Příprava Našeho pole dala zabrat

Hlavní sezóna polních dnů je za námi. Ten, kdo dává této formě prezentace přednost, si letos opravdu přišel na své. Velkých i menších regionálních akcí pořádaných přímo v terénu bylo hodně. Ošizeni nezůstali ani organizátoři. Pro ty je totiž polní den mnohem větší zátěží než pro návštěvníky. Pokud jsou prezentovány ozimé plodiny, musí se začít s přípravou už na podzim předchozího roku.

Redakce Zemědělce se zajímala, jak vznikal velký dvoudenní polní den se širokým záběrem Naše pole – zemědělská výstava Chrudim – Nabočany 2006. Jeho tři pořadatelé – Oseva Agri Chrudim, a. s., Selgen, a. s., a Innoseeds, s. r. o., nesmějí na nic zapomenout. Nejdůležitější jsou sice prezentační parcelky, ale bez stánků s patřičným zázemím pro vystavovatele a službami pro návštěvníky by se polní den určitě nevydařil. Objednává se i hezké počasí. Jak? Termín konání, který je každý rok přibližně stejný (na začátku třetí dekády června), byl stanoven podle dlouhodobého sledování meteorologů.

Polní dny mají u Chrudimi tradici
Myšlenka předvést odrůdy plodin pěstovaných v úrodné oblasti kolem Chrudimi přímo na poli vznikla před mnoha lety, v době, kdy polní dny nebyly běžnou formou prezentace. Šlo o regionální, i když významnou akci. Zajišťoval ji chrudimský semenářský státní statek, součást VHJ (výrobně-hospodářské jednotky) Oseva, která v tehdejší republice zahrnovala plodinový výzkum, šlechtění i produkci osiv. Po rozpadu Osevy se statek transformoval na akciovou společnost Oseva Agri Chrudim a ta v každoročním pořádání polních dnů spolu s partnery pokračuje.
Plocha prezentačního pole zůstává stejná, ale vzhledem ke zmenšení parcelek je nyní plodin více než před několika lety. Jejich sortiment ovšem není úplný, protože náročnost založení parcelek a jejich udržování to neumožňuje. Přesto je toho k vidění hodně. Hlavní letní akce proto trvá dva dny, na podzim mohou zájemci shlédnout v jednom termínu hybridy kukuřice a také odrůdy slunečnice a cukrovky.
Polní dny v Nabočanech u Chrudimi jsou přehlídkou vystavovatelů i společenskou akcí. Zúčastňuje se jich většina firem, které v České republice nabízejí osiva polních plodin vhodných pro danou oblast. Osiva spojují i tři pořadatele.

Semenářský i výrobní zemědělský podnik
„Hlavním cílem naší společnosti je produkce osiv a jejich finalizace,“ říká Ing. Zdeněk Kučera, ředitel a prokurista Osevy Agri Chrudim, a dodává, že rozsah činnosti je mnohem širší, ale osiva v něm zaujímají asi pětinu. Na výměře 3454 ha orné půdy pěstují obilniny, luskoviny, olejniny, cukrovku a pícniny. Osevní postup je přizpůsoben požadavkům množitelských porostů a živočišné výroby. Závod služeb rostlinné výroby potom zajišťuje úpravu a prodej osiv, kterých se ročně vyrobí téměř čtyři tisíce tun. „Letos očekáváme v produkci osiv propad, protože obilniny jsou poškozeny porůstáním. Ekonomiku naší akciové společnosti to hodně zasáhne,“ stěžuje si Ing. Kučera.
Součástí akciové společnosti Oseva Agri Chrudim jsou také závody autodopravy a těžké mechanizace a živočišné výroby. Užitkovost dojnic umístěných v rekonstruované stáji má vzestupnou tendenci. Cílem je vytvořit optimální podmínky pro výrobu mléka, aby průměrná dojivost stoupla až na deset tisíc litrů mléka na dojnici. Zatímco chov skotu označuje Ing. Kučera za úspěšný, v produkci selat a jatečných prasat podle něj rezervy existují.

Výstupy českého šlechtění nacházejí uplatnění
Akciová společnost Selgen je významnou českou šlechtitelskou firmou. Jak uvedl Ing. Jan Kučera, její obchodní ředitel, pracovníci Selgenu se na organizaci chrudimských polních dnů podílejí velkou měrou. Založení a vedení prezentačních parcelek zajišťují nejen po technické stránce, ale mnohdy je třeba dát dohromady i návody, jak některé plodiny pěstovat.
V rámci Selgenu působí pět šlechtitelských a jedna testovací stanice. Ze šlechtitelské stanice Stupice pocházejí významné odrůdy pšenice a jarního ječmene, v Úhřeticích šlechtí pšenici a dobíhá tam program šlechtění tritikale, šlechtitelská stanice Krukanice je známa odrůdami ovsa, žita a hořčice, v Lužanech vznikají úspěšné odrůdy hrachu a v posledních letech se tam rozbíhá šlechtění řepky, na šlechtitelské stanici v Chlumci nad Cidlinou se věnují pelušce, bobu, řepce a omezeně jetelům. Testovací lokalitou pro různé šlechtitelské programy je Veselíčko u Milevska.
Odrůdy vyšlechtěné v Selgenu zaznamenávají úspěchy doma i v zahraničí. „V roce 2005 bylo na plochách ozimé pšenice v České republice 40 % našich odrůd,“ upozorňuje Ing. Kučera a dodává, že nejprodávanější odrůdou ozimé pšenice byla Sulamit, čtvrté místo zaujala odrůda Ebi a páté Alana. K nim přistoupila s nezanedbatelným podílem Rheia.
Významnou koncovku má program šlechtění ovsa. Na 90 % ploch ovsa v ČR jsou odrůdy z Krukanic, v Německu dobře znají odrůdu Atego (v roce 2004 tam byla nejúspěšnější odrůdou a v posledních dvou letech byla mezi odrůdami na druhém až třetím místě), v Anglii dosahují odrůdy ovsa ze Selgenu pěstitelského podílu téměř 50 %. Jak Ing. Kučera zdůraznil, evropsky úspěšné jsou ovšem hlavně luskoviny. Odrůdy hrachu setého Gotik a Kamelot postupně nahrazuje velmi perspektivní odrůda Terno.
Pokud jde o šlechtitelské programy na nejbližší roky, poněkud na ústupu je šlechtění ozimého ječmene, rozvíjí se šlechtění hořčice (již vyšlechtěné odrůdy Severka a Polarka mají značný podíl na trhu v Německu) a začíná šlechtění ozimé řepky, které zatím nemá výstup v podobě registrovaných odrůd. Vedení akciové společnosti Selgen, šlechtitelé i ostatní pracovníci věří, že české šlechtění svoji dobrou pozici navzdory všem těžkostem, jež šlechtění obecně provázejí, uhájí.

Odrůdy, z nichž si lze vybrat
Částečně zahraničním prvkem v trojlístku pořadatelů Našeho pole je Innoseeds, s. r. o. Tuto firmu představuje Ing. Václav Blažek, CSc. „Naše nizozemská mateřská společnost se zabývá šlechtěním a semenářstvím. Šlechtí obilniny, luskoviny, přadné rostliny, olejniny, trávy a jeteloviny. Prostřednictvím šlechtitelských a zkušebních stanic, které jsou v řadě zemí, a to nejen v Evropě, působí celosvětově.
V České republice patří do skupiny Innoseeds dvě firmy. První – Innoseeds, s. r. o., se sídlem v Praze zajišťuje obchodní činnost, registraci odrůd, výrobu osiv vyšších stupňů a jejich marketing. Druhou je šlechtitelské pracoviště Plant Select, spol. s. r. o., působící v Hrubčicích u Prostějova. Tam šlechtí ozimou pšenici a jarní ječmen pro oblast střední Evropy. Kromě vlastních odrůd společnosti Innoseeds a českých (vlastně moravských) odrůd z Plant Selectu zastupujeme i odrůdy polních plodin z Anglie a Německa.“
Pro pěstitele v České republice jsou důležité především odrůdy ozimé pšenice Ilias, Karolinum, Hedvika a Etela. Z nich je novinkou mimořádně výnosná česká odrůda Etela vhodná pro krmné účely a výrobu bioetanolu. Vyznačuje se vysokou HTS (52 g), vysokou výtěžností předního zrna, možností pěstování po obilnině a velmi dobrou zimovzdorností. Dále to jsou sladovnické odrůdy jarního ječmene, o něž mají zájem společnosti Soufflet a Plzeňský Prazdroj. Odrůda jarního ječmene Jersey je na pěstitelských plochách zastoupena 32 % a Malz 15 %. Odrůda Tolar je stejně jako Bojos a Radegast, dvě novinky vyšlechtěné v Hrubčicích, vhodná pro výrobu českého piva. Odrůdy ozimé pšenice a sladovnického ječmene z Hrubčic jsou oblíbeny na Slovensku. V neposlední řadě stojí za zmínku velmi známá a hojně pěstovaná odrůda ozimé řepky Jesper.

Všechna úskalí byla překonána
První rok starostí s prezentačními parcelkami v Nabočanech má za sebou Ing. Michal Štěnička, jehož domovským pracovištěm je šlechtitelská stanice Selgenu v Úhřeticích. Tam působí také Ing. František Meduna, vedoucí stanice, který mu pomáhá a za polní dny nese odpovědnost. Na samotném zajištění polních dnů se ale podílí celý tým pracovníků. Musí se vyměřit parcelky i plochy pro stánky a vystavovanou zemědělskou techniku, osiva dodaná jednotlivými firmami – vystavovateli, je třeba připravit k setí, nic nepoplést, sít v pravý čas a v průběhu vegetace zajistit všechny potřebné agrotechnické zásahy. Někdy i takové, které se v běžné praxi neuplatňují.
„Loni jsme se obávali, že ozimá řepka vůbec nevzejde, protože po setí bylo sucho. Naštěstí ale zapršelo, což ovšem zase zpozdilo setí ozimých obilnin,“ vysvětluje Ing. Štěnička a vypráví, jak si s nimi počasí zahrávalo. „V polovině října jsme museli zalévat ozimé obilniny z cisterny a únorová obleva potom některé parcelky téměř zlikvidovala. Voda z tajícího sněhu způsobila vodní erozi a deseticentimetrová vrstva ornice přikryla parcelky s ozimou pšenicí a ozimým ječmenem společnosti Innoseeds. V té době byly pokusy ještě zakryty netkanou textilií, která je na podzim chránila před zajíci. Těm, když v okolí nenašli žádnou potravu, přišla naše pšenice velmi vhod.“
V předjaří se tedy řešilo dilema, zda zasažené prezentační parcelky zlikvidovat, nebo najít řešení pro jejich záchranu. Nakonec byl vypracován plán. V noci byly ještě mrazy, ale přes den už slunce hřálo natolik, že povrchová vrstva ornice rozmrzala. Ráno tedy přistavili vedle zaplavených pokusů cisternu s vodou a kolem poledne začali hasičkou proudnicí odplavovat ornici a hráběmi a kopáči odstraňovat zteřelou textilii. „Byla to úmorná práce, chvílemi jsme propadali beznaději, ale nakonec se podařilo porosty umýt,“ vzpomíná Ing. Meduna. A tak mohl Ing. Blažek poděkovat pracovníkům šlechtitelské stanice Úhřetice i Osevy Agri Chrudim a prezentační parcelky společnosti Innoseeds viděli návštěvníci polních dní v celé jejich kráse.
Také letos se už začínají na poli v Nabočanech připravovat další polní dny – Naše pole – zemědělská výstava Chrudim – Nabočany 2007. Zřejmě bude stát za to přijet se na ně příští rok v červnu podívat a získat aktuální informace o nabídce odrůd mnoha plodin přímo od vystavovatelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *