Pod tlakem chorob a nízkých cen

Ačkoliv se pro letošní rok odhadovaly plochy slunečnice na 30 až 35 tis. hektarů, podle informací, které zazněly v polovině srpna na Setkání pěstitelů slunečnice v Rolnickém družstvu Dobroměřice na Lounsku, se výměra přibližuje k 40 tis. hektarů. Dosavadní průběh počasí naznačuje i slušné výnosy a tak by česká produkce slunečnicových nažek letos mohla v případě příznivých podmínek činit asi 90 tis tun.

Informoval o tom mimo jiné Ing. Božetěch Málek ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO), hlavního pořadatele tradiční akce, která se s podobným programem konala v průběhu srpna v několika pro slunečnici nejvýznamnějších pěstitelských oblastech.
Jak dále Ing. Málek uvedl, letošní rok dokládá, že v sušších oblastech si slunečnice udrží a v budoucnu zřejmě i vylepší svojí pozici. Na rozdíl od jiných plodin bude totiž i za suchých let schopna dát vysoký výnos a dobrou kvalitu. Připomeňme, že právě loni, kdy výnosy většiny zemědělských plodin byly hluboce podprůměrné, dala slunečnice rekordní výnos za posledních deset let, a to ve výši 2,35 t/ha a díky vůbec největší ploše za éru svého pěstování u nás (nad 48 tis. ha) také rekordní produkci.
Podle Ing. Málka vývoj ve světově nejvýznamnějších pěstitelských oblastech slunečnice nenaznačuje nadbytek této komodity, což by mohlo nahrávat slušným cenám. Nicméně reálná situace za dosud vyvíjí zcela opačně. Jak při setkání doplnili i zástupci nákupních organizací, cena slunečnice se zatím předpokládá poměrně nízká (zhruba na úrovni cen řepky), což je mimo jiné dáno abnormálně velkou produkcí řepkového semene. Pěstitelé spolu s obchodníky věří, že do sklizně slunečnice dojde k oživení trhu.

Severočeský pěstitel
Při setkání pěstitelů zazněly rovněž informace o rozsahu pěstování slunečnice v jednotlivých regionech republiky. Letos, stejně jako v předchozích letech, je slunečnice nejvíce zastoupena v Jihomoravském kraji – letos to je více než 17 tis. hektary. Plochy v českých krajích však nejsou zanedbatelné. Ve Středočeském kraji je to nad 9 tis. hektarů, Ústeckém nad 5 tis. hektarů, v Pardubickém téměř 3 tis. hektarů.
Právě v Ústeckém kraji, v Rolnickém družstvu Dobroměřice, se konalo jedno ze setkání. Zdejší podnik pěstuje slunečnici na 130 hektarech z celkové výměry 1340 hektarů. Jak uvedl vedoucí rostlinné výroby RD Dobroměřice Vladimír Rajm, vzhledem k výměře a nutnosti dodržet zásady střídání plodin, jsou tzv. na stropu možné výměry slunečnice Zdejší porosty se v polovině srpna jevily velmi slušně. Starost agronomovi však přidělával nedostatek srážek. V odhadu výnosu je opatrný, přesto věří, že výnos nažek bude v průměru kolem 2,5 t/ha.

Přehlídka hybridů
V RD Dobroměřice pěstují na běžných plochách několik hybridů slunečnice. Vladimír Rajm jmenoval např. hybrid Alexandra PR, Alliance RM, Gallix a Alzan.
Na pokusné ploše však účastníci akce mohli vedle sebe porovnat 38 hybridů od devíti šlechtitelských firem. Zastoupeny byly některé známé, ale především nové hybridy, jak povolené či právě zkoušené v České republice, tak některé hybridy z evropského katalogu odrůd. Tak jak tomu bývá, se asi nejvíce hovořilo o povolených novinkách. I v přednášce, která prohlídce pokusů předcházela, o nich hovořil Ing. Marek Povolný z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Uvedl, že letos byly v České republice povoleny velmi raný hybrid Alisson RM, rané hybridy Gallix a LG 54.20 M, středně rané Pegasol a Nollan.
Tlak houbových chorob
Při hodnocení průběhu letošní sezóny byly i v Dobroměřicích několikrát zmíněny houbové choroby. Jak informoval Ing. Karel Říha, rovněž z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, letošní rok byl pro jejich rozvoj velmi příznivý. Nejčastěji se vyskytující chorobou byla plíseň slunečnicová. Rozvíjela se z primární infekce a protože rostliny dlouho vzcházely, v některých případech odezněla již účinnost mořidel.
Další významnou chorobou byla letos hlízenka obecná, která se projevila krčkovými a stonkovými hnilobami. V jiných letech může mít i jiné projevy, např. odumírání klíčících rostlin. V závěru vegetace se hlízenka projevuje i hnilobou úborů. O tom v jakém rozsahu to letos bude šlo v polovině srpna pouze spekulovat, tento problém se teprve začal objevovat na některých lokalitách. Ing. Říha popsal řadu dalších chorob slunečnice a závěr přednášky věnoval i možné ochraně. Upozornil na preventivní opatření. Jedním z těch nejdůležitějších je dobré hospodaření s posklizňovými zbytky rostlin. Důležitá je i chemická ochrana. Proti hlízence by měla být slunečnice ošetřena alespoň jedenkrát za vegetaci a nabízí se k tomu několik registrovaných přípravků. Pro udržení stability vysokých výnosů a zabezpečení kvality sklízených nažek (především olejnatost, obsah volných mastných kyselin v nažkách) je důležitá dvojí aplikace fungicidů v uzlových bodech ochrany slunečnice během vegetace. Pokud by byl proveden jediný postřik až na začátku květu, je to již po 1. infekci choroby, kdy je na ochranu pozdě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *