10.07.2024 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpora zhodnocování biomasy prostřednictvím práce operačních skupin EIP-AGRI

Paradoxem je, že přestože bioekonomika EU vytváří většinu pracovních míst (více než 50 %), podíl primárního sektoru na celkovém obratu zůstává nízký, stejně jako jeho podíl na hospodářských příjmech. Zdá se, že příčinou tohoto problému je nedostatek know-how a kompetencí na straně prvovýrobců v oblasti nakládání se zbytky biomasy a zpracování vzniklých vedlejších produktů. Zde přichází projekt BBioNets, tematická síť, která podporuje a rozvíjí práci prováděnou operačními skupinami EIP-AGRI v oblasti nakládání se zemědělskou a lesní biomasou a/nebo jejího zpracování. Informuje o tom tisková zpráva projektu. 

 

Cílem je podnítit prvovýrobce v celé Evropě, aby přijali technologie založené na biotechnologiích (technologie nebo postupy, které využívají buď nepotravinářské suroviny, nebo principy oběhového hospodářství, případně obojí, k poskytování rozmanitých produktů) jako způsob, jak lépe využívat nedostatečně využívanou biomasu, vytvářet nové diverzifikované příjmy, snižovat náklady prostřednictvím oběhových postupů a snižovat emise skleníkových plynů.

Za tímto účelem byly v Irsku, Španělsku, Itálii, Řecku, Polsku a Česku zřízeny regionální sítě pro lesnictví a zemědělství (FAN), které sdružují zástupce různých typů organizací, jež jsou v kontaktu se zemědělci a lesníky, jednotlivé prvovýrobce zastupující zavedené operační skupiny EIP-AGRI nebo obecně zájemce o technologie založené na biologických zdrojích (BBT), jakož i zástupce sdružení zemědělců a lesníků. FAN pomohou partnerům BBioNets identifikovat potřeby a problémy lesníků a zemědělců, pokud jde o zpracování biomasy v jejich prostředí, fungování hodnotového řetězce a dostupnost technologií. Poskytnou užitečné poznatky a potvrdí práci konsorcia na vytvoření regionálního soupisu BBT a návrhu nástroje pro hodnocení BBT. Ten bude porovnávat potřeby a zdroje cílových regionů s dostupnými BBT a poskytovat úvahy o poměru nákladů a přínosů. Očekává se, že se bude rozvíjet řada pečlivě cílených činností na regionální, meziregionální a evropské úrovni.

S vědomím důležitosti partnerství s podobnými iniciativami zahájila síť BBioNets spolupráci se 16 projekty financovanými EU, které podporují prvovýrobce v celé Evropě, konkrétně BIO2REG, BOOST4BIOEAST, Brilian, C4B, FOREST4EU, NUTRI-CHECK NET, NUTRI-KNOW, PRIMED, ROBOCOOP- EU, SCALE-UP,  ShapingBio, Small4Good, SMURF, Soil-X-Change, STRATUS, SYMBA. Produktivní setkání znamenalo začátek vzrušující kapitoly společného úsilí, kde spolupráce není jen strategií, ale katalyzátorem smysluplného pokroku v širších oblastech bioekonomiky, zemědělství a lesnictví.

Navštivte webové stránky: www.bbionets.eu.

Projekt BBioNets  probíhá osm měsíců:

  • Sítě pro lesnictví a zemědělství zřízené v šesti zemích.
  • Inventura technologií na biologické bázi (BBT) je dobỉe propracovaný.
  • První verze hodnotícího nástroje BBTs již brzy k dispozici.
  • Pevně navázaná spolupráce s 16 projekty financovanými EU.
  • Aktivní propagace během relevantních událostí.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down