29.08.2016 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přichází jako blesk z čistého nebe

Jako blesk z čistého nebe přichází, aby definitivně zasáhl proti plevelům. Jeho ambice, síla a energie, se kterou vstupuje na pole s obilninami, jsou ohromné. O jeho spolehlivosti na dvouděložné plevele není pochyb. Specializuje se na trávy, včetně rezistentních populací chundelky metlice. Nezklame za žádné situace. Bezpečnost je pro něj samozřejmostí. Jmenuje se Defi Evo a rád by se vám představil.

Kdo je Defi Evo?

Defi Evo je nový herbicidní přípravek z portfolia společnosti Syngenta.

Jak je formulovánherbicid Defi Evo?

Jde o emulgovatelný koncentrát (EC). Formulace tohoto typu zaujímají významné postavení na trhu pro svoji relativně snadnou výrobu a jednoduchou manipulaci. Emulgovatelný koncentrát obsahuje kromě kapalné účinné látky ve vodě nerozpustné organické rozpouštědlo a emulgátor, který umožňuje vytvoření stabilní a vyvážené emulze s vodou v nádrži postřikovače.

Které účinné látky obsahuje?

Defi Evo je kombinovaný herbicid obsahující dvě navzájem doplňující se účinné látky prosulfokarb (667 g/l) a diflufenikan (14 g/l).

Jak Defi Evo působí?

Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Prosulfokarb brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení. Diflufenikan je inhibitor fotosyntézy. Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení, což u citlivých plevelů vede k odumírání během několika málo týdnů. Účinná látka blokuje biosyntézu karotenoidů v chloroplastech. Diflufenikan vytváří na povrchu herbicidní film, ve kterém přicházejí klíčící rostliny do kontaktu s účinnou látkou, která je přijímána především hypokotylem a děložními listy. Sekundárně je přijímána kořeny i listy.

Do kterých plodin je Defi Evo určený?

Herbicid Defi Evo je registrován do všech ozimých obilnin – do pšenice, ječmene, žita, ovsa a tritikale.

Proti kterým plevelům  je registrován?

Defi Evo se používá proti jednoděložným jednoletým plevelům a dvouděložným jednoletým plevelům.

Kdy se Defi Evo používá?

Na podzim preemergentně nebo postemergentně do růstové fáze BBCH 13.

V jaké dávce je vhodné přípravek použít?

Doporučená dávka pro aplikaci Defi Evo je 3 l/ha, u obtížně hubitelných plevelů nebo při vysoké intenzitě zaplevelení je možné dávku zvýšit až na 4 l/ha.

Jaké je spektrum účinku herbicidu Defi Evo?

Defi Evo vykazuje výbornou účinnost proti širokému spektru plevelů potřebných řešit na podzim v porostech ozimých obilnin (tabulka).

Proč je herbicid Defi Evo specialista na trávy?

Defi Evo vykazuje výbornou účinnost proti chundelce metlici včetně rezistentní populace a dalším trávovitým plevelům, jako jsou například lipnice roční a jílky, a dobrou účinnost proti psárce polní. Tento přípravek je velmi vhodný pro antirezistentní strategie.

Kde získat další informace o tomto přípravku?

K dispozici jsou vám regionální obchodní zástupci a techničtí plodinoví specialisté společnosti Syngenta.

Účinnost na polním dnu

Účinnost přípravku si mohli jako jedni z prvních prohlédnout na vlastní oči návštěvníci polního dne na zkušební stanici Kluky. Neošetřená kontrola byla v pokusech hojně zaplevelena jednoděložnými i dvouděložnými pleveli (obr. 1). Účinek Defi Evo se tak mohl dobře projevit a v dávce 3 l/ha byla účinnost viditelná na první pohled (obr. 2).

Rozsah účinnosti přípravku Defi Evo

Plevel Defi® Evo 3 l/ha Defi® Evo 4 l/ha
Chundelka metlice nnnn nnnn
Lipnice roční nnn nnnn
Jílky nnn nnn
Psárka polní nn nn
Ptačinec prostřední nnn nnnn
Hluchavky nnnn nnnn
Rozrazily nnn nnnn
Heřmánek pravý nnn nnn
Svízel přítula nnn nnn
Mák vlčí nn nn
Výdrol řepky nnn nnnn
Pomněnka rolní nnnn nnnn
Kokoška pastuší tobolka nnnn nnnn
Penízek rolní nnn nnn
Violka rolní nnn nnnn

Účinnost: nn 60–80 %, nnn 80–90 %, nnnn více než 90 %

 

Ing. Renata Salavová

Syngenta Czech and Slovakia

 

Foto:

OVarianta ošetřená herbicidem Defi Evo v dávce 3 l/ha na Zkušební stanici Kluky (rok 2016)

Zaplevelená kontrola herbicidního pokusu na Zkušební stanici Kluky (rok 2016)

Neošetřená kontrola – pšenice ozimá

Ošetřeno Defi Evo 3 l/ha post (BBCH 11) – pšenice ozimá

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down