Před uskladněním (alespoň) předčistit!

Zvýšení efektivnosti podnikání, ač to zní velice vzletně a frázovitě, je věc velice prostá: s minimálními náklady zvýšit výnos ze svého hospodaření. V zemědělské prvovýrobě to znamená mj. maximálně zvýšit zisk za vypěstované obilí a další produkty. V našem článku se soustředíme na možnost, jak zvýšit tržby při prodeji obilovin.

Nejlepší je prodávat produci přímo konečnému odběrateli (zpracovateli), ale takové vazby má jen málokterý pěstitel. Běžnější než u zrnin to je například při prodeji máku, kmínu, hořčice a řepky. Takový prodej však není možný bez důkladného vyčištění. Požadavek na čistotu se mění podle požadavků odběratele. Se zvyšujícím se podílem nečistot vždy výrazně klesá prodejní cena. Stačí si to ověřit pohledem do dodacích listů za dodané obilí i další plodiny a spočítat čistý „prodělek“, způsobený cenovými srážkami za nečostoty, například při prodeji obilovin. Tento prodělek definujeme jako rozdíl ceny za produkce, kterou mohlo hospodářství dostat při dodržení požadované čistoty u náročného odběratele proti ceně, kterou hospodářství dostalo za nevyčistěnou produkci. Podle našich informací jsou tyto rozdíly nemalé.
Nemalý zisk může přinést i efektivní zužitkování odpadů ve vlastním hospodářství.
Dalším způsobem, jak zvýšit zisk za vypěstovanou produkci je prodávat ve „vhodný čas“. Tento způsob vyžaduje mít možnost uskladnit svoji produkci. Uskladnění v silech je nejvýhodnější způsob, i když cena sil a dalších zařízení je poměrně vysoká. Další možné uskladnění je v krytých hangárových skladech, vybavených aktivním větráním.
(Tato problematika je popsána v dalším samostatném článku ing. Zájedy.)
Čištění obilí a dalších plodin je definováno jako proces, při kterém jsou ze sklizeného obilí odstraněny nežádoucí příměsi a nečistoty. To jsou zejména semena plevelů, části rostliny, části rostlin plevelů, části klasů, kaménky, kovové nečistoty, ale například i námel.
Předčištění je proces, kdy jsou z obiloviny odstraněny pouze největší nečistoty. Tyto nečistoty jsou většinou zelené části rostlin s vysokou vlhkostí. Ty mohou způsobit navlhnutí obiloviny, její plesnivění a podobně. Proto je nutné tyto nečistoty co nejdříve odstranit. Protože při sklizni je vždy málo času, je výhodné provést vlastní čištění obiloviny ve dvou etapách.
První etapa je předčištění. To je možné provést několikanásobnou rychlostí proti čištění. Po něm jsou předčištěné obiloviny uskladněny, případně sušeny, nejlépe za pomoci aktivního větrání.
Po sklizni je více času věnovat se vlastnímu čištění produkce a její přípravě před dodáním odběrateli. Současně tento postup čištění ve dvou etapách umožňuje použít podstatně menší stroje na čištění než stroje, které by byly dimenzovány na jednorázové čištění obilovin přímo od kombajnů.
Prakticky ve všech bývalých zemědělských družstvech byly instalovány čističky obilí z bývalé NDR značky Petkus. Tyto čističky byly poměrně dobré. Po sjednocení Německa byly tyto čističky výrazně inovovány a jsou dodávány dále. To, že jsou dnes dodávány ze SRN však způsobuje jejich poměrně vysokou cenu.
V našem článku se budeme dále zabývat čističkami společnosti KUBART, které si od roku 1991, kdy byla tato firma založena, získaly pověst solidních a spolehlivých strojů. Většina z nich pracuje ve mlýnech, kde jsou vystaveny velkému zatížení při trvalém provozu.

Čištění i předčištění obilovin je téměř vždy dvoustupňové. První stupeň je čištění na sítech, kde jsou z proudu zrna odstraněny nečistoty a příměsi větší i menší než je čištěné zrno. Druhý stupeň je čištění vzduchem, kde jsou odstraněny lehké příměsi a nečistoty včetně lehkých zrn. Při tomto čištění jsou zbytkové nečistoty a příměsi prakticky vždy do 4 %. Tento obsah nečistot zpravidla postačí při prodeji obiloviny zpracovatelskému podniku.
Z obilí nejsou odstraněny nečistoty stejně velké jako zrna čištěné obiloviny a nečistoty těžší. Dále je odstraněna pouze část nekvalitních zrn.
Čističky obilí jsou dodávány ve dvou typových řadách. Řada strojů pro velké zemědělské podniky, pro mlýny, sila a podobně jsou dodávány v sestavě dvojice strojů: vibrační sítový třídič typ PVT + aspirační skříň PASR. Tato řada strojů je určena pro trvalý provoz a pro větší výkony (nad 6 t.h-1 při čištění).
Pro menší zemědělské podniky je určena řada strojů s typovým označením univerzální zemědělský třídič KUT. Tato řada je vyráběna do výkonu 5 t.h-1. při čištění. Celý stroj je
konstruován co nejjednodušeji, aby byla snadná jeho obsluha i údržba. Skříň se síty je uložena na pružných listových závěsech. Odsávání lehkých nečistot je prováděno za pracovním sítem ve vzduchovém kanálu. Odsávací ventilátor s cyklonem jsou dodávány jako příslušenství a jsou součástí sestavy.
Jednotlivé typy sestavy KUT mají tyto parametry:
KUT 300 – výkon při čištění 0,5 t.h-1, při předčištění 1 t.h-1, příkon 1,2 kW, hmotnost 105 kg a plocha sít 0.3 m2.
KUT 500 – výkon při čištění 2 t.h-1, při předčištění 5 t.h-1, příkon 1,4 kW, hmotnost 150 kg a plocha sít 0,8 m2.
KUT 800 – výkon při čištění 5 t.h-1, při přeedčištění 10 t.h-1, příkon 1,4 kW, hmotnost 220 kg a plocha sít 1,9 m2.

Při sklizni je vždy velký nedostatek času, proto je většina strojů této společnosti řešena jako kombinovaná, t.j. čistička + předčistička. Přitom přestavění čističky na předčističku je velice rychlé.
Čištění osiv, speciálních plodin (mák, kmín …) je prováděno na pneumatických třídících stolech, které jsou schopny z proudu obilí vytřídit nekvalitní zrna a další nečistoty, které čističky uvedené v předchozí části tohoto článku nejsou schopny vytřídit.
Před pneumatické třídící stoly jsou řazeny speciální sítové třídiče, u kterých je pro zvýšení třídícího efektu na sítech použito přídavného vzduchu. Tímto způsobem je dosaženo odlehčení pneumatického třídícího stolu a zvýšení výkonu.
Proti výkonově porovnatelným klasickým strojům překvapí podstatně menší rozměry těchto strojů. Další věc, která prakticky na první pohled není vidět, je vzduchové potrubí. Tím, že na našich strojích této řady používáme recirkulaci vzduchu, odpadá jinde běžné mohutné vzduchové potrubí.
Na aspirační skříni je nad vzduchovým kanálem integrovaný odlučovač nečistot s ventilátorem i vratným vzduchovým potrubím, které vrací vzduch do spodní části aspirační skříně. Toto řešení umožňuje většinu vzduchu používat opakovaně. Lehké nečistoty jsou ze sběrného prostoru odlučovače vynášeny šnekem, na kterém je integrováno těsnící ústrojí.
Ze stroje je odváděna pouze malá část vzduchu proto, aby vzduchový systém byl udržován trvale v podtlaku. Tímto způsobem odpadá mohutné vzduchové potrubí, cyklony a na zlomek klesá i prašnost provozu pro okolí.
Ing. Jan Kubart

Text k foto:

(1)
Čistička obilí (kombinace strojů PUT 800 + PASR 800), vhodná pro větší sila a mlýny

(2)
Faremní čistička obilí KUT 500

Foto Jan Kubart

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *