Pohled na setí cukrovky

Agro Bystřice, a. s., hospodaří v okrajové řepařské oblasti okresu Jičín. Současná výměra 270 ha cukrovky představuje přibližně 12 % orné půdy. Na tržbách rostlinné výroby se však podílí celou jednou třetinou. Průměrný hektarový výnos polarizačního cukru za poslední tři roky je 9,5 tuny. Tohoto výnosu dosahujeme především zapojeným a vyrovnaným porostem cukrovky, samozřejmě nezapleveleným.

O rovnoměrnosti vzcházení rozhodují vláhové a teplotní poměry v hloubce uložení osiva. Velkou pozornost proto věnujeme všem operacím před setím cukrovky a hlavně vlastnímu setí. Chybou je ponechat hrubou brázdu z podzimu příliš členitou. Už při orbě provádíme částečné urovnání povrchu brázd. Na jaře pak půdu zbytečně nepřesušujeme. Dvě operace dobře seřízenými kompaktory většinou pro přípravu seťového lůžka stačí. Tahače mají namontovány dvojmontáže. První operaci na našich většinou slévavých půdách děláme hlouběji, druhou maximálně do pěti centimetrů. Mezi přípravou jednorázově hnojíme dusíkem v dávce 80 až 100 kg.ha-1, převážně hnojivem DAM 390. Nepřihnojujeme. S postřikovačem nebo rozmetadlem jezdíme kolmo na směr setí. Zásadně nepřipravujeme pro setí cukrovky do zásoby.
Velmi důležitá je příprava secího stroje. Je třeba věnovat velkou pozornost ostrosti výsevních botek. V našich podmínkách je měníme po 130 až 150 ha. Také zamačkávací kolečka si nesmí chodit, jak chtějí, ale musí jít ve stopě výsevní botky a stěnu brázdičky dokonale přimáčknout k semeni. Zahrnovací radličky a jiná zařízení musí stopu po botce a zamačkávacím kolečku jen lehce zahrnout, zvláště na slévavé půdě.
V praxi je nedoceněný význam přední odhrnovací radličky na výsevní jednotce. Tou dorovnáme povrch půdy tak, aby výsevní sekce udržely rovnoměrnou hloubku setí. Správně nastavenou radličkou si popřípadě můžeme odhrnout i přeschlou vrchní vrstvu půdy a osivo uložit do vlhkého lůžka, aniž je musíme „utápět“ do větší hloubky. Veškeré seřízení secího stroje – hloubky, náklon, odhrnovací radličky – provádíme zásadně na rovné ploše za pomoci šablony.
Cukrovka nemá autoregulační schopnost porostu jako obilniny. Každé nevzejité semeno a odumřelá rostlinka jsou nenahraditelné a pro výnos ztracené. Ve snaze zachytit co nejvíce jarní vláhy a protáhnout vegetační dobu se často chybuje v tom, že se začne s přípravou pro setí na nevyzrálé, studené půdě, brzy po větším dešti, ale také před deštěm. Myslím, že víc škody naděláme, alespoň v našich podmínkách, když do přípravy vjedeme o den dříve než o dva dny později. Na lehké a těžké půdě se interval optimální vhodnosti začátku přípravy půdy zkracuje. Taková půda je náročnější na hlídání.
Pravidelně vzešlý porost cukrovky následně usnadňuje a zlevňuje ochranu proti plevelům. Náklady na herbicidy proti jednoděložným a dvouděložným plevelům u nás nepřesahují částku 6000 Kč.ha-1. Také sklizeň vyrovnaných porostů je s menšími ztrátami.

Ing. Oldřich Zemánek,
Agro Bystřice, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *