Pozdní hybridy kukuřice mají v intenzivní oblasti své místo

Rodinná farma Horákových v Čejči v okrese Hodonín byla dne 10. října dějištěm veřejné sklizně zrnové kukuřice uspořádané firmou Pioneer. Stejně jako na dalších sedmi místech republiky, kde se v průběhu celého října tyto akce konají, zde bylo možné v konkrétních půdně klimatických podmínkách vidět aktuální sortiment hybridů kukuřice firmy Pioneer, a to včetně připravovaných novinek. Ale prohlídkou porostů s odborným výkladem akce nekončila. Následovala sklizeň jednotlivých parcel, a při tipovací soutěži mohli přítomní zemědělci vyzkoušet svůj agronomický odhad vítězného hybridu a jeho výnosu. Na závěr akce byly výnosy všech hybridů vyhodnoceny a výsledky sklizně pěstitelům kukuřice jistě napomohou při rozhodování o tom, co příští rok zasít.

Jak při setkání s pěstiteli uvedl Ing. Ivo Jůn, obchodní manažer firmy Pioneer, cílem veřejných sklizní je předvést v praxi výkonnost a srovnání výnosů sortimentu firmy Pioneer. Samozřejmě je k tomu nezbytná správná agrotechnická péče. A té se porostům kukuřice na farmě Horákových každoročně dostává. Samozřejmostí je důsledně prováděná herbicidní ochrana. Na pozemcích určených veřejné sklizni byly použity přípravky Gardoprim Plus a Mustang. Na pozemky byla na podzim aplikovaná kejda a dále síran amonný v dávce 10 q/ha. Hnojení kejdou farma využívá proto, že se zabývá především chovem prasat. Přibližně polovina produkce kukuřice je na farmě využívána jako krmivo. Z celkové výměry farmy 800ha je kukuřice pěstována na 390 ha. A jak řekl Ing. Oldřich Horák, kukuřici chtějí v budoucnu rozšířit až na dvě třetiny výměry. Hlavní podíl v pěstovaném sortimentu mají pozdní hybridy kukuřice. Ze sortimentu firmy Pioneer jsou to právě hybridy Reseda, Stira, Monalisa a další. Skutečnost, že v oblasti Čejče se daří právě pozdním hybridům, potvrdily i výsledky veřejné sklizně. Mezi již známé hybridy byla zařazena také Speciosa, která má FAO 500 a zatím je povolena pro pěstování na Slovensku. V Čechách je zkoušena prvním rokem. Jelikož žádný takto pozdní hybrid kukuřice v České republice zatím registrován není, firma Pioneer bude usilovat o udělení výjimky. V Čejči totiž Speciosa předčila všechny hybridy a dala hrubý výnos 17,07 tun z hektaru při vlhkosti 37,7% . Přepočítaný výnos na 14 % vlhkosti byl rovněž bezkonkurenčně nejvyšší, a to 12,37 t/ha. Na dalších místech za Speciosou se umístily hybridy Anasta (11,72 t/ha při 14% vlhkosti) a Benicia (11,23 t/ha při 14% vlhkosti). Z výsledků sklizně v Čejči jednoznačně vyplynulo, že pozdnější hybridy mají bezesporu vyšší výnosový potenciál. Pěstitelům v příznivých podmínkách se proto jejich pěstování vyplatí, a to i při letošním poměrně vlhkém počasí. Vzhledem k cenám za sušení zrna se však vyplatí se sklizní počkat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *