Podmínky Vysočiny prověřily odrůdy

Sortiment odrůd ozimé řepky značky Dekalb určený pro nadcházející sezónu se opět rozrostl. Novinkou je například hybridní odrůda DK Exquisite. Nejen ji, ale i většinu z odrůd ozimé řepky nabízených společností Monsanto mohli vidět účastníci polního dne konaného na pozemcích společnosti Seneco Polná.

Odrůdové demonstrační pokusy účastníci akce shlédli nedaleko obce Hrbov. I v jejím katastru totiž hospodaří zemědělský podnik Seneco, spol. s r. o., Polná. Jak uvedl jeden ze spolumajitelů tohoto zemědělského podniku Ing. Zdeněk Fiala, zdejší podmínky jsou typické pro bramborářskou výrobní oblast a charakterizuje je mimo jiné nadmořská výška nad 550 metrů. Tomu odpovídá i zaměření podniku.

Řepka v Senecu zásadně intenzívně
Seneco Polná se věnuje jak chovu skotu, tak produkci tržních rostlinných komodit. Obhospodařuje asi 1500 hektarů zemědělské půdy, z čehož je asi 1300 hektarů půdy orné. Stádo dojených krav čítá 480 kusů, na pastvinách je možné vidět asi 200 masných krav.
Nejvýznamnějšími pěstovanými plodinami jsou pšenice ozimá a jarní ječmen (dohromady 500 ha), brambory (150 ha) a řepka ozimá (160 ha).
Jak Ing. Fiala potvrdil, u většiny plodin se mohou v jeho podniku pochlubit výsledky převyšujícími průměrné výsledky okresu. Například u řepky dosahují stabilně výnosu mezi 3,8 až 4 t/ha. Na těchto výnosech se jednoznačně podílí zvolená intenzívní technologie. Jak k tomu Ing. Fiala poznamenal, jedině s ní lze dosáhnout u řepky úspěchu. Dosud tu pěstovali výlučně liniové odrůdy, z více než poloviny značky Dekalb, do budoucna počítají také ze zařazením hybridů.

Možnost porovnat vlastnosti odrůd
Vybrat tu nejhodnější odrůdu či hybrid pro dané podmínky mají v Senecu snazší než jinde, neboť již několikátým rokem tam společnost Monsanto ČR, s. r. o., realizuje odrůdové pokusy. Letos tu na demonstrační plochu zařadila sedm odrůd značky Dekalb z nabídky pro nastávající osev a také několik zatím anonymních připravovaných novinek. Právě s těmito pokusy se seznámili účastníci polního dne. Prohlídku pokusů doprovodil odborným komentářem zástupce zmiňované společnosti Ing. Ondřej Černý.

Zaujal habitus rostlin
Ing. Černý se pozastavil především u polopozdního hybridu DK Exquisite, který i pěstitele zaujal na první pohled. Jde totiž o hybrid s typickým habitem rostlin charakteristickým silnou větvící schopností, přičemž mohutné větve nasazuje již od spodních pater.
„Top třída,“ i takový přívlastek zazněl na polním dnu na adresu tohoto nového, loni na podzim u nás registrovaného, hybridu DK Exquisite z úst Ing. Čeného. Své tvrzení zástupce firmy doložil mimo jiné na výsledcích, kterých hybrid dosáhl v oficiálních zkouškách ÚKZÚZ. Jeho výnosy se všech letech pohybovaly okolo 6 t/ha, přičemž nejlepšího výsledku dosáhl DK Exquisite ve stresovém roce 2008. Napomohla tomu mimo jiné zvýšená odolností chorobám, včetně hlízenky. Podle Ing. Černého má DK Exqusite výnosový potenciál nad 5 t/ha i v horších pěstitelských podmínkách, například na Vysočině ve vyšších nadmořských výškách. I zde si však žádá intenzitu, včetně vyšší úrovně hnojení. „V žádném případě nepřehustit,“ tak znělo další z významných pěstitelských doporučení pro tento hybrid.

Odrůdy pro každý pěstitelský systém
Dalším z nových hybridů v nabídce je Excalibur. O něm Ing. Černý hovořil jako o možné alternativě k DK Exquisite. Také Excalibur se hodí do všech pěstitelských oblastí s vyšší intenzitou pěstování, dobře odolává chorobám. Jde však o raný hybrid s intenzivním růstem na podzim a rychlou jarní vegetací. Lépe než ostatní odrůdy se vyrovná s případným pozdějším setím.
Svým habitem zaujal i polopozdní polotrpasličí hybrid DK Secure. I přes nízký vrůst, který brání možnému polehnutí, usnadňuje sklizeň atd., dosahuje vysokých výnosů, což je dáno jeho větvící schopností. Proto ani tento hybrid nesmí přehoustnout. Oproti ostatním odrůdám se vymyká svým silným kořenem a sílou kořenového krčku již na podzim. Pěstoval jej lze i na chudších půdách i při střední intenzitě hnojení.
V pokuse byly zastoupeny rovněž hybridy Exagone a Exocet, které čeští pěstitelé již poměrně dobře znají. Polopozdní Exagone patří k nejpěstovanějším, přičemž velké zastoupení má pravě na Vysočině. Naopak Exocet doporučil Ing. Černý spíše do teplejších oblastí, do lokalit s lehčími půdami. Tam zajme kromě jiného svojí suchovzdorností.
Příznivcům liniových odrůd byla nabídnuta dvě jména – DK Cabernet a Cadeli. DK Cabernet byl u nás povolený v loňském roce a Ing. Černý jej přirovnal v mnoha vlastnostech k známé odrůdě Califonium. Jde však o pozdnější materiál. S jeho předností stojí za zmínku zdravotní stav, vysoká olejnatost, možnost pěstovat i při nižší intenzitě.
Středně raná odrůda Cadeli je o něco starší a tudíž pěstitelům již známá. U ní se vyplatí spíše vyšší intenzita, kterou však bez problému vrátí. Jedním se znaků je i dlouhá doba kvetení, což se potvrdilo také letos v Hrbově. Jak známo, jde o znak vysokého výnosového potenciálu a tak i u této linie zaznívaly odhady výnosu v pokusu 5 t/ha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *