Polní den o slunečnici

Sdružení pěstitelů slunečnice při Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze uspořádalo 19. června v Nížkovicích na Vyškovsku polní den, věnovaný aktuální problematice pěstování slunečnice a prohlídce firemních poloprovozních pokusů s hybridy této plodiny na katastru akciové společnosti AGRIA, a.s. Nížkovice.

V Nížkovicích má pěstování slunečnice již desetiletou tradici, během let se v podniku plochy této plodiny zvýšily z 50 na současných 230 ha. V Nížkovicích převládá při běžném pěstování asi na 40 % ploch hybrid Trentil. Pěstitelské riziko je však rozloženo mezi další hybridy, zastoupené plochami od 20 do 30 ha (Lucil, Melody, Aliance, Alexandra, Alzan). V Nížkovicích sejí slunečnici na produkčních plochách secím strojem Monosen s přihnojením pod patu. Je škoda, že přitom nebyly založeny kontrolní plochy bez tohoto přihnojení, aby bylo možné v provozu vliv této technologie zhodnotit.
Účastníci polního dne si ze zájmem prohlédli plochu s poloprovozními firemními pokusy s hybridy slunečnice.
Na poloprovozní ploše (řepařská oblast, 260 m n.m., půdní typ ČM, pH 7,2) bylo 24. dubna zaseto 37 poloprovozních pokusů s hybridy od 7 firem na parcelkách 10 a 20 arů velkých, s výsevkem 68 965 jedinců na hektar (spon 72,5 x 20 cm). Předplodinou byla ozimá pšenice, při podzimním hnojení bylo dodáno 21 kg dusíku, 64 kg fosforu a 54 kg draslíku, zaoráno bylo 41,3 q chlévské mrvy na 1 ha. Na jaře bylo dodáno 60 kg N na hektar.
Na celé ploše byly uplatněny další shodné agrotechnické zásahy: proti plevelům aplikace treflanu (2,0 l) se zapravením a po zasetí 1,25 l Afalonu 45, proti houbovým chorobám pak při počátku kvetení dávka 1,5 l Sportaku Alpha HF.
Účastníci polního dnes shlédli parcelky se 14 hybridy firmy Pioneer, s 11 hybridy Novi Sad, se třemi hybridy firmy Rustica Prograin, čtyřmi od Novartisu/Syngenty, po dvou z kuchyně Limagrainu a jeden hybrid dodaný zástupci firmy Laboulet.
Pokud byli přítomni zástupci firem, jejichž hybridy byly při poloprovozních pokusech v Nížkovicích zasety, poskytli u svých řádků výklad jak k jednotlivým hybridům, tak i k jejich současnému vývoji a k aktuálnímu zdravotnímu stavu a podělili se o zkušenosti s jednotlivými agrotechnickými problémy a zásahy. Nepřítomné zástupce firem částečně zastoupil agronom společnosti, pan Ivan Sedlák.
V prezentacích a při diskusi zazněly některé zajímavé a také zábažné infornace, z nichž heslovitě vybíráme:
Zástupce firmy Pioneer upozornil na změnu ve značení hybridů této firmy, které přechází na „šifru“ složenou z písmen a číslic (např, PR64A42), které nahradí dosavadní slovní pojmenovávání jednotlivých hybridů.
Účastníci polního dne dostali také informaci o riziku výskytu nebezpečné choroby – plasmopary. Její výskyt v porostech slunečnice by mohl ohrozit pěstování této plodiny. Jednou z možností obrany je volba hybridů, rezistentních vůči této chorobě. Investice do vyšší ceny osiva hybridů, která je v současné době proti ceně běžných hybridů asi o 100 Kč vyšší, se tak může ukázat jako vysoce efektivní.
Firma Novi Sad má v nabídce osiv i hybrid potravinářské slunečnice s výrazně vyšší hodnotou HTS. Větší semena však způsobují problémy při setí. Další zajímavostí z nabídky je hybrid Labud s bílým semenem, vhodný do chovatelských směsí pro ptáky.
V sortimentu povolených hybridů slunečnice je i letos stálicí hybrid Krasotka od Rustica Prograin. Je pěstován již osmým rokem, svá nejlepší léta má za sebou a v nabídce jsou nyní porovnatelné i prokazatelně lepší hybridy, pěstitelé však Krasotce nadále věří a vyžadují ji.
V závěru akce vyjádřil nížkovický agronom Ivan Sedlák naději, že výnosy dosáhnou letos na produkčních plochách podobných hodnot jako před rokem, kdy se pohybovaly mezi 3,5 až 3,8 tunami semen z hektaru. V Nížkovicích před sklizní desikují, protože nemají vhodnou sušičku.
„Mimo téma“ zazněly i některé další aktuální informace. Den před polním dnem napadlo 38 mm srážek, které v Nížkovicích přerušily již zahájené žně. Zajímavostí v odrůdové skladbě obilnin je osinatá – a také historicky již značně „vousatá“ pšenice Livia. Důvod, proč ji má zdejjší agronom v oblibě je ten, že ji nemá ráda zvěř, která je na katastru se značnou členitostí a pestrostí kultur přítomna v hojném počtu a neosinaté odrůdy jsou pro ni pozvánkou k prostřenému stolu.
Břetislav Koč

Text k foto:
(1) Zástupci firem, jejichž hybridy slunečnice byly na poloprovozních plochách v Nížkovicích ověřovány, podali výklad u svých porostů.
(2) Informace o pěstitelských zásazích doplnil Ivan Sedlák, agronom společnosti Agria, a.s. Nížkovice.
Foto Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *