Polní dny začínají už na podzim

Zapojený porost ozimé řepky a vzcházející ozimá pšenice zatím ničím nepřipomínají, že se zde v červnu 2006 uskuteční polní dny. Nikde žádné informační tabule, žádné vlajky nebo poutače. Snad jenom uspořádání do malých bloků napovídá, že nejde o běžné provozní plochy. Jsme na pozemku Zemědělského družstva Senice na Hané a připravují se tady polní dny společnosti Bayer CropScience.

„Podobně jako v Čechách, v Libčanech u Hradce Králové, jsme se i na Moravě snažili vybrat pro naši prezentaci zemědělský podnik, který má v příslušné oblasti mezi ostatními pěstiteli autoritu,“ říká Ing. Pavel Egert, jenž se ve společnosti Bayer CropScience stará o přípravu i vlastní organizaci polních dnů. „Je tady dobré zázemí z hlediska půdních podmínek, protože na Hané je velmi úrodná půda, mají zde zkušenosti s pěstováním náročných plodin – jarního sladovnického ječmene a cukrovky, nechybí ani produkce ovoce,“ pokračuje Ing. Egert a dodává, že výhodou je také blízkost dálnice, a tudíž dobrá dostupnost.

Klasické odrůdy a hybridy

Přes třicet odrůd ozimé pšenice v rozdělení podle jakosti na pekařské (kvalita E a A) a krmné (kvalita B a C) bylo koncem září zaseto na prezentačních parcelkách. Dvě z nich jsou hybridy.
„Hybridní odrůdy ozimé pšenice jsou náročné na hnojení dusíkem, vyžadují jeho vyšší dávky,“ upozorňuje Ing. Egert a pokračuje: „Na druhé straně je u nich třeba snížit proti klasickým odrůdám výsevek. Seje se přibližně třetina obvyklého množství, maximálně jeden a půl milionu klíčivých semen na hektar, což odpovídá asi sedmdesáti kilogramům podle HTS. Hybridy totiž více odnožují, a tak se rozdíl mezi nimi a klasickými odrůdami v hustotě porostu, který je nyní v polovině října jasně patrný, a počtu produktivních stébel na jednotku plochy postupně vyrovná.“
Od hybridních odrůd ozimé pšenice si společnost Bayer CropScience slibuje také velmi názornou ukázku účinnosti svých fungicidů, protože hybridy jsou náchylnější na houbové choroby. Pro aplikaci fungicidů je připraveno deset variant včetně neošetřené kontroly. Počítá se s jedním nebo dvěma ošetřeními během vegetace i modelem tří zásahů fungicidy pro nejintenzivnější variantu pěstování.

Co je vidět v porostech

V ozimé pšenici se kromě již zmíněného rozdílu mezi hybridními a klasickými odrůdami začínají objevovat první plevele – výdrol ozimé řepky, která byla předplodinou, a čekají se další, hlavně svízel přítula. Ing. Egert lituje, že na tomto pozemku pravděpodobně nebude silné zaplevelení chundelkou metlicí, aby bylo možné jasně prezentovat účinnost herbicidů.
Ozimá řepka vzešla vcelku rovnoměrně, porosty jsou dostatečně husté a pro předpoklad dobrého přezimování místy možná trochu přerostlé. „Všimněte si rozdílu mezi variantami ošetřenými a neošetřenými Horizonem, fungicidem s morforegulačním působením,“ upozorňuje Ing. Egert s dodatkem, že tento přípravek ovlivňuje kromě jiného intenzitu fotosyntézy, a tak jsou rostliny v ošetřených variantách výrazně zelenější.

Kolem polních dnů je spousta práce

Příprava polních dnů začíná na konci sklizně podmítkou a dále pokračuje mnoha agrotechnickými zásahy, z nichž je nejnáročnější založení porostů jak ozimých (ozimé řepky, ozimé pšenice a ozimého ječmene), tak jarních (jarního ječmene, cukrovky a dalších) plodin. Před samotnou prezentací je potom třeba instalovat označení variant a informační tabule, na kterých je slovem i obrazem zachycen vývoj porostů během celého roku a také výše výnosů jednotlivých variant ošetření přípravky na ochranu rostlin v časové řadě několika let, včetně ekonomického zhodnocení. V neposlední řadě se organizátoři polních dnů musí věnovat zajištění zázemí pro pohodu účastníků.
„Kolem polních dnů je spousta práce,“ konstatuje Ing. Egert. „Já sám kontroluji porosty jednou týdně, pochopitelně kromě zimního období. Naším cílem je prezentovat, že intenzivní pěstování se všemi potřebnými vklady přináší dobré výsledky. V Senici na Hané dala letos ozimá řepka 4,1 – 4,6 t/ha, v Libčanech byly její výnosy ještě vyšší. Přestože výnosy ozimé pšenice byly letos nižší než vloni, u některých odrůd jsme v intenzivní variantě sklízeli přes deset tun z hektaru.“
Po několikaletých zkušenostech rozložila společnost Bayer CropScience svoje polní dny v Čechách i na Moravě do dvou dnů. Nejinak tomu bude v příštím roce. Zájemci o shlédnutí prezentace tak budou mít opět možnost výběru. Při konkurenci mnoha přehlídek, které se v červnu konají, a pracovního zatížení ve vlastních zemědělských podnicích se jim to bude určitě hodit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *