Polní kázání nezklamalo

Již po třicáté se ve východních Čechách uskutečnilo "Polní kázání", jehož organizátorem je v posledním desetiletí společnost AGROEKO Žamberk, spol. s r.o. a spolupořadateli letos byli Vyšší odborná škola, střední odborná škola technická Litomyšl a Zemědělská agentura MZ ČR Ústí nad Orlicí.

Polní kázání mělo svou tradiční a zaběhnutou podobu a jeho těžiště bylo v praktické prohlídce zajímavých porostů v okruhu dvou desítek kilometrů od centra akce, jímž letos byla obec Němčice nedaleko Litomyšle. V krátkých, leč „strategických“ úvodních vystoupeních připomenuli Mgr. Lipavský, ředitel VÚRV a prof. Škoda z ČZU některá základní agrotechnická témata, vztahující se k našemu zemědělství: kam a kolik umístit „vstupů“ (nerovnováha je mezi hnojením dusíkem a nehnojením fosforem a draslíkem, stejně jako mezi vcelku důslednou aplikací herbicidů a nedostatečnou fungicidní ochranou porostů). Nedaří se také v praxi odlišit různé podmínky jednotlivých oblastí, takřka všude vypadá struktura rostlinné výroby podobně. Profesor Škoda pak nestranně a na základě několikaletých sledování porovnal dopady používání minimalizačních technologií u některých plodin.
Když vyrazili účastníci autobusy na pečlivě připravenou okružní trasu, byli všichni tradičně vybaveni „modlitebními knížkami“, v nichž byla u každého porostu uvedena jeho podrobná agrotechnika – od přípravy půdy, přes setí a další kultivační zásahy až po aplikaci a dávky pesticidů, včetně termínů všech zásahů. Nechyběla ani fakta o současném stavu každého shlédnutého porostu (počet jedinců na hektar) ani poslední dostupné údaje o výsledku agrochemického zkoušení půdy na dané lokalitě.
Účastníkům akce z řad zemědělských praktiků – a byla jich skoro stovka – se pak dostalo od odborníků ze škol i výzkumných pracovišť zasvěcených, nestranných a firemními zájmy neovlivněných informací nad konkrétními porosty. Domácí agronomové měli možnost obhajovat učiněné (a zdůvodnit neučiněné) zásahy.
Při každém zastavení se do porostu rozešli a občas i zcela ponořili i „rádcové“ ze škol, z rostlinářských výzkumných ústavů a z ÚKZÚZ, aby našli choroby a škůdce. Většinou byli v různé míře úspěšní a diskuse pak odhalila, kde se stala chyba v agrotechnice, kde zapůsobily objektivní podmínky, co s porostem dál, aby byl podpořen nejen výnos, ale i kvalita sklizně.
Jednotlivá zastavení se uskutečnila u lánů tritikale ZD Sloupnice, kukuřice, jarního ječmene a ozimé pšenice ZDPCH Litomyšl, u jetelotrávy, cukrovky a krmné řepy ZOD Sedliště, u hrachu, směsky jarní pšenice s hrachem a u ozimé řepky ZOD Zálší a okruh byl uzavřen v porostu nadějné odrůdy brambor Velox ZD Sloupnice.
Duší celé akce a moderátorem byl opět inženýr Jiří Dostál, CSc., z pořádající společnosti AGROEKO Žamberk, který při přesunech ještě stačil referovat o historických pozoruhodnostech kraje a míst, kudy trasa polního kázání vedla.
Břetislav Koč

Moderátor Polního kázání ing. Dostál ponořen do porostu ozimé řepky na katastru ZOD Zálší…
… a část účastníků se svými „modlitebními knížkami“ mezi klasy tritikale na pozemku ZD Sloupnice.
Foto B. Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *