10.11.2022 | 06:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Porosty meziplodin a jejich ukončování v praxi

Vzhledem k nastávající situaci, ale především kvůli potřebám půdy, narůstá význam pěstování meziplodinových směsí. Otázky účelu, proč, jak, jakým způsobem, kolik plodin, rozsah a formu v tomto příspěvku řešit nechceme. Tato problematika je rozsáhlá a značně významná. Je však důležitou perspektivou pro záchranu udržitelného hospodaření na půdě. Dnes se zde budeme věnovat obavám a možnostem, jak co nejefektněji pro půdu ukončit porost zasetých meziplodin.

 

Aktuální nastavení většiny zemědělců, kteří v současnosti využívají meziplodinové směsi, vychází ze starých zvyklostí. Ukončení zapravením do půdy. Toto je ale nejméně žádoucí a nejméně efektivní řešení ze všech. Jedinečný, univerzální, účinný systém vzájemné spolupráce mezi půdou, rostlinou a atmosférou (PRAT systém) definuje základní parametry pro stabilizaci, udržitelnost a přirozenou úrodnost živého ekosystému – půdy. Předčasné ukončení takové symbiózy narušuje rovnováhu tohoto systému a minimalizuje přínosy, kterých lze dosáhnout při revitalizaci půdního fondu prostřednictvím meziplodinových systémů. Komplexní pohled na meziplodinový systém je řešením nežádoucího stavu, kdy naše pole zůstávají „nahá, žíznivá, a hladová“, v kontextu s dnes převládajícími zemědělskými přístupy. Pokud chceme pěstování meziplodin vnímat nejen jako nutnost splnění legislativního požadavku, musíme brát v úvahu i jejich strukturotvornou činnost v symbióze kořenů a půdní mikrobioty. Podpořit jejich krycí schopnost nejen vůči povětrnostním vlivům počasí, ale také jako ochranný výkonový faktor pro rychlost rozkladu rostlinných zbytků na povrchu půdy, mikroklimatický regulátor půdní vlhkosti a zejména samozásobovací systém krmení půdní mikrobioty.

Při správně zvolené a pěstované meziplodině její narůstající rostlinná biomasa v sobě váže a tím snižuje ztráty prvků způsobené počasím (vyplavování, odvodňování, rozpouštění) nebo způsobem práce s půdou (bez obrábění půdy, intenzivní obrábění). Vytváření jak nadzemní, tak hlavně podzemní biomasy zvyšuje zásoby minerálních živin v organické vazbě pro následný porost. Ukončení meziplodin má významný vliv na zvýšení zásob přístupných prvků po meziplodinové směsi pro následnou plodinu, spolu s nárůstem recyklačních cyklů (spolu-působením více vedlejších účinků meziplodiny a jejích organických zbytků) umožňují během několika let zvětšení množství dostupných minerálních živin pro následný porost, a to bez nežádoucích účinků na životní prostředí.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down