Přípravek se na trh dodává i s tryskami

Jarní měsíce odstartovaly období chemické ochrany proti jednotlivým škodlivým organismům. Společnost Syngenta Czech, s. r. o., přichází s nabídkou, která obsahuje kromě chemického přípravku také speciální trysky určené přímo na jeho aplikaci. Cílem tohoto kroku je komplexnější řešení problému s určitou skupinou chorob. O novém způsobu prodeje poskytl rozhovor Ing. Jaroslav Bašta, produktový manažer společnosti Syngenta.

 Mohl byste v krátkosti představit společnost Syngenta z pohledu producenta chemických přípravků určených k ochraně rostlin?
Naše společnost je zaměřena především na ochranu rostlin a pak také na nabídku osiv některých plodin. Celosvětově Syngenta zaujímá jedno z předních míst na trhu přípravků na ochranu rostlin a podobné postavení má i v České republice. Hlavní skupinami přípravků jsou fungicidy, dále herbicidy, insekticidy a mořidla, ale máme ve vývoji i růstové regulátory.

 Jakým způsobem se daří vaší společnosti být na trhu dlouhodobě úspěšnou?
Jedna věc je nabízet zákazníkům přípravek. V jednotlivých oblastech ČR máme celkem třináct obchodních zástupců, kteří k této nabídce zajišťují také poradenský servis. Výhodou je být blízko zákazníkovi, protože je téměř nemožné radit o ochraně rostlin po telefonu. Další nadstavbou k našim výrobkům jsou doplňky, které mohou pomoci řešit problémy s ochranou. Takovým příkladem pro letošní rok je tryska pro přípravek Amistar. Tato tryska byla vyvinuta ve spolupráci se společností Lurmark. Při vývoji se pamatovalo na postřik klasu. Zařízení, které se pohybuje po poli běžně, ošetří klas pouze z jedné strany a jen malá část přípravku pokrývá druhou polovinu. Pokrytí z obou stran má prokazatelně pozitivní vliv na zvýšení konečného výnosu. Zajímavostí těchto trysek je, že doporučujeme aplikovat 100 l vody na jeden hektar. To je dost málo, ale nízká dávka nesnižuje účinnost a naopak stoupá efektivita využití postřikovače.

 Myšlenka kombinace přípravku s tryskami je pro společnost Syngenta nová?
Poprvé byla tato možnost nabízena před dvěma lety v Anglii. Od té doby se využívá získaných zkušeností po celé Evropě.

 Je možné nějak zabránit, aby tyto trysky nebyly využívány pro aplikaci jiných, podobných fungicidů?
Trysky Amistar distribuuje pouze společnost Syngenta. Lze je dostat pouze s přípravkem Amistar, samostatně jsou neprodejné. Samozřejmě se dají využít i pro aplikaci jiných přípravků. Stále častěji jsou používány kombinace účinných látek označované jako tank-mix. I naše společnost připravila pro zákazníky kombinaci určitého množství přípravku Amistar a Artea a k tomu trysky Amistar.

 Jak dlouho budete nabízet přípravky společně s tryskami?
To bude záležet na zájmu našich zákazníků. Lze říci, že zpočátku je tak podporován prodej hlavně větším podnikům, které mají odpovídající plochy. V současnosti nepočítáme, že by tyto trysky byly prodávány samostatně, ale nelze do budoucna vyloučit, že se zaměříme i na menší množství a tedy na menší farmy. Již teď jsme zaznamenali velký zájem ze strany zemědělců a také dotazy na konkrétní nastavení postřikovače při aplikaci.

 Tryska je součástka, kterou na postřikovači snad nejvíc ohrožuje poškození. Co když se zemědělci poškodí, získá ji samostatně bez přípravku?
Samozřejmě, i to se může stát. Často se zacpávají trysky nebo se urazí v důsledku neopatrné manipulace. Tento problém budeme muset řešit individuálně. Sada dodávaných trysek je původně počítána na postřikovač s délkou ramen 18 metrů, i když konečný počet, který zákazník dostává, je závislý na odebraném množství přípravku. Problém s nedostatkem tryskem může nastat. Nejvhodnější bude asi počítat s náhradními tryskami. Volně prodávány nebudou, ale pro udržení provozuschopnosti postřikovače s Amistar tryskami budeme zajišťovat našim zákazníkům servisní služby v podobě dodávek náhradních trysek.

 Uvedl jste, že prodej chemických přípravků je pro Syngentu hlavní činností. Určitě sledujete vývoj v ochraně rostlin a rezistenci jednotlivých patogenů vůči některým účinným látkám. Je stále ještě možné nacházet nové chemické látky a přicházet na trh s novými přípravky?
Máte pravdu, že kmeny rezistentních škůdců jsou velkým problémem, který ale často způsobují pěstitelé svou nekázní. Nerespektují doporučené dávkování jednotlivých přípravků jen proto, aby ušetřili. V konečném efektu se to ale obrátí proti nim, protože tím se zkracuje doba, po kterou je přípravek účinný. To nutí chemické firmy k hledání stále nových účinných látek. Možnosti umělé syntézy jsou již téměř vyčerpány. Dalším řešením je hledání takových látek přímo v přírodě. Příkladem může být náš herbicid Callisto. Třetí možností je využívání několika účinných látek v již zmiňovaných tank-mixech. Každá ze složek těchto přípravků zasahuje patogeny na jiných místech. Pokud jedna látka neúčinkuje, protože se setká s rezistentním organismem, zastoupí jí látka jiná. Doposud ještě neprobádané možnosti lze nacházet v ochraně biologické.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *