Potěšení pro keřkovské patrioty

Ačkoliv se zastoupení českých odrůd v pěstovaném sortimentu polních plodin s přílivem zahraničním odrůd snižuje, najdou se i nadále mezi zemědělci patrioti. Právě ti pěstitelé brambor, kteří nadále důvěřují výsledkům českého šlechtění, se sešli na Dnu pole v Keřkově.

Den pole uspořádala 2. července na své šlechtitelské stanici společnost Sativa Keřkov, a.s., aby pěstitele brambor informovala především o výsledcích zdejší práce.
Osmdesátiletá historie
Jak na semináři, jež předcházel prohlídce porostů, uvedl ředitel společnosti Sativa Milan Milichovský, v letošním roce si stanice připomíná již 80. výročí svého založení. S výběrovým šlechtěním brambor zde Družstvo vlastníků zemáků začalo již v roce 1923, vlastní novošlechtění zde probíhá od roku 1927. Do současné doby zde bylo vyšlechtěno 52 odrůd, z nichž je v současné době registrováno dvanáct. Připomeňme, že současný povolený sortiment čítá 116 odrůd brambor a keřkovské odrůdy společně s odrůdami ostatních českých šlechtitelů se na plochách jejich množení podílejí asi 25 %.
Nejstarší odrůdu Keřkovské rohlíčky, vyšlechtěnou již v roce 1940 a v roce 1995 po ozdravení opět zavedenou, jistě není nutné připomínat. Ačkoliv jsou Keřkovské rohlíčky v mnohých vlastnostech již dávno překonány, jejich konzumní kvalita stále láká zákazníky, a to především o vánočních svátcích. Také proto je v Keřkově pěstovaná i na produkčních plochách.
Prioritou konzumní brambory
Jak zdůraznil šlechtitel Ing. Miloslav Linhart, keřkovské šlechtění brambor se zaměřuje prioritně již od dob založení stanice na konzumní brambory, přičemž znakem všech keřkovských odrůd, dřívějších i současných, je vysoká stolní hodnota. Touto vlastností se mohou chlubit i v současné době povolené odrůdy, jež pokrývají celé spektrum ranosti: Karin – nejrozšířenější keřkovská odrůda, Koruna, Krasa, Kobra, Korela, Korneta, Karmela, Kordoba, Katka, Korenelie i loňská novinka Komtesa. Velká pozornost na poli patřila právě této nové velmi rané odrůdě s růžovou slupkou, u níž šlechtitel vyzdvihl především vysoký výnos a výtěžnost tržních hlíz.
Potěšením pro keřkovské patrioty je skutečnost, že šlechtění v Keřkově i nadále intenzivně pokračuje a již pro příští sezóny se připravuje nejedna novinka. V registračních zkouškách má Sativa v současné době devět materiálů, přičemž tři již třetím rokem. I tyto materiály mohli zemědělci zhodnotiti v polních pokusech.
Na základě dosavadních výsledků lze tedy předpokládat, že se v příštím roce povolený sortiment brambor rozšíří o některé nové další odrůdy s počátečním písmenem K v názvu, což je kromě vyhlášené dobré konzumní kvality dalším sjednocujícím znakem keřkovských odrůd.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *