Polské brambory se nepěstují jen na malých políčkách

Polsko patří mezi významné producenty a konzumenty brambor. Velká část produkce brambor je však vypěstována u drobných pěstitelů. Současně však brambory pěstují velké specializované firmy využívající nejnovějších poznatků a moderních technologií. V Polsku jsou i takové farmy, jež brambory pěstují na více než sedmi stech hektarech.

Alespoň částečně měli možnost poznat polské bramborářství účastníci semináře, který 25. února uspořádala ve Skalském Dvoře společnost Bayer CropScience. O polském bramborářství na tomto semináři mimo jiné hovořila docentka Józefa Kapsa z výzkumného pracoviště IHAR Bonin.

Dvacetinásobná výměra oproti ČR
Jak doc. Kapsa uvedla, v současné době se v Polsku brambory pěstují asi na dvacetinásobné výměře oproti České republice, a to na asi 800 000 tis. hektarech. Asi 90 % této plochy představuje pěstování u drobných producentů s výměrou brambor 1 – 2 hektary. Asi 6 % plochy představují výměry do 10 hektarů, pouhé 2 – 3 % výměry větší než 10 hektarů. V této skupině pěstitelů brambor však nejsou výjimkou ani podniky, jež brambory sklízejí ze 100 – 600 hektarů.
S velmi pestrou strukturou výroby souvisí i velmi rozdílné dosahované výnosy. Číselný údaj o průměrném výnosu brambor v Polsku (pod 20 t/ha) proto doc. Kapsa nepovažuje za dostatečně vypovídající. V řadě podniků je totiž dosahován výnos více než dvakrát vyšší nežli je průměr.

Rozdílná úroveň ochrany
Tak jak se liší výnosy brambor v polských podnicích, liší se také úroveň fungicidní ochrany. Ta se zde s ohledem na průběh vegetace a infekční tlak chorob provádí v průměru méně než dvakrát za sezónu, což dle úrovně podniku znamená jedenkrát až osmkrát za sezónu. Doc. Kapsa to srovnala s intenzitou ochrany v bramborářských velmocích Holandsku a Belgii, kde se v ročnících s vyšším tlakem chorob ošetřuje 12 –20 krát.

Úspěšný polský pěstitel
O tom, že polské zemědělství nejsou jen malé farmy s nízkou intenzitou výroby přesvědčili na semináři zástupci zemědělského podniku Top Farms Glubczyce. Tato společnost s ručením omezeným celkem obhospodařuje na třech lokalitách asi 24 tis. hektarů půdy, přičemž v oblasti Glubczyc to je to asi 11 650 ha. Ačkoliv se v této lokalitě donedávna brambory nepěstovaly, firma jejich výrobu zahájila v roce 2000, a to ihned na 465 hektarech.

Podnik se sedmi sty hektary brambor
Jak uvedl Ing. Józef Szpak z firmy Top Farms, do loňského roku se výměra brambor v jeho podniku zvýšila na 770 hektarů. S loňským výnosem zde nejsou spokojení, i tuto oblast nedaleko českých hranic postihlo sucho. Sklízeli „jen“ 33 t/ha. V předchozích letech se výnos pohyboval mezi 39 až 56 t/ha. Jak však zástupci podniku zdůraznili, jde o čistý výnos, tedy výnos pouze tržního zboží.
Brambory Top Farms dodává především pro zpracování. Velcí zpracovatelé brambor jsou však velmi náročnými odběrateli, jež vyžadují prvotřídní kvalitu. Proto plochy brambor sami zpracovatelé několikrát kontrolují a rovněž trvají na dodržovaní dané technologie.
Technologii ve firmě Top Farms lze jednoznačně považovat za intenzívní, to jak v úrovni hnojení, výživy i dalších agrotechnických zásahů. Provádí se zde až osm postřiků fungicidy.
O tom, jaké má pěstování tak velké výměry brambor specifika, svědčí například používaná technika. Porosty brambory jsou zakládány šestiřádkovým sazečem. Používán je čtyřřádkový vyorávač. Aby byla zachována kvalita vypěstovaných brambor, kladou pěstitelé z Glubczyc důraz také na šetrný transport brambor. Během celého transportu hlízy nikdy nepadají z výšky větší než 20 cm. Jak dále informoval ing. Szpak, bramborárna s kontrolovanou atmosférou, jež byla vybudována v centru areálu, tak aby byla dopravní vzdálenost maximálně 14 km, má kapacitu 21 000 tun brambor.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *