Polní den z ptačí perspektivy

Odrůdové rozdíly či tzv. green efekt, jež se na obilninách projevuje po aplikaci strobilurinů, mohli z ptačí perspektivy vidět ti účastníci polního dne pořádaného firmou BASF, kteří využili možnosti shlédnout pozemky s demonstračními pokusy z vysokozdvižné plošiny. Již čtvrtý ročník polních dnů uspořádala firma BASF 18. června v Rokytnici u Přerova a o týden později v Kněževsi u Prahy.

Letošní polní dny navázaly na předchozí ročníky, na stejných pozemích bylo i tentokrát možné vidět porosty pěti plodin řady odrůd pěstovaných při různé intenzitě hnojení a fungicidní ochrany.
Na porostech pšenice osmi odrůd, mezi které byly letos prvně zařazeny nové odrůdy Drifter, Ludwig a Clever, pořadatelé ukázali především význam fungicidní ochrany. Systém s jedním fungicidním ošetřením představovalo Tango Super, systém dvojího ošetření byl demonstrován použitím přípravků Duett a Tango Super, či Duett a strobilurinový Juwel. Představen byl i chystaný nový fungicid Juwel Top, který je podle Ing. Stanislava Malíka, průvodce jedné ze skupin účastníků, vylepšenou variantou již známého Juwelu. Juwel Top by měl dosud požívaný Juwel nahradit v roce 2004.
Stejný systém fungicidní ochrany byl použit také u jarního ječmene. Jak pořadatelé uvedli, i u této plodiny je vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na kvalitu produkce častější dvojí fungicidní ošetření. Z požadavků zpracovatelů vycházela i volba do pokusů zařazených odrůd. Proto byly v Rokytnici a Kněževsi k vidění odrůdy vykupované sladovnami Malterie Souflet.
Jeden ze dvou systémů výživy rostlin rovněž vycházel z doporučení tohoto významného zpracovatele.
Na porostu ozimé řepky bylo možné srovnávat především varianty podzimního a jarního fungicidního ošetření přípravkem Caramba. Současně bylo možné zhodnotit účinnost herbicidu Butisan Star a insekticidu Vaztak.
Na části pozemku věnovaném silážní kukuřici byla představena nová varianta preemergentního herbicidního ošetření založeného na kombinaci přípravků Frontier 900 EC a Stomp 330 EC, jež firma BASF pěstitelům nabízí formou tzv. balíčku. „Podobně plánujeme nabízet i další chystanou herbicidní novinku Spektrum,“ uvedl ing. Malík. Ta by se podle jeho slov měla na českém trhu objevit v roce 2005.
Protože se jednotlivé ročníky polních dnů konají na stejných pozemcích, nemohla zde chybět ani zlepšující plodina osevního postupu – hrách. Zde se pěstitelé mohli kromě insekticidní ochrany přesvědčit o účinnosti herbicidu Escort.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *