Poupata z nových výzkumů ozimé řepky – 2. část

Řepce rostly nové kořeny již na konci ledna 2002. To je signál pro zahájení dusíkaté výživy. Tu jsme ale odložili na přelom února a března, aby se snížilo riziko poškození mrazem. To je celkem známé, stejně jako se ví, že každé zbytečný odklad sníží výnosy. Dusík na počátku března řepku pohnojí lépe než na počátku dubnu. Kdo šetří, hnojí brzy.

V následujícím textu, kterým navazujeme na článek v únorovém čísle časopisu Farmář, přinášíme několik novinek dalších novinek.

Lépe na výživu

Porosty s počtem rostlin 60/m2 a více téměř nereagují na zvýšenou dusíkatou výživu (tab.1). Proto není správné dávat více než asi 130 – 150 kg N/ha. Výnosotvorný efekt dusíku totiž omezuje nedostatek světla v hustých porostech, takže spodní patro větví nevytvoří šešule. Může pomoci regulátor Caramba (0,8 – 1 l/ha) či Horizon (0,7-0,8 l/ha).
Naopak silné porosty s hustotou 30-40 (50) rostlin skvěle reagují na N výživu posílenou o síru. Dávka 200-240 kg N/ha ve 4 aplikacích a 40-60 kg S/ha je plně opodstatněná. Výnos dále zvýší Caramba (0,7 l/ha) + Stabilan či Retacel (1-2 l/ha/není na jaře registrován) + stimulátor Atonik (0,6 l/ha) + Campofort Special B (5-6 kg/ha). Tento tank mix se používá při výšce rostliny kolem 40 cm. Nesmí se míchat s kapalnými hnojivy DAM, SAM.
Listová výživa je pro řepku přínosem. Máme několik let zkušeností s hnojivy řady Campofort a nepochybujeme, že i jiná listová hnojiva (Hykol, Klomag, Sulfika) jsou přínosem. Velkou výhodou Campofort jsou rozbory (Agra Střelské Hoštice) na obsah živin, hlavně mikroprvků. Těmi se totiž snadno přehnojí. Výsledky ukazuje tab.2
Skvěle se osvědčil stimulátor Atonik. Pomáhá překonávat vegetační stresy, jako jsou slabé rostliny, nevyrovnané porosty, poškození zimou či herbicidy, pozdní jaro, minimalizace, snižuje následky sucha a nízké úrovně výživy atd. Přináší asi 8-12 % výnosu navíc, s Carambou až 18%. Aplikace na nové listy či v době prodlužování 0,6 l/ha, lze tank mix s DAM (SAM) a insekticidy

Škůdci reagují na pach

Řepkoví brouci nijak zvlášť nepreferují žlutou barvu. To ví každý pěstitel narcisek či zlatých forsythií, ale ne my co dáváme do řepky žluté misky a žluté lepové desky. Škůdci letí za vůní – pravděpodobně za pachem z rozložených glukosinolátů. Ty si rostlina udělala proto, aby se chemicky bránila, ale některý hmyz se na ně adaptoval . Poškozená rostlina se brání intenzivním rozkladem těchto funmigačních glukosinolátů a tím přiláká další vlnu škůdců. Proto je pozdní či žádný postřik tak škodlivý – porost páchne/krvácí, škůdci nalétají za lákavou vůní.
Každému škůdci něco chutná a něco ne (tab. 3). Bohužel u stonkových krytonoscům neznáme žádnou skutečně lákavou rostlinu a nevím, co na ně platí jiného než včasný a celoplošný postřik.
To, že škůdce láká vůně lze využít na nový systém ochrany řepky, kdy některé škůdce jako blýskáček a šeulové škůdce nalákám na atraktivně vonící obsev v kterém je bezeruková ozimá řepice a vybraná odrůda jarní řepky která přezimuje a postřikuji jen obsev. Výsledky jsou zpravidla velmi dobré.

Specifická vůně se dá využít i na biologickou signalizaci škůdců. Na náhradu nedobře fungujících žlutých misek, které se navíc musí dávat na tyče a ještě se ztrácí. Ve spolupráci s AGROU Střelské Hoštice se vynasnažíme, aby co nejvíce pěstitelů dostalo tuto speciální směs pro založení signalizačních míst náletu dřepčíků, blýskáčka, šešulových škůdců, fómy, Botrytis.
Že vůně či pach je velmi důležitá, ukazují výsledky s Nurelle na různě velkých parcelkách. – Nurelle páchne a odpuzuje škůdce, ale i včely. Proto není pro včely příliš nebezpečný, i když je velmi účinný. Vidíme (tab.4), že neošetřené kontroly u malých parcelek jsou chráněné pachem z vedle postříkaných políček Nurellem. Jak se parcely zvětšují. tedy jak zápach Nurelle z ošetřených ploch už nestačí chránit neošetřené okolí, rostou škody.
Tabulka 5 ukazuje účinky nové skupiny insekticidů. Systemicky působící Mospilan (není zatím registrován) pomůže těm co zapomněli včas postříkat proti stonkovým krytonoscům. Ošetřit je obvykle potřebné už v poslední dekádě března, ale většina pěstitelů k vlastní škodě poprvé postřikuje kolem 10.dubna. Mospilan s postřikem těsně před květem, když se líhnou ve stonku larvičky krytonosců je dost spolehlivě hubí a je určitou pomocí v ochraně proti šešulovým škůdcům. Opozdilci tedy mají pomoc, ale zaplatí ji, protože Mospilan je asi o 200 Kč/ha dražší než Nurelle a o 250 Kč/ha než Regent.
Dobří pěstitelé se už bez fungicidů neobejdou. Loňské přírůstky výnosů byly mimořádně zajímavé (tab.6).

Doc. Ing. Jan Vašák, CSc.
a kolektiv výzkumné skupiny olejnin
Česká zemědělská univerzita v Praze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *