Proč je podzimní růst klíčem k optimálnímu výnosu

Snížení emisí skleníkových plynů a zároveň zvýšení produkce potravin s nižšími vstupy patří k hlavním výzvám, s kterými se bude zemědělství v příští dekádě potýkat. Zemědělci se budou muset ve větší míře soustředit na co nejefektivnější využití živin jak u polních plodin, tak u pícnin, což znamená zajistit rostlinám adekvátní přísun všech živin, které jsou nezbytné pro optimalizaci výnosu.

Efektivitu využití živin nejlépe zvýšíte podporou podzimního růstu

Zvyšování efektivity využití živin je jedním z hlavních způsobů, na který se budou zemědělci v budoucnu soustředit. Lepší retence aplikovaných živin nejen, že zlepšuje růst rostlin a jejich výnos, ale také snižuje ztráty živin do okolního prostředí.

Společnost ICL provedla mnoho pokusů, které dokazují, že hnojivo Polysulphate dokáže podpořit podzimní růst a vývoj kořenového systému, které posléze vedou ke zvýšení výnosů při sklizni. Liebigův zákon minima říká, že výnos rostlin neurčuje celková dávka dostupných živin, ale živina, která je nejméně dostupná. A to platí na podzim stejně jako na jaře.

Foto 1 - Vlevo: běžná výživa bez hnojiva Polysulphate; vpravo: běžná výživa s hnojivem Polysulphate

Živiny nezbytné pro ozimé plodiny

  • Fosfor je nezbytný pro zakořenění rostliny. Pomáhá při vývoji zdravého kořenového systému a na počátku podporuje růst kořenů.
  • Draslík zrychluje růst kořenů a spolu se sírou jej rostlina potřebuje, aby mohla využívat dusík dostupný v půdě.
  • Vápník a hořčík jsou kritické pro klíčení osiva a vývoj kořenového systému. Hořčík je nezbytný pro řádný průběh fotosyntézy.
  • Síra aplikovaná na podzim zlepšuje příjem dusíku a dalších živin.

Foto 2 - Hnojivo Polysulphate dokáže podpořit podzimní růst a vývoj kořenového systému

Nedostatek síry v půdách

Nejméně dostupnou živinou je často síra, a to zejména na podzim. V uplynulých 50 letech kleslo množství síry z atmosférického spadu a tento prvek se stal v půdě nedostatečně zastoupený. Potřeba aplikace sirnatých hnojiv je dnes nezbytná.

Tradičně se síra aplikovala na jaře společně s dusíkem, existuje nicméně stále více důkazů o tom, že podzimní aplikace síry je prospěšná pro rozvoj kořenového systému a podporu příjmu živin a jejich retenci v rostlině přes zimní období.

Foto 3 - Vlevo; běžná výživa s hnojivem Polysulphate; vpravo: běžná výživa bez hnojiva Polysulphate. Z pokusů společnosti ICL i z informací od pěstitelů vyplývá, že po podzimní aplikaci produktů s hnojivem Polysulphate lze očekávat přibližně 30% nárůst kořenové hmoty

Lepší příjem dusíku

Síra i draslík jsou nezbytné pro dosažení maximální efektivity využití dusíku, dokonce i na podzim, kdy jsou v půdě přítomné zbytky dusíku po předchozí plodině i mineralizovaný dusík, který je výsledkem přirozených chemických pochodů.

Při nedostatku draslíku a síry se cenný dusík ztrácí, což vedle ekonomických ztrát představuje i riziko pro životní prostředí. Zvyšování efektivity využití živin – zejména dusíku, je proto jedním z klíčových způsobů, jak dodat rostlinám více živin, aniž by docházelo ke zbytečným ztrátám a znečišťování životního prostředí.

Foto 4 - Vlevo: běžná výživa bez hnojiva Polysulphate; vpravo: běžná výživa s hnojivem Polysulphate

Pokusy ukazují 28% zvýšení příjmu dusíku

Pokusy provedené v sezóně 2020/21 na ozimém ječmeni s dávkou 100 kg/ha hnojiva Polysulphate prokázaly 28% nárůst příjmu dusíku a rovněž i 41% nárůst příjmu fosforu. To představuje značné zvýšení efektivity využití všech klíčových prvků v průběhu podzimního období.

Graf 1 - Pokusy s ozimým ječmenem

Graf 2 - Výnos v t/ha

Produkty s obsahem hnojiva Polysulphate jsou ideálním řešením k uspokojení podzimních nároků na výživu sírou, draslíkem, hořčíkem a vápníkem. Tyto produkty nabízejí prodloužené uvolňování živin, které je zejména cenné v případě síranů, které jsou náchylné k vyplavování.

Výsledky lze pozorovat v podobě silnějších a zdravějších rostlin s výrazně vyšším podílem biomasy. Rostliny, které vstoupí do období zimního klidu zdravé, vykazují na jaře rychlejší a silnější růst. Polysulphate, který ve formě síranů obsahuje 48 % SO3, 14 % K2O, 6 % MgO a 17 % CaO, lze aplikovat jako samostatné hnojivo nebo jej lze zahrnout do podzimních programů výživy.

Více informací o hnojivech Polysulphate a ICLPKpluS naleznete na www.polysulphate.cz.

ICL Innovative Ag Solutions,

Česká republika a Slovensko,

Ing. Vít Chmel, MBA,

Tel.: +420 602 446 950, e-mail: vit.chmel@icl-group.com,

www.icl-sf.cz,

Foto archiv firmy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down