Porosty máku poškodily kroupy

Do nové sklizně jdou pěstitelé máku „s prázdnými sklady“. Loňská úroda se pro-dala a tak se cena bude vytvářet pouze na základě letošní sklizně. Pětaosmdesát procent domácí produkce máku je však určeno na vývoz a proto se na její ceně stejně jako na ceně dalšího exportovaného zboží podepíše silná koruna. Přesto odborníci odhadují, že cena máku bude nejméně stejná jako v loňském roce.

Nejen tyto informace zazněly na Dnu pro mák, který 17. a 18. července v Kostelci na Ha-né a Stehelečevsi uspořádaly sdružení Český mák, Česká zemědělská univerzita a společnost Slovakofarma. Účastníci akce, především pěstitelé, zde mohli vyslechnout několik odborných příspěvků a na poli shlédnout množství pokusů věnovaných máku, v nichž byly srovnávány různé technologie pěstování či účinnosti chemických přípravků.
Jak při setkání pěstitelů zaznělo, letošní plochy máku jsou odhadovány asi na 29,6 tis. hektarů. Oproti loňskému roku, kdy se mák pěstoval asi na 33 tis. hektarů, to představuje po-kles ploch zhruba o 10 %. Porosty navíc nejsou v dobrém stavu, mnohé z nich byly poškoze-ny krupobitím či škodlivými činiteli a proto je již dnes zřejmé, že letošní produkce bude nižší něž loňská. Připomeňme, že Česká republika patří k největším světovým výrobcům máku. Oproti dalšímu poměrně velkému producentu, Turecku, kde se ročně vypěstuje asi 15 tis. tun máku, se však Česká republika může chlubit lepší kvalitou produkce.
Pěstitelský pokrok
Za několik posledních let, a to i díky činnosti sdružení Český mák, se v technologii pěs-tování máku mnohé změnilo. Jak připomněl doc. Jan Vašák, z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), podařilo se zahájit moření máku, nachází se řešení ke snížení fytotoxicity her-bicidů, byl zaregistrován fungicid a začíná se dařit snížit poléhání máku. Pěstitelé se naučili sklízet makovinu, což pro ně znamená i dvojí významný ekonomický přínos. Odborníci z ČZU pěstitelům dokládají, že je mák možné pěstovat s výnosem nad 2 tuny z hektaru. Po-rosty, které jsou vedeny technologií, jež by měla vést k dosažení takového výnosu, mohli pěstitelé vidět i na Dnech pro mák. Ing. Pavel Cihlář, který se těmito pokusy zabývá, uvedl, že v loňském roce bylo již dosaženo výnosu 2,17 t/ha. Jde ale o pokusy, pro praxi z toho pro-zatím vyplývá cílový výnos 1,5 t/ha.
Pozor na nového škůdce
Žlabatka stonková, to je škůdce, jehož pěstitelé máku dosud neznali. Na makařských pol-ních dnech však byl jeho název skloňován v mnoha pádech. V letošním roce totiž tento škůd-ce ze skupiny blanokřídlých způsobil obzvláště na Moravě velké škody. Škody způsobují lar-vy ve stoncích, podobně jako škodí krytonosec v řepce. Mák na ně reaguje předčasným do-zráváním.
Možnosti ochrany zatím ani odborníci neznají a jak uvedli, nalézt je je pro ně novým dů-ležitým úkolem.
Nestabilní plodina
Ačkoliv žlabatka škodila především na Moravě, k vidění byla i ve Stehelčevsi ve střed-ních Čechách na pozemcích společnosti Penta Dřetovice, kde se Den pro mák konal. Zde na běžné ploše dělá problémy také zaplevelení merlíky. Zvládnout ochranu proti tomuto plevelu se zde podle slov Ing. Petra Frühaufa, jednoho ze společníků firmy, letos nepodařilo. Avšak ještě významnějším problémem zdejších porostů je poškození kroupami. Je jisté, že semena i v jen částečně poškozených makovicích budou do sklizně zcela zničena chorobami. Ačkoliv jsou v Pentě Dřetovice každoročně dosahovány nadprůměrné výnosy všech komodit, o čemž jsme na stránkách našeho týdeníků několikrát psali, letošní mák jen dokazuje známý fakt, že tato komodita jistě nepatří k těm výnosově stabilním.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *