Polní den nejen o ochraně rostlin

Již potřetí se na pozemcích ZS Pobečví, a.s., v Rokytnici u Přerova a o necelý týden později na pozemcích ZD Přílepy v Kněževsi u Prahy uskutečnily Polní dny firmy BASF. Stejně jako v předchozích letech zde měli pěstitelé možnost vidět řadu variant ochrany, srovnávat odrůdy i úrovně hnojení.

Polní dny v Rokytnici, kam se naše redakce vypravila, proběhly za velkého zájmu zemědělců 14. června, Polní dny v Kněževsi následovaly 19. června.
Jak nám na úvod prohlídky porostů řekl Ing. Antonín Dostál, firma BASF navazuje na loňské a předloňské polní dny. Proto akce probíhá stále na jednom pozemku, kde na šesti stejných asi jednohektarových polích rotuje ozimá pšenice, jarním ječmen, řepka ozimá, kukuřice a hrách, který letos prvně část své plochy přenechal sóje. Také kukuřice byla letos na polních dnech novinkou, vystřídala cukrovku. Stejně jako na provozních plochách i na polních dnech patřila největší výměra pšenici. Pěstitelé mohli porovnat jak se ji daří po dvou různých předplodinách – hrachu a řepce.
U každé z pěstovaných plodin zemědělci srovnávali širokou škálu odrůd pěstovaných ve dvou intenzitách, které určovalo množství dodaných živin (113 nebo 195 kg N/ha). Samozřejmostí bylo množství variant ochrany před škodlivými činiteli.

Loňský rok
Červnová prohlídka porostů není jediným důvodem k realizaci demonstračních pokusů. Porosty jsou vedeny až ke sklizni, která je každoročně hodnocena, včetně kvality produkce. Ing. Dostál mimo jiné připomenul, že v loňském roce bylo na rokytnických pozemích dosaženo výnosu pšenice v průměru 8,8 t/ha. Jak vyplývá z loňského vyhodnocení pokusů s ozimou pšenicí, vklad do větší intenzity pěstování musí být pojištěný kvalitní fungicidní ochranou. Přírůstek výnosu na vyšší intenzitě byl oproti neošetřené kontrole od 25 do 28 % podle varianty ošetření, na nižší intenzitě od 13 do 20 %. Vloni byl hodnocen i ekonomický přínos ošetření, což je pro praktické zemědělce jedna z nejdůležitějších informací. Podle prezentovaných výsledků lépe vycházely varianty s dvojím ošetřením. Zvýšení tržeb i po odečtení cen přípravků činilo po ošetření Tangem Super na nižší intenzitě 1550 Kč/ha, kdežto po sledu ošetření Duettem a Tangem Super to bylo 2370Kč/ha. Podobná situace nastala i na vyšší intenzitě, ošetření přípravkem Juwel přineslo 3020 Kč, sled Duett-Juwel pak 3880 Kč/ha.
„Opět se potvrdilo, že ochrana proti houbovým chorobám provedená kvalitním fungicidem je jednou z nejjistějších investic a tím spíše to platí u dobrých porostů s očekávaným vysokým výnosem,“ shrnuli odborníci z BASF.

Rané ošetření pšenice se letos vyplatilo
Na osmi odrůdách ozimé pšenice byl kromě herbicidní ochrany a významu regulátorů růstu demonstrován efekt fungicidního ošetření. K vidění byly porosty ošetřené jedním fungicidem: Tangem Super při nižší intenzitě či Juwelem Top při vyšší intenzitě. Juwel Top pravděpodobně obohatí nabídku firmy v příštích letech a na rozdíl od svého „mladšího bratra“ Juwelu obsahuje navíc účinnou látku – fenpropimorph. Dvě fungicidní ošetření prezentovaly Duett, po necelém měsíci následovaný Juwelem, či Duett následovaný Juwelem Top. Jak uvedl Ing. Michal Rudolf, v letošním roce charakteristickém ranějším nástupem chorob se vyplatilo časné ošetření. To se podle něj jistě projeví na výnosu.
Velké rozdíly mohli návštěvníci pozorovat v napadení jednotlivých odrůd i v jejich reakci na ošetření. Z prozatímních výsledků i z hodnocení loňského roku vyplývá, že na ošetření fungicidem reagují největším navýšením výnosu odrůdy Nela, Sulamit a Vlasta.

Rozdíly mezi odrůdami kukuřice zatím nepatrné
Mezi osmi odrůdami kukuřice, která byla letos na polních dnech BASF k vidění poprvé, nebyly zatím patrné rozdíly. Pěstitelé však mohli vidět výsledek preemergentího ošetření přípravky Frontier 900 a Stomp 330 EC, které v kombinaci zabraly na celé plevelné spektrum.

Ječmen čeká na druhé fungicidní ošetření
Porovnávat bylo možné také osmičku odrůd jarních ječmenů. Jejich výběr i ošetření pořadatelé odvodili od požadavku sladoven. Ing. Rudolf zdůraznil, že ochrana ječmene proti houbovým chorobám bude stále nabývat na významu vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na kvalitu produkce. Sladaři totiž stále častěji sledují zaplísnění ječmene.
Výskytu fusarióz v zrně může zabránit dvoje fungicidní ošetření. Také ing. Rudolf připustil, že druhé ošetření se projeví především na kvalitě produkce, méně na zvýšení výnosu. K vidění byly zatím jen jednou ošetřené porosty a to přípravky Tango Super, Juwel a Duett. Na některých variantách bude následovat druhé ošetření. Nechybět budou ani varianty doporučené sladovnami (Juwel a následně Caramba, Tango Super a následně Caramba).
O porost bez plevelů se postarali herbicidy Solar+Dupplosan DP a U46 M Fluid.

K hrachu nově sója
Kromě hrachu bylo letos možné na části luskovin vidět dvě odrůdy sóji. BASF tak reagovala na zvyšující se zájem o tuto plodinu. O bezplevelný stav pozemku osetého hrachem se postaral Escort.

Doporučení pro řepku
V části věnované řepce představil Ing. Ivo Kulhánek možné modely ochrany řepky. Na celé ploše tvořené čtyřmi odrůdami byly použity herbicidy Butisan Star a Focus Ultra. Problém živočišných škůdců řešil Vaztak. Houbovým chorobám předešla Caramba a její kombinace s Cycocelem. V květnu byl aplikován Konker. Za optimální ing. Kulhánek považuje aplikaci Caramby na podzim ve stádiu 4-6 listů a její další dávky na jaře při výšce porostu od 20 cm. Pokud se na porostu vyskytne hlízenka, doporučil v době květu aplikovat Konker.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *