Přívaly vody od pokusů neodradily

Polní dny společnosti BASF, jež se každoročně konají na dvou místech republiky – v Čechách v Kněževsi a na Moravě v Rokytnici u Přerova – není nutné představovat. Mezi agronomy patří k těm nejoblíbenějším akcím. Letošek toho byl jasným důkazem. Ani přívaly deště, které provázely polní den v Kněževsi, neodradily od účasti a ani od podrobné prohlídky demonstračních pokusů.

Demonstrační pozemek nedaleko obce Kněževes představil na úvod prohlídky Ing. Lubor Slezák z pořádající firmy BASF. Jak uvedl, pokusy jsou realizovány na pozemcích podniku Agrivep, a. s., Velké Přílepy, jež celkově obhospodařuje asi 713 hektarů orné půdy a v jeho osevním postupu jsou ozimá pšenice, jarní ječmen, cukrovka, ozimá řepka a jarní pšenice. Tamní podmínky hospodaření charakterizuje řepařsko-ječný výrobní typ, nadmořská výška asi 350 m a průměrná roční teplota 7,9 oC.

Modelové systémy ochrany
Použití přípravků BASF je tradičně prezentováno na šesti stejně velkých blocích nejdůležitějších polních plodin, přičemž různé modely ochrany se představují napříč pestré palety odrůd dané plodiny. K vidění byly jak ty nejjednodušší možnosti ochrany plodin, v praxi většinou již dobře známé, tak i velmi intenzivní varianty ochrany s využitím nejnovějších přípravků.
Ing. Kateřina Václavíková, zástupkyně firmy BASF a průvodkyně jedné ze skupin účastníků polního dne demonstračními pokusy, mimo jiné zmínila fakt, že společnost BASF při vývoji nových produktů neopomíjí žádnou z významných plodin. Účastníci polního dne se tedy měli důvod zastavit se u každé ze zastoupených plodin, aby získali informace o nově povolených či do zkoušek zařazených přípravcích.

Nové fungicidy pro ošetření obilnin
Pro ošetření porostů jarního ječmene i ozimé pšenice (ta byla zastoupena na dvou blocích po různých předplodinách) nabízí BASF široké portfolio přípravků, přičemž prohlídka porostů byla zaměřena především na porovnání různých fungicidních variant. Hovořilo se jak o známém a hojně používaném Tangu Super, tak o letos registrovaném a i praxí již prvně vyzkoušeném strobilurinovém fungicidu Swing Top, který je specialistou na klasové choroby, či o chystaných novinkách. Jak v ječmeni, tak v pšenici byl aplikován fungicid Capalo. Jeho registrace se očekává v příštím roce. Jde o fungicid se třemi účinnými látkami, dvě jsou již známy z přípravku Tango super, třetí je zcela nová účinná látka metrafenone. Díky obsahu několika účinných látek s různým způsobem účinku půjde o přípravek s velmi širokým spektrem účinku proti listových i klasovým chorobám, který bude možné použít v širokém aplikačním okně, a to již od fáze odnožování.
Další představenou fungicidní novinkou pro ošetření obilnin, jejíž registraci firma BASF očekává v roce 2010, je Duett Top. Půjde o inovovaný přípravek s novou účinnou látkou určený pro časné ošetření proti chorobám pat stébel a počátečnímu vývoji listových chorob.
Ve stejném roce má firma BASF v plánu uvést na trh rovněž nové mořidlo obilnin – Kinto Duo. Podle slov Ing. Václavíkové půjde o mořidlo s výbornou účinností na plíseň sněžnou, které bude současně kontrolovat široké spektrum dalších chorob.
Polní den dal nahlédnout i do vzdálenější budoucnosti. Do pokusů v Kněževsi byl zařazen zatím testovaný přípravek Opera Top – přípravek pro ošetření jarního ječmene řešící výskyt hnědé skvrnitosti.
Kukuřice bez plevelů
Při pohlídce porostů kukuřice se hovořilo hlavně o její herbicidní ochraně. Ing. Václavíková upozornila na možnost použití letos registrovaného přípravku Stratos Ultra prodávaného spolu s nezbytným smáčedlem Dash HC. Tento přípravek se používá k hubení trávovitých plevelů. Jeho předností je vysoký počáteční účinek a bezproblémová účinnost i za sucha. V demonstračních porostech však byly použity mnohé další herbicidy. Zemědělci se prvně seznámili s novým názvem Wing-P, pod kterým je v některých sousedních zemích prodávána kombinace účinných látek u nás známých z přípravků Stomp a Outlook. Novou možností herbicidní ochrany kukuřice bude kombinace přípravků Cambio + Kelvin Top + Dash HC. Tyto přípravky bude i v České republice možné použít již v příštím roce a jak zástupkyně firmy naznačila, půjde i po ekonomické stránce o zajímavé řešení ochrany kukuřice.

Regulace i ochrana pro olejniny
U ozimé řepky vhledem k loňským i letošním problémům s výskytem hlízenky obecné se diskutovalo o ochraně proti této chorobě. BASF totiž nabízí řešení – letos registrovaný fungicid Pictor určený pro ošetření v době květu. Vedle jeho výborné účinnosti Ing. Václavíková upozornila na další přednost – možnost použití v poměrně širokém aplikačním oknu. Připomněla i další přípravky do řepky – osvědčený fungicid s růstově regulačním efektem Caramba a herbicid Butisan Star a další. Novou možností ošetření řepky proti jednoděložným plevelům je Stratos Ultra + Dash HC.
Také mák se stává plodinou, jež vyžaduje stále intenzivnější a pečlivou ochranu. Jak pokusy ukázaly, i v něm je možné použít zmíněný herbicid Stratos Ultra spolu se smáčedlem Dash HC. Pozornosti se však těšily fungicidní pokusy. Ukázaly jak možnost použití fungicidů Discus či Acrobat MZ, tak i Caramby. Caramba kromě fungicidní ochrany zajistí zkrácení a zpevnění stonků, čímž zabrání polehnutí porostu. V termínu před květem se jako budoucí možnost ochrany máku zkouší použití fungicidu Pictor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *