Preciznost setí kukuřice zaručuje KINZE

Od půdoochranných technologií setí obilnin, olejnin a luskovin je jen krůček k přechodu na stejnou technologii pěstování kukuřice. Podle výzkumů je kukuřice z pohledu minimalizace mnohem plastičtější plodinou než obiloviny.

Klíčovou roli zde hraje volba secího stroje. Jelikož u kukuřice požadujeme mnohem větší přesnost rozmístění semen na plochu a tím i v řádku než u obilnin, je konstrukce stroje pro celkový úspěch rozhodující. V těžších půdních podmínkách po podmítce, kdy jsou na povrchu rostlinné zbytky, musí být totiž stroj schopen uložil semena dostatečně hluboko i s případnou možností aplikace hnojiv pod patu. To vyžaduje masivní konstrukci stroje s dostatečnou stabilitou. Tyto požadavky nejlépe splňují secí stroje od firmy KINZE. Originálnost řešení těchto strojů je v tom, že tzv. řezací koltr provádí v jedné operaci páskové zpracování půdy, přípravu seťového lůžka a čištění pozemku od rostlinných zbytků. Do takto připravené půdy probíhá vlastní setí na konstantní hloubku.
Souběžně je secí stroj KINZE schopen v jedné operaci aplikovat startovací dávku hnojení pod patu v podobě průmyslového hnojiva nebo kapalných mixů, stejně jako aplikaci insekticidů proti škůdcům. Provozovatel stroje tak nemusí provádět zbytečné mezioperace, které většinou uvolňují vláhu z půdy a výrobu jako celek prodražují.
Přesnost rozmístění semen v řádku zabezpečuje přesné prstové výsevní ústrojí. To se ukázalo pro půdoochranné setí jako nejvhodnější. Při setí do mulče totiž dochází vlivem redukované přípravy půdy k její nižší homogenizaci, což zvyšuje chvění výsevních vozíků v porovnání s klasickou technologií. Právě tyto vibrace způsobují následně větší nepřesnost v rozmístění semen. To systém KINZE eliminuje masivní konstrukcí celého stroje a odolným výsevním ústrojím.
Vysoký výnos kukuřice je do značné míry ovlivněn přesným rozmístěním daného počtu jedinců na hektar. Celý proces setí strojem Kinze proto může být pod kontrolou elektronického monitoru. Počítač podává v reálném čase informace o vzdálenosti semen v řádku, počtu jedinců na hektar a k těmto nastaveným údajům doporučí obsluze optimální pojezdovou rychlost. Dále monitor poskytuje agronomovi informace celkem o osmi důležitých údajích, které jsou limitující pro přesnou funkci stroje.

Ing. Antonín Šedek
P&L, spol. s r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *