08.08.2022 | 07:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podzimní ochrana řepky olejky

Ještě před samotným výsevem řepky olejky je nutné řádně naplánovat její ochranu. Zejména v teplejších oblastech, anebo pokud panuje dlouhodobě teplé a suché počasí v období vzcházení řepky, dochází k masivnímu napadení dřepčíky a krytonosci. Navíc v časných růstových fázích má řepka olejka malou konkurenční schopnost čelit zaplevelení. Plevele ji velmi rychle přerůstají, odebírají živiny a později mohou způsobit řadu neřešitelných problémů.

Své porosty řepky můžete ochránit s pomocí nabídky společnosti Syngenta.

Karate se Zeon technologií 5 CS

Pro včasnou insekticidní ochranu řepky olejky na podzim doporučujeme použít insekticid Karate se Zeon technologií 5 CS. Jedná se o osvědčený nesystémový pyretroid s účinnou látkou lambda-cyhalothrin.  Usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed. Působí zejména proti žravým škůdcům (Lepidoptera, Coleoptera), ale má také velmi dobrou účinnost na savý hmyz (Homoptera).

Brasan 540 EC a Teridox 500 EC

K ochraně porostů řepky proti jednoletým dvouděložným a jednoděložným plevelů nabízíme herbicidy Brasan 540 EC, Teridox 500 EC, anebo dokonce možnost zakoupení zvýhodněného balíčku Brasan-Teridox pack.

Herbicidy Brasan 540 EC a Teridox 500 EC jistě není potřeba detailně představovat, jsou to naše léty prověřené stálice v herbicidní ochraně, ale přesto mi dovolte stručné zopakování jejich použití. Oba herbicidy jsou určené pro preemergentní aplikaci do tří dnů po zasetí. Pro výbornou účinnost stejně tak, jako je tomu u všech ostatních preemergentů je nezbytná dostatečná půdní vlhost, která umožní dobré rozptýlení účinné látky v horní vrstvě půdy a její přijatelnost rostlinou. Pro optimální rozptýlení účinné látky v horní vrstvě půdy a dostatečný účinek je také nezbytné odstranit z povrchu půdy větší hrudy, které by plevelům poskytly „úkryt“ před účinnou látkou a nerušeně by vzcházely.

Herbicid Brasan 540 EC obsahuje dvě účinné látky: dimethachlor a clomazone. Dimethachlor je účinná látka ze skupiny chloracetanilidů, která brzdí klíčení a je přijímána prostřednictvím kořenů, klíčků a děložních listů plevelů. Účinná látka clomazone náleží do skupiny oxazolidinonů. Proniká do rostlin kořeny a nadzemními částmi a je translokována v růstových vrcholech. U citlivých druhů inhibuje biosyntézu prekursorů chlorofylu a karotenoidů. Brasan 540 EC v sólo aplikaci používáme v dávce 2 l/ha. Účinkuje proti plevelům jednoletým dvouděložným a jednoděložným. Vyniká v účinnosti na brukvovité plevele (kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní, hulevník lékařský). Nepůsobí proti vytrvalým plevelům.

Herbicid Teridox 500 EC obsahuje 500 g/l účinné látky dimethachlor. Působi dobře proti jednoděložným, ale i proti dvouděložným plevelům včetně heřmánkovitých. Má dlouhodobý účinek a k řepce je vysoce selektivní.

Pokud se rozhodnete pro koupi balíčku (15 l Brasan 540 EC a 5 l Teridox 500 EC), ošetříte si tak 10 ha tank-mix kombinací Brasan 540 EC + Teridox 500 EC, určitě neprohloupíte. Kromě výhody ekonomické má tato společná aplikace následující přínos:

  • nejširší spektrum herbicidní účinku, které zahrnuje problematické trávy, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, tak plevele dvouděložné včetně svízele, heřmánkovitých a brukvovitých plevelů,
  • výbornou selektivitu k plodině (nehrozí vybělení řepky olejky tak, jako tomu někdy bývá po vyšších dávkách čistých clomazonových herbicidů).

Zetrola

Velkým problémem při pěstování řepky po obilninách bývá klíčení výdrolu obilnin. K ochraně proti výdrolu by mělo být přistoupeno v době, kdy má výdrol 3–4 listy, což většinou bývá za 2–3 týdny po setí, podle vláhových podmínek. Pokud se podcení předseťová příprava půdy, mohou v hrudovité půdě vzcházet další lipnicovité jednoleté plevele, které nejsou v dosahu půdních herbicidů. Pak je zapotřebí přistoupit k postemergentnímu ošetření. Dobrou volbou je gaminicid Zetrola s účinnou látkou propachizafop (100 g/l). Zetrola působí selektivně jako listový translokační herbicid. Aplikuje se na plevele lipnicovité jednoleté v dávce 0,5–0,8 l/ha, na výdrol obilnin v dávce 0,4–0,5 l/ha a na pýr plazivý v dávce 1,2–1,5 l/ha vžy postemergentně od fáze tří listů plevelů. Herbicidní účinek je viditelný po deseti dnech od provedené aplikace.

Správně provedená ochrana pomůže zdárnému vývinu porostu řepky olejky, který bude lépe odolávat atakům fomy (Phoma lingam) a hlízenky (Sclerotinia sclerotiorum), úspěšněji odolá mrazovému poškození a přispěje k vysoké, kvalitní a bezproblémové sklizni.*

Ing. Renata Salavová
Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down