odpovědět jednoznačně. O množství vstupů zpravidla rozhodne stav porostů. Investovat se vyplatí jen do těch porostů řepky, které po zimě vypadají slibně. Z celkové letošní výměry řepky je takových asi 200 hektarů.

Letos přihnojeno včas Při pěstování řepky ve Vitčicích příliš neexperimentují. Na celou výměru zpravidla vyberou jen dvě osvědčené odrůdy. Loni to bylo Californium a Baros, letos je na polích opět Californium a k němu Labrador. Podzimní zásahy do porostu obnášejí preemergetní herbicidní ošetření – poslední roky herbicidem Brasan či tímto přípravkem v kombinaci s vhodnými partnery. Standardní je rovněž ošetření proti jednoděložným plevelům graminicidem, konkrétně přípravkem Fusilade Forte. Ve fázi pěti listů byla na podzim řepka ošetřena fungicidem s růstově regulačním efektem.
Na jaře se podařilo prvně vstoupit do porostů brzy. Přihnojení močovinou se provádělo 4. až 5. března. Za dalším 14 dnů byly porosty přihnojeny hnojivem DASA. Jak k tomu agronom vysvětlil, spolu s hnojivy aplikovanými na podzim (DAM na podporu rozkladu slámy předplodiny a následně močovina) a spolu s DAMem na jaře, činí celková dávka dusíku pro řepku 160 – 180 kg/ha. Standardem je rovněž provádění rozborů listů a podle jejich výsledků aplikace dalších živin.

Jistota při ochraně rostlin
SSZ Vitčice jsme navštívili právě v době první aplikace insekticidu na řepku. Ve stejném období tu také aplikovali listové hnojivo s bórem. Během několika málo dnů plánují rovněž ošetřit porosty fungicidem s růstově regulačním efektem kvůli podpoře větvení.
Ze zástupcem firmy Syngenta Karlem Horynou agronom diskutoval i o vhodném ošetření proti blýskáčkovi a jeho načasování. Jak známo, blýskáček škodí na poupatech, nikoli v době květu, a proto je třeba ošetřovat včas. Tradičně pro tento zásah volí ve Vitčicích insekticid Karate Zeon 5 SC. Důvodů k tomu je hned několik. Mají tu s ním dobrou zkušenost a tak není třeba experimentovat s ostatními přípravky. Jak agronom Karel Kňava dále uvedl, je v okolí dost včelařů. A protože má tento přípravek repelentní účinek na včely, za předpokladu, že se podle doporučení aplikuje v období mimo letu včel, nehrozí pro ně žádná rizika. Karel Horyna rovněž upozornil na formulaci přípravku, takvaznou Zeon technologii, která podle něj posunula známý pyrethroid „ještě o kus dál“.
V posledních letech se v souvislosti s ošetřením proti blýskáčkovi stále častěji hovoří i o vzniku rezistence vůči některým přípravkům. U přípravku Karate však tento problém zaznamenán nebyl, což rovněž agronoma utvrzuje ve správnosti volby. Karate hodlá použít i pro ošetření v době plného květu, které je směrováno proti šešulovým škůdcům.

Ochrana se vyplatila Uvedeným výčtem ošetření však vstupy do porostů nekončí. Loni se prvně agronom rozhodl pro aplikaci fungicidu do řepky v době květu. Vzhledem k silnému infekčnímu tlaku hlízenky rozhodně nelituje vynaložených peněz. Loni použité Alto Combi již však letos na trhu není. Zástupce firmy Syngenta proto nabídl nové řešení – kombinovaný strobilurinový fungicid Amistar Xtra, jehož registrace se očekává v nejbližších dnech. Před sklizní agronom ještě rozhodne o předsklizňových aplikacích. Zpravidla volí pro nevyrovnané a zaplevelené porosty desikant Reglone, u pěkných porostů si sklizeň již jen pojistí lepidlem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *