13.07.2023 | 05:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Při hubení plevelů myslet na prevenci

Pěstitelé mají od zasetí až po sklizeň plné ruce práce s ochranou svých polí. Porosty pěstovaných plodin je potřeba v první řadě zbavit plevelů. Pak přicházejí na řadu ošetření proti chorobám a škůdcům. Při pěstování ozimů je potřeba po sklizni předplodiny co nejlépe připravit půdu pro založení porostů, zaset vysoce kvalitní osivo a po vzejití sledovat výskyt škodlivých činitelů.

 

Situace v ochraně rostlin ale není se stále přibývajícími zákazy nijak jednoduchá. Našim pěstitelům ubývají tradičně používané účinné látky a nové přibývají jen velmi omezeně. Zemědělci se musejí současné situaci přizpůsobit. V boji se škodlivými činiteli má zásadní vliv uplatňování preventivních opatření.

Množství informací nejen o možnostech potlačování škodlivých činitelů nejen v podzimním období zaznělo na videokonferenci „Perspektivy ochrany rostlin v konvenčním zemědělství“, který proběhl pod záštitou Zemědělského svazu České republiky ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV).

 

Integrovaná ochrana

Především na zásady integrované ochrany rostlin se ve svém vystoupení zaměřil doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava z VÚRV. Připomněl, že má fungovat systém „prevence – monitoring – zásah“.

V integrované ochraně rostlin se mají přednostně využívat preventivní opatření, přírodní nebo jiné nechemické metody místo tradičních přípravků. Pěstitelé by měli zasahovat při překročení prahů škodlivosti, které stanoví kritické počty škodlivých jedinců pro zásah.

V ochraně rostlin je potřeba využívat metody monitorování a předpovědí výskytu škodlivých organismů. Při výběru přípravků by měly mít přednost ty, které jsou neškodné vůči přirozeným nepřátelům patogenů, s co nejmenšímu negativními účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí.

Při častém používání některých účinných látek dochází u škodlivých organismů i plevelů k vytvoření rezistence. Proto je potřeba uplatňovat antirezistentní strategii, střídat účinné látky s odlišným mechanismem účinku. To ale často není možné v důsledku nedostatku povolených přípravků s jinými účinnými látkami. U uskutečněných zásahů je potřeba sledovat jejich úspěšnost.

 

Mechanické a biologické metody

V ochraně rostlin se mohou uplatňovat různé metody včetně mechanických. Zásadní význam má šlechtění rostlin na co nejvyšší odolnost. Nemalou roli může sehrát biologická ochrana. Důležitou součást v potlačování patogenů představují ekologické principy. Mnozí pěstitelé už hospodaří podle zásad precizního zemědělství. Přípravky na ochranu rostlin je potřeba používat uvážlivě.

Doc. Salava zmínil příklady uplatňovaných nechemických metod. Mezi mechanické zásahy patří odstraňování plevelů pomocí pleček různého typu. Nové stroje využívají naváděcí systémy. Ověřuje se využívání robotických zařízení na polích.

V biologické ochraně může posloužit užitečný hmyz likvidující škůdce. K regulaci chorob lze využít prostředky obsahující houby nebo bakterie. Semena plevelů pomáhají likvidovat brouci, kteří se jimi živí. Na Novém Zélandu se k potlačování pcháčů používá určitý druh hub.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down