25.06.2020 | 06:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podmínky využití kalů ve výživě rostlin

Aplikace kalů z čističek odpadních vod na zemědělskou půdu, poskytuje zemědělským podnikům výhody na straně jedné, ale na straně druhé ze jsou určitá úskalí. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský sleduje kvalitu a především obsah nežádoucích látek. Kaly pak mohou být cenným zdrojem prvků pro rostliny.

Mezi jednoznačné přednosti používání kalů patří to, že jsou zdrojem živin pro pěstované rostliny. Navíc jejich aplikací se zvyšuje obsah organických látek dodávaných do půdy. Naopak mezi zápory patří vnos rizikových látek a přítomnost nežádoucích mikrobů.

 

Kdy můžeme kaly aplikovat?

Pro aplikaci kalů na zemědělskou půdu musíme splnit podmínky vyhlášky č. 437/2016 Sb., která stanoví:

  • Aplikovat lze pouze upravené kaly. To znamená kaly, které prošly hygienizací a neobsahují v sobě choroboplodné zárodky nebezpečné pro lidi a zvířata v nadlimitních množstvích.
  • Nepřesáhnout obsahy rizikových prvků a rizikových látek v upravených kalech a v půdě, na kterou má být kal aplikován.
  • Neaplikovat na zemědělskou půdu, která je součástí chráněných území.
  • Neaplikovat v pásmu ochrany vodních zdrojů, na zamokřených a zaplavovaných půdách.
  • Neaplikovat na půdách s hodnotou výměnné půdní reakce (pH) nižší než 5,6.
  • Nepoužívat v intenzivních plodících ovocných výsadbách.
  • Nepoužívat na pozemcích využívaných k pěstování polní zeleniny v roce jejich pěstování ani v roce předcházejícím.
  • Nepoužívat na plochách, které jsou využívány k rekreaci a sportu a veřejně přístupných prostranstvích.
  • Použitím kalů nezhoršit kvalitu půdy a kvalitu povrchových a podzemních vod.

 

Sledování ÚKZÚZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) kaly monitoruje jako jeden ze vstupů do půdy už od roku 1994. Ústav nesleduje všechny čističky odpadních vod (ČOV), ale zaměřuje se výběrově na část těch zařízení, u nichž je předpoklad, že určitou produkci kalů směrují v konečné fázi na zemědělskou půdu. Monitorována je také část ČOV velkých, dlouhodobě sledovaných.

Ing. Lenka Prášková, Ph.D.

ÚKZÚZ

 

Více si můžete přečíst ve Farmáři č.6/2020.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down