Pro zkušené profesionály, pro bezstarostnou sklizeň

Kdybychom chtěli sečíst všechny doposud ošetřené hektary regulátorem růstu Moddus v České republice, dostali bychom se na neuvěřitelnou výměru 1,7 milionu hektarů. Regulátor růstu Moddus byl u nás poprvé uveden už v roce 2006 a velmi brzy poté se stal nejprodávanějším regulátorem růstu vůbec. Toto prvenství si drží doposud a jeho obliba mezi pěstiteli i nadále roste. Není se čemu divit. Správně provedená regulace porostu dokáže zajistit bezstarostnou sklizeň a jistý výnos. A k tomuto účelu je originální Moddus jednoznačně nejspolehlivější partner.

Jak Moddus působí? Zkracuje rostliny, zvyšuje odolnost poléhání

Rostliny obsahují růstové hormony giberiliny, které podporují jejich prodlužovací růst. Účinná látka trinexapak- -ethyl v přípravku Moddus je růstový retardant, který efektivně inhibuje syntézu těchto růstových hormonů, a tím dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin. Je přijímám především zelenými částmi rostlin, kde je rychle rozváděn do meristematických pletiv. Tam způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Zabrzdění růstu vede ke snížení jejich výšky a zvyšuje se tak odolnost proti poléhání.

Kdy aplikovat? Optimálním temínem aplikace je BBCH 31

Časný termín aplikace (BBCH 31–32) výrazně zkracuje spodní internodia, zesiluje stéblo, má výzamný vliv na růst kořenového systému a ukotvení rostlin v půdě. Rostliny pak lépe hospodaří s vodou, což se příznivě projevuje na výši výnosu. Hlavním doporučením společnosti Syngenta je aplikace Moddusu ve vývojové fázi prvního kolénka (BBCH 31), která vzhledem k pozvolnému uvolnění účinné látky zajišťuje maximální zpevnění stébla a zkrácení spodních internodií, a tím zabezpečí nejvyšší odolnost proti poléhání. Pozdější termín aplikace (BBCH 33–35) má vliv na zkrácení horních internodií a celkové zkrácení výšky porostu. Vliv na zesílení stébla a rozvoj kořenové soustavy tudíž není tak výrazný.

Kde lze použít? Ve všech obilninách

Regulátor Moddus jednoznačně patří do všech intenzivních technologií pěstování obilnin. Díky širokému rozsahu registrace je ho možné použít ve všech obilninách. Další jeho přednostní je, že nemá žádná omezení vzhledem k ochraně vod, vodních zdrojů a životního prostředí.

Proč originální Moddus? Je šetrný a ověřený

V dnešní době nabízí účinnou látku trinexapak-ethyl nejedna společnost se svou generickou variantou produktu. Originální formulace má za sebou desítky let výzkumu, vývoje a následně další desítky let zemědělské praxe a zkušeností. Kromě účinné látky je v produktu celá řada adjuvantů, činidel, stabilizátorů, safenerů a dalších příměsí, které činí Moddus i nadále unikátní. Generické produkty se v tomto odhledu významně odlišují, a proto by neměly být doporučovány stejným způsobem jako originální Moddus. Funkce těchto příměsí je v případě regulátorů růstu zcela zásadní a může velmi ovlivnit chování přípravku. Nejdůležitější je potom jeho účinnost a šetrnost, respektive bezpečnost pro plodinu.

Jak se generické formulace mohou lišit od Moddusu? Především v účinnosti a projevech k plodině

Formulace jsou odlišné v těchto hlavních oblastech:

  • množství účinné látky,
  • formulace,
  • rozsah registrace,
  • fyziologické projevy,
  • bezpečnost pro plodinu,
  • účinnost.

Odborníci společnosti Syngenta ve spolupráci s nezávislými pracovišti testovali chování některých generických formulací v porovnání s originálními. Na fotografiích jsou vidět jasné rozdíly. Jednou ze základních odlišností je stabilita skladování při nízkých teplotách, kde u generických formulací docházelo ke srážení (obr. 1).

Moddus je velmi často používán ve směsích, především s fungicidem. Na obrázku 2 je vidět zásadní rozdíl v účinnosti směsi se stejným fungicidem (vlevo směs s originálním Moddusem, vpravo s generickou formulací). Jednoznačně byla prokázána šetrnost originální formulace pro rostlinu.

Jak lze Moddus zakoupit? V balíčku s Archerem Turbo nebo samostatně

Již tradičně společnost Syngenta nabízí regulátor Moddus samostatně nebo ve výhodném balíčku s fungicidem Archer Turbo. V tomto balíčku je jednak cenově zvýhodněn, jednak je možné díky synergickému působení snížit dávku Moddusu o 0,1 l/ha. Složení balíčku je 40 l Moddusu + 80 l fungicidu Archeru Turbo. ❊

Ing. Eva Kabylová,

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down