Přehlídka ozimých pšenic a ječmenů

Stav porostů sedmadvaceti odrůd ozimé pšenice a osmi odrůd ozimého ječmene od desítky udržovatelů mohli zhodnotit návštěvníci polního dne, který ve Skaličce u Hranic na Moravě. Akci uspořádala firma Hanácká osiva, s. r. o., na pozemcích akciové společnosti Skalagro

„Na pozemku, kde byly založeny poloprovozní odrůdové pokusy, byla předplodinou sója. Pozemek byl podmítnut a pšenice i ječmeny byly zasety v termínu od 2. do 10. října 2003. Pšenici jsme pohnojili dusíkem tři týdny po zasetí (Amofos) a potom ještě v březnu (dusičnan amonný) a v dubnu (DAM 390). Celková dávka dusíku byla 109 kg/ha a P2O5 51 kg/ha. V polovině května jsme také aplikovali 5 l/ha Campofortu GP a 5 l/ha hořké soli. Z herbicidů jsme v pšenicích koncem dubna použili Husar (180 g/ha) a Agritox (1,5 l/ha). Ve stejném termínu jsme použili morforegulátor Cycocel (1,0 l/ha). Při zásazích proti houbovým chorobám jsme se řídili metodikou BASF. Hnojení ječmenů jsme prováděli ve stejných termínech a ve stejných dávkách dusíku a P2O5 jako u pšenic. Ochranu proti plevelům jsme řešili použitím směsi Lentipuru a Arratu a proti houbovým chorobám jsme aplikovali Duett a Tango,“ seznámil v úvodu polního dne všechny přítomné s agrotechnickými zásahy v porostech Václav Vozák, agronom Skalagra Skalička.
Porosty prověřila vichřice
Polní den se konal krátce poté, co Olomoucký kraj postihla vichřice, která zvláště v Litovli způsobila značné škody. Pracovníci společnosti Hanácká osiva, tedy mohli přímo v terénu posoudit, jak která odrůda odolala extrémnímu působení větru, a zájemce seznámit s výsledky.
Podle jejich zjištění nejlépe obstála německá odrůda ozimého ječmene Reni. V České republice byla zaregistrována v roce 2001. Tato nesladovnická, polopozdní, dvouřadá odrůda je vhodná do všech poloh, kde se pěstuje ozimý ječmen. Snáší i sušší a lehčí půdy a je výnosově stabilní i v oblastech se zkrácenou vegetační dobou a rychlým dozráváním. Má středně vysoký vzrůst, a jak se v praxi ukázalo velmi dobrou odolnost proti poléhání a lámání stébla. Vyznačuje se velkým zrnem a velmi vysokým podílem předního zrna (až 89 %). I v horších podmínkách pěstování dává vysoký výnos a hmotnost tisíce zrn běžně přesahuje 60 gramů. Reni má dobrý zdravotní stav a je středně odolná proti napadení padlím, rzí ječnou, rhynchosporiovou skvrnitostí a středně až méně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí.
Nová odrůda ozimé pšenice
Mezi prezentovanými odrůdami se také představilo několik novinek. Jednou z nich byla i odrůda ozimé pšenice Caphorn, která byla zaregistrována teprve v letošním roce. Je to polopozdní odrůda pekařské jakosti A se středně velkým zrnem. Je vhodná do všech oblastí, pouze v kukuřičné výrobní oblasti jí nesvědčí příliš suché polohy. Přísušky jsou také důvodem, proč je nevhodnou předplodinou vojtěška. Nevhodná předplodina je z důvodu infekce fusariemi v klase také kukuřice.
Caphorn má rostliny nízkého vzrůstu, a proto není nutné porost ošetřovat morforegulátory pro zkrácení stébla. Odolnost proti vyzimování má střední. V provokačních testech UKZÚZ se tato odrůda ukázala jako odolná proti napadení rzí plevovou a rzí travní. Díky genu LR 37 je odolná proti napadení rzí pšeničnou. Proti napadení padlím travním na listu a v klasu, proti napadení braničnatkami na listu a proti napadení braničnatkou plevovou v klasu má střední odolnost. Dává vysoký výnos v kukuřičné, obilnářské a bramborářské výrobní oblasti a v řepařské vysoký až středně vysoký.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *