19.04.2022 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Porosty si špičkovou ochranu zaslouží

Jaro se teprve pomalu otevírá, ale už teď je ideální čas k zamyšlení, jakou fungicidní ochranu zvolit pro své porosty obilnin v období praporcového listu. Velkou roli při výběru typu fungicidu hraje lokalita, pěstební intenzita i odrůda. Vždy je ale důležité si také položit otázku, co konkrétně od fungicidní ochrany očekávám, jakou úroveň a kvalitu ochrany si představuji a zda potřebuji pouze běžnou a krátkodobou úroveň ochrany proti chorobám, nebo očekávám od použitého produktu ještě něco víc.

Navíc, v letošním roce, kdy jsme s radostí přijali zrušení většiny restrikcí souvisejících s pandemií covid-19 jsme postaveni před další, možná mnohem závažnější výzvu, a to válku na Ukrajině. Situace se dotýká nás všech, jednak z pohledu každodenních starostí a dopadů na naše životy, ale také z hlediska vlivu růstu nákladů na produkci a na ekonomiku vůbec. Zásadní vliv lze také očekávat v zemědělství. Na Ukrajině, ne nadarmo nazývané „obilnicí Evropy“ bohužel bude ohrožena produkce mnoha plodin, pšenice nevyjímaje. Očekávaný – a už i nyní zřetelně viditelný – je nárůst cen komodit. Pro naše zemědělství je tato událost, kromě mnoha negativních dopadů, také výzvou. Výzvou jak zvýšit produkci plodin, zajistit kvalitní výpěstky a pomoct nakrmit obyvatele nejen našeho státu.

Díky stoupajícím výkupním cenám si můžeme dovolit aplikovat do porostů ty nejkvalitnější produkty na trhu, a ještě více podpořit výnos i kvalitu zrna.

Fungicid Elatus Era je na trhu již šest let a za tuto dobu si našel mnoho spokojených zákazníků, kteří se k jeho použití rádi vrací. Elatus Era je novým standardem kvality, a to nejen na českém trhu.

Díky svému složení, účinné látce Solatenol™ v kombinaci s účinnou látkou prothiokonazol, je Elatus Era mimořádně účinný proti braničnatkám a rzím, mimoto zajišťuje účinnost na kompletní spektrum listových chorob.

Kromě fungicidní ochrany přináší Elatus Era řadu dalších benefitů, jedním z nich je například pozitivní vliv na fyziologické procesy rostlin a jejich hospodaření s vodou, benefit, který pozitivně ovlivní výnosovou odezvu i třeba v letech s nižším výskytem chorob.

Výsledky pokusů v sezóně 2021

I v minulém roce jsme srovnávali Elatus Era s SDHi produkty dostupnými na našem trhu a Elatus Era opět obstál na výbornou. Ale než se dostaneme k výsledkům, pojďme si připomenout průběh sezóny 2021. Jako každý jiný rok, i v této sezóně jsme spolu se zemědělci opět čelili významným výzvám. Po poměrně suchém začátku jara přišlo vlhčí období května, vlhčí počasí přetrvávalo prakticky až do žní.

V ozimé pšenici jsme se potýkali především s výskyty braničnatky pšeničné, později v průběhu června až července i rzi pšeničné. U braničnatky pšeničné nastalo v krátkém časovém období několik infekčních period a ochrana porostů byla díky tomu velmi náročná, především z hlediska načasování aplikace.

V porostech ječmenů se zpočátku vyskytovala hnědá skvrnitost, která byla velmi rychle překryta poměrně silnými infekcemi ramuláriové skvrnitosti. I zde byla ochrana porostů velmi náročná a vyžadovala kvalitní fungicidní řešení.

Systém jednoho fungicidního ošetření za sezónu

Systém jednoho fungicidního ošetření je vhodný pro porosty jarního ječmenenebo porosty ozim= pšenicepěstované v nižší intenzitě. Pro tyto situace je Elatus Era ideální volbou. Termín aplikace i dávku můžeme přizpůsobit potřebám porostu i tlaku chorob. Aplikace je vhodná kdykoliv od období pokročilého sloupkování (BBCH 33) až po fázi praporcového listu (BBCH 39), případně trošku později (BBCH 45). Dávku přípravku můžeme volit od 0,8 l/ha v letech s nižším tlakem chorob a u porostů pěstovaných v nižší intenzitě, dávka 1 l/ha je pak vhodná především pro porosty husté a silné nebo v letech s intenzivním tlakem chorob. Takto ošetřené porosty vydrží zdravé až do sklizně a není nutná další doplňková ochrana proti listovým chorobám. V našich pokusech zakládáme tyto technologie už několik let a srovnáváme zde efektivitu fungicidů vůči chorobám, dlouhodobost účinku i vliv na zelenou listovou plochu a výnos, včetně kvalitativních parametrů zrna (hmotnost tisíce zrn, objemová hmotnost).

Výsledky loňských pokusů u fungicidu Elatus Era opět potvrdily stabilitu vysokého účinku na potlačení chorob a ve srovnání s předchozími ročníky také stabilitu v účinku, navzdory různému průběhu vegetační sezóny v uplynulých letech.

V roce 2021 jsme založili pokusy s technologií jednoho fungicidního vstupu v ječmeni jarním i pšenici ozimé.

U ječmene jarního jsme aplikaci načasovali na období pokročilého sloupkování (BBCH 33), nebo ve fázi praporcového listu (BBCH 39).

Výsledky účinnosti jak po aplikaci v období sloupkování, tak v období praporcového listu potvrzují vysokou efektivitu produktu Elatus Era na choroby a současně vysokou flexibilitu při jeho použití, jak z hlediska dávky, tak termínu aplikace (graf 1 až 3).

Graf 1 – Aplikace fungicidu Elatus Erav BBCH 33 jarního ječmene, účinnost na choroby a vliv na výnos

Pozn.: Pokus Kujavy 2021, odrůda Laudis 550. Napadení na neošetřené kontrole: Hnědá skvrnitost 6,1 %, ramuláriová skvrnitost 12,3 %

Graf 2 – Aplikace fungicidu Elatus Erav BBCH 39 ječmene jarního, účinnost na choroby a vliv na výnos

Pozn.: Výsledky (průměr) 2 pokusů: Kujavy a Velká Bystřice 2021, odrůdy Laudis 550 a Francin. Průměrné napadení na neošetřené kontrole: Hnědá skvrnitost 38,6 %, ramuláriová skvrnitost 31 %

Graf 3 – Aplikace fungicidu ElatusTM Erav BBCH 37/39 ozimé pšenice, účinnost na choroby a vliv na výnos

Pozn.: Pokus Ivanovice na Hané 2021, odrůda Santiago. Napadení na neošetřené kontrole: Braničnatka pšeničná 9 %, rez pšeničná 22,8 %

Více fungicidních vstupů za sezónu

I zde se Elatus Era velmi dobře uplatní. Pro systémy více fungicidních vstupů za sezónu je aplikace ideální ve fázi plně rozvinutého praporcového listu. Listy, důležité pro tvorbu výnosu (praporcový i podpraporcový list), jsou chráněny po dobu až sedmi týdnů po aplikaci, a dlouhodobý účinek je výrazný především při preventivně volené aplikaci. Elatus Era samozřejmě disponuje také kurativním účinkem, a i ten zajistí sice kratší, nicméně ve srovnání s konkurencí stále nejdelší a nejvyšší míru účinnosti.

Další benefity

Účinná látka Solatenol, obsažená v produktu Elatus Era přináší rostlinám další pozitiva, především optimalizace fyziologických procesů v rostlině, která jsou patrná zejména ve stresových podmínkách (stres suchem), vliv na proces dýchání, transpiraci, oddálení stárnutí pletiv a prodloužení doby, po kterou přetrvávají pletiva zelená, avšak bez negativního vlivu na termín dozrávání a sklizně zrna. Prodloužení fotosyntetické aktivity rostlin a oddálení stárnutí pletiv se samozřejmě projeví navýšením výnosu plodiny.

Špičková formulace usnadňuje aplikaci

Kvalitu produktů a jejich výsledné fyzikálně-chemické vlastnosti neurčují pouze účinné látky, ale také jejich formulace, která je dána mixem účinných látek, obsahem rozpouštědel, pufrů a pomocných látek. Elatus Era zákazníkům dodáváme ve velmi kvalitní formulaci, která umožňuje snadnou a komfortní práci pro obsluhu postřikovače, protože nezapáchá, nepění a postřikovač se snadno plní. To zvyšuje nejen celkovou denní výkonnost a produktivitu práce, ale navíc nedochází k žádným technologickým ztrátám. Také odolnost dešťovým srážkám je vysoká a je zajištěna už 1 hodinu po aplikaci.

Elatus Era je vhodný do TM kombinace s regulátory růstu Moddus EC a Moddus Flexi i s insekticidy, například s insekticidem Karate se Zeon technologií 5 CS.

Elatus Era je jedničkou ve fungicidní ochraně obilnin. Využijte benefity, které přináší jeho aplikace pro své porosty!*

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.
Syngenta Czech

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down