Pro konopí chybí zpracovatelské kapacity

Ač má konopí seté celou řadu využití, je jeho pěstování v naší republice zatím v plenkách a výměra je pouhých několik desítek hektarů. Odborníci se ale problematikou pěstování konopí intenzívně zabývají. O technologii pěstování konopí, odrůdách i využití produkce se proto hovořilo také na Polním dnu lnu a konopí, o jehož části věnované v Čechách zatím rozšířenější přadné rostlině – lnu, jsme již informovali.

Konopné vlákno má využití jak při výrobě textilu, tak při výrobě technických textilií, v papírenském průmyslu i ve stavebnictví. Pazdeří a koudel lze rovněž využít v papírenském průmyslu, stavebnictví či jako podestýlku. Je možné i jejich mulčování. Potravinářsky se zpracovává konopné semeno. Cenný je konopný olej, využívaný například i v kosmetice. Konopné semeno lze také zkrmovat zvířatům. Celá rostlina může být energetickým palivem.
Jak při polním dnu řekl Ing. Antonín Vaculík ze společnosti Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., konopí má mnoho pěstitelských předností: potlačuje plevelnou složku na stanovišti, zlepšuje půdní vlastnosti, rekultivuje půdy atd.
Jak a kde pěstovat konopí?
Podle ing. Vaculíka lze konopí pěstovat v kukuřičné, řepařské a bramborářské oblasti, zpravidla do 450 m n. m. Konopí vyžaduje hlinité až hlinitopísčité půdy, dostatečně hluboké s dobrou zásobou živin, především N a K. V průběhu vegetace je konopí náročné na dostatek vláhy. Na předplodinu náročné není, i když vyšších výnosů dosahuje po organicky hnojené předplodině. Konopí lze pěstovat jak po obilninách, tak i dvouděložných plodinách, vhodné jsou okopaniny a luskoviny. „Konopí je vhodná plodina k přerušení obilních sledů,“ uvedl ing. Vaculík, který dále informoval o celé technologii pěstování této v mírném pásmu druhé nejrozšířenější přadné rostliny.
Konopí se vysévá podle oblastí a průběhu jara od 10. do 30. dubna do řádků 12-15 cm širokých, do hloubky 3 cm. Výsevek se stanovuje podle kvality osiva a účelu pěstování. Pro produkci semene se seje 1-1,5 MKS/ha, pro produkci hmoty k energetickému využití 2-3 MKS/ha, pro produkci stonku k získání jednotného vlákna 3-5 MKS/ha. Po zasetí následuje zavláčení, případně zaválení lehkými válci. Konopí vyžaduje snadno přístupné formy živin, protože má proti nadzemní hmotě slabě vyvinutý kořenový systém. Nároky na živiny souvisejí i s rozvojem kořenové mikroflóry. Na přihnojení konopí reaguje v porovnání s jinými plodinami vysokým zvýšením výnosu. Dusíkatá hnojiva ovlivňují rychlost růstu, štíhlost stonku a napomáhají tvorbě tenkého a jemného vlákna, přehnojení dusíkem může snížit kvalitu dlouhého vlákna (ohebnost a spřadatelnost). Regulace zaplevelení v porostech konopí není zpravidla nutná, protože dobře založený porost má dostatečnou konkurenční schopnost. Pro řidší a semenářské porosty se podle ing. Vaculíka v rámci minoritních indikací připravuje metodika použití vhodného herbicidu. Během vegetace se pěstitelé mohou setkat s několika chorobami, především listovými skvrnitostmi či chorobami napadající stonek, a se škůdci: mšicí konopnou a dřepčíkem chmelovým.
Co brání zvýšení ploch?
Je zřejmé, že pěstovat konopí je v reálných možnostech i českých pěstitelů. Pěstitelé si již dokonce mohou vybírat mezi dvěma registrovanými odrůdami, polskou Beniko a ukrajinskou Juso-11. Další nová odrůda Silesia je ve státních zkouškách. Obě již povolené odrůdy podle ÚKZÚZ dávají výnos neroseného stonku přes 11 t/ha a z toho až 2,5 t/ha vlákna.
Za problém při pěstování konopí v ČR byla dosud považována a částečně zůstává především jeho úspěšná sklizeň. Nalezení vhodného a především cenově dostupného stroje na sklizeň konopí pro produkci stonku k získání jednotného vlákna je doposud ve fázi řešení. Rozdílná je samozřejmě sklizeň pro hlavní produkci vlákna, hmoty nebo semene.
Důležitým aspektem je legislativa upravující pěstování této rostliny. Stejně jako u máku, mají pěstitelé podle Zákona o návykových látkách 167/98 Sb. §29 ohlašovací povinnost, pokud tyto rostliny zasejí na plochu větší než 100 m2. Tento zákon dále zakazuje pěstovat konopí, které by obsahovalo více než 0,3 % látek ze skupiny THC.
Problémem, který však nadále brání většímu rozšíření ploch konopí (pro rok 2001 byly odhadnuty na 50 ha) jsou chybějící zpracovatelské kapacity. V České republice totiž neexistuje žádné zařízení pro moderní výrobu konopného vlákna. I z toho důvodu není možné hodnotit ekonomiku pěstování této plodiny. Při předběžných kalkulacích však lze vycházet z údajů, které zveřejnila Situační a výhledová zpráva MZe ČR. Podle ní se do České republiky v loňském roce dovezlo asi 4,3 tun konopného vlákna za cenu asi 32,7 Kč/kg. Osivo se dováží za 65 až 90 tis. Kč/tunu.
Doufejme, že většímu rozšíření ploch konopí pomůže právě vznikající první česká zpracovatelská kapacita v podniku Lenka Kácov, jejíž vybudování podpořilo ministerstvo průmyslu a a jejíž kapacita by měla postačit pro zpracování suroviny z 300 hektarů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *