Projekt Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek Zdravá krajina nyní rozšířila své služby a také spustila nové internetové stránky. Jejím cílem je především poskytovat komplexní a kvalifikované vzdělávání a poradenství, které podporují hospodaření šetrné k přírodě a krajině v oblastech jihozápadních Čech.

Od února loňského roku probíhá na dvou územích Jihočeského a Západočeského kraje projekt Zdravá krajina, který již úspěšně vytvořil síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině. „Právě v těchto dnech probíhá spuštění nových internetových stránek, na kterých institut aplikované ekologie Daphne ČR společně s partnerskými organizacemi informuje veřejnost o aktivitách projektu Zdravá krajina.

Zaměření projektu
Zaměřuje se především na zemědělce, které chce podporovat v šetrném hospodaření, a to formou takzvaného mobilního poradenství,“ informovala Martina Zemanová ze společnosti Daphne ČR. Jak dále vysvětlila, poradenství pro zemědělce probíhá tak, že na farmu přijedou po dohodě s farmářem vyškolení pracovníci, kteří s ním prodiskutují jeho problémy. Ty nejpalčivější poté zpracují a v dohodnuté době farmáři osobně předají získané výsledky.
„Výhody, které tato forma poradenství nabízí, spočívají především v tom, že zemědělci nemusí nikam jezdit, protože poradci přijedou za nimi. Další nespornou předností je osobní přístup. Během návštěvy si odborní poradci prohlédnou se zemědělcem farmu a díky tomu mu mohou nabídnout řešení šité na míru. K řešeným problémů nepatří jen ekologická témata, ale často také jde o administrativní pomoc,“ doplnila Zemanová.

Vzdělávání i poradna
Kromě toho síť informačních center Zdravá Krajina zajišťuje různé vzdělávací programy, vydává praktické informační materiály pro zemědělce, provozuje e-mailovou a telefonickou poradnu nebo zprostředkovává studentům praxe a exkurze na farmách.
Vzdělávání je podle M. Zemanové cíleno jak na skupiny, které v krajině přímo hospodaří (zemědělci) nebo je ovlivňují (veřejná správa, studenti ekologie a zemědělství, NGO), tak na širokou veřejnost včetně škol, u nichž je zapotřebí zvyšovat povědomí o významu hospodaření pro údržbu přírody a krajiny.

Cílem je zlepšit informovanost
Na internetových stránkách sítě poradenských středisek Zdravá krajina je možné získat odpovědi na nejčastěji kladené otázky zemědělců, které se týkají takových témat, jako jsou například havarijní plán, nitrátová směrnice, cross compliance, Program rozvoje venkova, zelená nafta nebo místní akční skupiny a dotační tituly. „Cílem projektu je především zlepšit informovanost našich zemědělců,“ uzavřela Zemanová.
Projekt Zdravá krajina je financován z ESF a kromě Daphne ČR se na něm podílí i ČSOP Libosváry, Stanice Pomoc přírodě, CEGV Cassiopeia a Novohradská občanská společnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *