Podle odborníků z BASF nás intenzifikace výroby přibližuje k EU

„V dlouhodobém horizontu má zemědělství v zemích střední východní Evropy nejlepší předpoklady obstát v nadregionální, ale i v evropské konkurenci,“ zaznělo mimo jiné 2. dubna při setkání představitelů společnosti BASF s novináři z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska v německém Limburgerhofu, kde sídlí agrární výzkumné centrum společnosti.

Společnost BASF, jež patří k předním světovým chemickým koncernům a pro rok 2001 jen v oblasti ochrany rostlin očekává obrat 3,6 miliard euro, na trhu uvedených zemí střední a východní Evropy (SVE) působí několik let.
Jak při tiskové konferenci uvedl Dr. Egon Weinmüller, obchodní manažer pro zemědělství Evropy, východní Evropy a Afriky, i v budoucnu chce BASF v těchto zemích zemědělcům nabízet produkty, které budou zvyšovat přidanou hodnotu zdejší zemědělské produkce.
Představitelé společnosti se oficiálně postavili za myšlenku rozšiřování EU o země SVE, i když i oni si jasně uvědomují nutnost reformy stávající společné zemědělské politiky. „Bez integrace Evropy nemůžeme ve světové konkurenci přežít,“ uvedl Egon Weinmüller. Za stejně nezbytné považují představitelé společnosti nastavení jednotných podmínek v budoucí Společné zemědělské politice Evropské unie pro všechny budoucí státy.
Podle dr. Weinmüllera, v zemědělství těchto zemích jednoznačně převládají šance. Ty vidí především v příznivých klimatických podmínkách v těchto zemích, v rychlém zvyšování úrovně znalostí technologií, v konkurenceschopných výrobních nákladech, ve výnosových a výkonových rezervách. Zahájení výroby kvalitních produktů a rovněž diferenciaci intenzity výroby v dobrých či horších podmínkách považuje Egon Weinmüller za další šance zemědělství SVE. Za slibné považuje v těchto zemích také investice v oblasti pěstování ovoce a zeleniny.
Představitelé společnosti kladně hodnotili uskutečněný transformační proces. I oni se domnívají, že to nejhorší je již překonáno. Přesto považují za nezbytné, aby se mentalita zemědělských výrobců v zemích východní Evropy obrátila směrem k podnikání a snaze lépe reagovat na požadavky trhu.

Výzkum reaguje na budoucí potřeby

Jak uvedl Claus Illing, obchodní manažer pro zemědělství střední a východní Evropy a Afriky, BASF musí při vývoji nových produktů vycházet z potřeb nejen Evropy, ale i celého světa s vizí budoucnosti deseti až patnácti let. Vždyť právě budoucí potřeby určují, jakým směrem bude BASF vynakládat1,5 mld. euro ročně investovaných do výzkumu a vývoje.
„Trh s přípravky na ochranu rostlin stále roste,“ zaznělo dále při setkání. Např. v roce 1970 činil světový obrat obchodu v přípravcíh na ochranu rostlin pouhé 2 mld USD, v roce 1980 stoupl na 15 mld USD, v roce 1990 na 22 mld. V roce 2000 činila již výše obratu v s přípravku na ochranu rostlin 28 mld. USD a odborníci společnosti BASF předpokládají jeho další růst. Podle jejich odhadů by v roce 2010 dosáhnout 32 mld. a v roce 2020 celých 41 mld. USD. I v příštích dvaceti letech by se na celkovém obchodě měly největším procentem podílet herbicidy. Podle očekávání společnosti BASF se budou v letošním roce podílet herbicidy na celkovém obratu 48 %, insekticidy 30 % a fungicidy 22 %. Očekávaný obrat společnosti BASF má podobnou strukturu, i zde převládají herbicidy, následují je insekticidy a fungicidy. Jak dále vysvětlil dr. Wolfgang Große Entrup, koupí firmy American Home Products Corporation (českým zemědělcům známé jako Cyanamid), nabízí v současné době společnost BASF řešení problémů pro všechny zemědělské plodiny a portfolio skvěle vyhovuje světovému trhu. Touto fúzí společnost rovněž upevnila své čelní postavení mezi světovými firmami a vytvořila globální síť se silným regionálním zastoupením. Dr. Entrup dále vysvětlil, že tato pozice firmě umožňuje mít nadále ročně ve vývoji 15 účinných látek a upozornil mimo jiné také na nově vyvíjený fungicid pro široké spektrum kulturních rostlin s názvem F 500, jehož účinná látka patří do skupiny strobilurinů, který by mněl být uveden na trh v roce 2002 a jeho obratový potenciál zdejší specialisté odhadují na více než 300 milionů marek. Vývoj nových přípravků na ochranu rostlin ale není jediným směrem výzkumu, společnost BASF se rovněž aktivně věnuje výzkumu rostlinných biotechnologií.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *