Polní dny přinášejí nové informace

Dodavatel sladovnického ječmene pro sladovny skupiny Soufflet – tak většinou označuje širší zemědělská veřejnost společnost Soufflet Agro, a. s. Rozsah jejího působení se ale neomezuje pouze na jarní ječmen. Jaké jsou její kompletní aktivity a co všechno tato firma svým smluvním partnerům nabízí? Na tuto otázku určitě nalezli odpověď účastníci velkého polního dne, který se uskutečnil v polovině června poblíž obce Všestary u Hradce Králové.

„Vítám vás na polním dni, prvním tohoto druhu, který naše firma pořádá,“ říká můj průvodce Ing. Jaroslav Skopal, manažer pro komodity akciové společnosti Soufflet Agro, a pokračuje: „Jak na první pohled vidíte, rozsah je značný – prezentační parcelky mnoha plodin i zemědělská technika a jiné potřeby pro pěstitele. Letošní polní den je vyvrcholením naší informační kampaně, která je vlastně celoroční. Začíná podzimními semináři v jednotlivých regionech a pokračuje průběžnou komunikací s pěstiteli v klubech Diamant, mnohdy přímo na poli.“

Odrůdová skladba souvisí s jakostí

I když jarní sladovnický ječmen není pro Soufflet Agro, a. s. jedinou obchodní komoditou, přece jenom je nejdůležitější, a tak se nejdříve zastavme u této plodiny. Dodávky ječmene do sladoven musí odpovídat požadavkům odběratele. Je třeba dodržet všechny jakostní ukazatele. Jde především o odrůdovou skladbu, protože odrůda je nositelem významných kvalitativních vlastností. Pochopitelně je nutné, aby byly dodávané partie ucelené, odrůdově jednotné a splňovaly všechna jakostní kritéria.
„Na sjednoceném evropském trhu se uplatní pouze kvalitní produkce, ať už jde o vstupní surovinu – sladovnický ječmen – slad nebo konečný produkt pro spotřebitele – pivo,“ upozorňuje Ing. Skopal. „I když se mnozí naši zemědělci dokáží na trhu orientovat, bez těsných vztahů a koordinace potřeb není možné u významných zpracovatelů dlouhodobě uspět. Sladovny Soufflet jsou toho důkazem. Například požadovaná odrůdová skladba je zaměřena pro konkrétní trhy. Je proto třeba se na tento požadavek připravit už při výrobě osiva v požadované struktuře a jeho prodejem našim dodavatelům ječmene v příslušné oblasti. Plní se tím požadavek na optimalizaci logistiky, která napomáhá ke snižování nákladů a současně se tím začíná zajišťovat požadavek konečných příjemců ječmene i sladu – hlavních pivovarských skupin – na úplnou sledovatelnost a kontrolu potravinové bezpečnosti.“
Také Ing. Petr Zouhar, jeden z obchodních zástupců Soufflet Agro, a. s., jehož jsme zastihli u parcelek s jarním ječmenem, vyzdvihl význam odrůdy. „Z pohledu polního dne považuji představení odrůd jarního sladovnického ječmene za nejdůležitější. Účastníci mohou vidět odrůdy, které skupina Soufflet preferuje v současnosti, a také novinky, o něž budou mít sladovny pravděpodobně zájem v nejbližších letech.“
Mezi současnými odrůdami je dominantní nizozemská odrůda Jersey. Letos bude její podíl z objemu vykupovaného sladovnického ječmene 46 %. Druhé místo zaujímá s 25 % odrůda Prestige vyšlechtěná ve Velké Británii. Jsou to odrůdy evropského typu, takže slad z nich vyrobený uspokojuje požadavky většiny evropských výrobců piva. Perspektivní je dánská odrůda Sebastian. Tu bude letos Soufflet Agro, a. s., vykupovat poprvé a ve větším množství ji testovat ve sladovnách. Nesmíme ovšem zapomínat na potřeby domácích pivovarů, pro které jsou ještě připraveny odrůdy Tolar a Malz pro výrobu typicky českého piva.

Kvalitní osiva zapadají do systému

Akciová společnost Soufflet Agro vznikla po vstupu skupiny Soufflet, největšího světového výrobce a obchodníka se sladem, do České republiky. Na starosti má veškeré aktivity skupiny směrem k zemědělské prvovýrobě. Vše začíná odrůdou a jejím ztělesněním v kvalitním certifikovaném osivu. A tady vstupuje do hry další partner – Selekta, a. s. Co Selekta v rámci Soufflet Agro, a. s., nabízí, jsem se na polním dni zeptala Dominiqua Duponta, předsedy představenstva této akciové společnosti.
„Je to jednoduché. Když se před čtyřmi lety dostala Soufflet Groupe do České republiky, Selekta byla pro české pěstitele známou společností a měla dobře organizovanou nejen produkci osiv, ale i jejich prodej. V obchodním systému, který zajišťuje Soufflet Agro, je Selekta výrobcem kvalitních certifikovaných osiv a subjektem, jenž na českém trhu zastupuje zahraniční odrůdy. Naším cílem je mít vynikající odrůdy, které zemědělcům umožní dosahovat velmi dobrých výsledků ve výnosech i v kvalitě produkce, a být konkurenceschopní v obchodu s osivy. Zároveň chceme pěstitelům co nejlépe poradit při výběru odrůdy.“

Moderní technologie napomáhají k intenzitě

Odrůdy, osiva, přípravky na chemickou ochranu rostlin, stimulátory růstu a další potřeby doplňující systémy pěstování jednotlivých plodin, zemědělská technika. Jak procházíme rozsáhlý areál, v němž se polní den koná, dojmů přibývá. A tak se nechávám dále vést Ing. Skopalem a sleduji především to, na co mě upozorňuje.
„Kromě odrůd představujeme také pěstitelské technologie. Pokud jde o ochranu rostlin, jsou z hlediska kvality obilovin, a speciálně sladovnického ječmene, nejdůležitější fungicidy, a to jak z pohledu účinnosti jednotlivých variant, tak ekonomické efektivnosti zásahů“ zdůrazňuje Ing. Skopal a dodává, že dalším důležitým článkem, který ochranným zásahům předchází, je správné založení porostu.
„Chceme tady ukázat techniku, která je schopna připravit ideální secí lůžko pro ječmen s přesným výsevkem a především správnou hloubkou setí. Je zřejmé, že nedodržení výsevku a optimální hloubky setí (maximálně tři centimetry) je nevratná operace, která má negativní vliv na odnožování, a tím i počet produktivních stébel a v konečném důsledku i na výrazné snížení výnosu. Je to nejčastější pěstitelská chyba, které se prvovýrobci stále nedokážou zbavit a dobrovolně se tak připravují o značný efekt z pěstování sladovnického ječmene.“
Požadavky na pěstitelskou technologii jdou ruku v ruce s použitím vhodné mechanizace. Proto organizátoři polního dne zahrnuli do programu i zemědělskou techniku, a to nejen ve statické podobě. Některé stroje byly předvedeny také při práci. Šlo o minimalizaci zpracování půdy spojenou se setím, moderní trend, pro jehož uplatňování je několik důvodů. Jsou všeobecně známy, ale přesto je na tomto místě připomeňme. Především jde o potřebu snižovat náklady, dalším faktorem je nedostatek vláhy, který je obecným problémem posledních let a nelze předpokládat, že v nejbližších letech bude úhrn srážek vyšší. V neposlední řadě to jsou ochrana půdy před erozí a utužováním a rovněž vytvoření časového prostoru, a tím možnost dodržet agrotechnické lhůty pro zakládání porostů.
„Ve společnosti Soufflet Agro jsme přesvědčeni, že budoucnost našeho zemědělství je v intenzivní výrobě. Tomu vše přizpůsobujeme. Jak jsme už viděli, nabízíme špičkové odrůdy nejen sladovnického ječmene, ale i ostatních plodin současného sortimentu a dbáme o to, aby naše nabídka byla průběžně doplňována novými perspektivními materiály. A k tomu další nezbytné vstupy – pesticidy, morforegulátory, hnojiva, včetně informací o jejich efektivním využití,“dokončuje tento blok Ing. Skopal.

Co vypěstujeme, by se mělo uchovat

Nenápadný stánek, poslední v dlouhé řadě, méně vytrvalí návštěvníci možná přehlédli. Škoda. Ladislav Šmejkal, regionální ředitel Soufflet Agro pro Čechy, tam pod upozorněním, že každý rok bývá zničeno 20 % sklizně, představoval novinku v ochraně obilovin před skladištními škůdci.
Jde o přípravek K-Obil EC 25, který se aplikuje do sklízeného zrna přímo na kombajnu pomocí zařízení BS grain 12 V nebo při naskladňování (na dopravní cesty), kde se k tomu použije BS grain 220 V. Vzhledem k nízké koncentraci účinných látek (deltamethrin + piperonyl butoxide) lze ošetřit obilí určené jak ke krmení, tak pro potravinářské zpracování. Podle volby dávky je ochrana účinná šest až dvanáct měsíců, tedy ošetření je vhodné i v případě delšího skladování. Soufflet Agro, a. s., je dodavatelem tohoto aplikačního zařízení. jehož cena je vzhledem k množství zachráněných komodit velmi příznivá.

Partnery jsou pěstitelé z celé republiky

Na začátku to byl sladovnický ječmen, nyní Soufflet Agro obchoduje i s jinými komoditami – olejninami, potravinářskými a krmnými obilovinami a dalšími výstupy rostlinné výroby. Zatím je objem těchto obchodů menší než u sladovnického ječmene, ale představitelé firmy předpokládají brzké rozšíření. Zájem o polní den, jehož se zúčastnilo téměř jeden tisíc návštěvníků, napovídá, že je to reálné. Obchodní zástupci, kteří pokrývají území celé republiky a uzavírají s pěstiteli smlouvy na dodávku vstupů i odbyt produkce, budou mít možná v příštích letech práce až nad hlavu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *