Počasí ovlivňuje odrůdu i její výběr

Dlouhý výčet odrůd ozimé pšenice registrovaných v rámci České republiky a také těch zapsaných do Společného katalogu odrůd druhů zemědělských plodin, poskytuje zemědělcům možnost širokého výběru. Na druhou stranu před ně staví velké množství informací, kterými se musí, tak říkajíc, prokousat. Volbu odrůdy by měly ovlivnit povětrnostní podmínky jejího budoucího stanoviště a také předpokládané stresové faktory, které na ní během vegetace mohou působit.

V současné době eviduje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sedm desítek odrůd ozimé pšenice, které úspěšně prošly registračním řízením v podmínkách České republiky. Za poslední tři roky přibylo 25 novinek. Tyto informace zazněly na odborném semináři, který uspořádaly společnosti RAGT Czech Branišovice, VP Agro, s .r .o., ve spolupráci se Zemědělským družstvem Potěhy. Uvedená fakta naznačují, že tvorba a hledání nových odrůd u nás hlavní plodiny se těší zájmu nejen šlechtitelů ale i osivářských firem. Díky tomu mají zemědělci široký výběr. V roce 2007 se u nás vyrobilo 109 tis. tun osiva ozimé pšenice. Toto množství zahrnuje 96 odrůd, informoval na semináři Ing. Pavel Stehlík, regionální zástupce pro jižní Moravu společnosti VP Agro/RAGT Czech. V posledních třech letech se podíl českých odrůd pěstovaných na našich polích pohybuje jen mírně nad hranicí 35 %. Zbytek plochy patří zahraničním. Jak uvedl Ing. Stehlík, přibližně 43 % v ČR vyšlechtěných odrůd pochází ze šlechtitelské stanice RAGT Czech, s. r. o., se sídlem v Branišovicích. Ta odrůdy ozimé pšenice na našem trhu nabízí prostřednictvím společnosti VP Agro.

Každá reaguje na stres jinak
„Při optimálních půdně-klimatických a agrotechnických podmínkách se rozdíly ve výnosech jednotlivých odrůd stírají,“ připomněl ve svém příspěvku Ing. Kamil Štípek, Ph.D., ze společnosti VP Agro. Na stresové faktory, jakými jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, tlak chorob a škůdců, nevhodná agrotechnika a podobně reaguje každá odrůda jinak. „Právě proto, že nemůžeme zabránit působení stresu na rostliny na poli, je třeba dobře volit, jakou odrůdu budeme pěstovat,“ vysvětloval Ing. Štípek.
V poslední době se pěstitelé potýkají s extrémními projevy počasí, především s nezvyklým suchem. Ing. Štípek věří, že si v té souvislosti začínají pěstitelé všímat odrůd, jenž si s podobnými podmínkami dokáží poradit. Právě takové lze podle něj najít v sortimentu společnosti RAGT. Řada ozimých pšenic, které společnost VP Agro na našem trhu nabízí, totiž pochází ze šlechtitelské stanice v Branišovicích, tedy z oblasti, která je dlouhodobě sušší a teplejší než je celorepublikový průměr. Zkoušení a výběr produktů z Branišovic neprobíhá jen v podmínkách jižní Moravy. Odrůdy procházejí testováním na více stanovištích v ČR. Patří sem Potěhy(Čáslav), Úhřetice (Chrudim), Staňkov (Domažlice), Braniščovice (Brno-venkov), Velký Beranov (Jihlava), Bedihošť (Prostějov) a Hulín (Kroměříž), zdůraznil Ing. Štípek.
Již od loňska zakládá společnost VP Agro síť poloprovozních pokusů v různých částech Moravy i Čech, kde zkouší odrůdy pšenice ozimé, které má ve své nabídce. „Postupně se snažíme rozšiřovat síť těchto pokusů,“ popisoval Ing. Štípek. „Letos byla založena pokusná pole na osmi stanovištích, cílem je celkem patnáct stanovišť. Do těchto pokusů je zařazeno vždy maximálně devět odrůd, které se do dané oblasti hodí. Získané výsledky nám slouží k poznání, jak se naše odrůdy chovají v určitých podmínkách v různých ročnících.“

Práce na tucet let
„Za novou odrůdou, která je uvedena na trh, je přibližně dvanáct let práce,“ připomněl s odkazem na klasický proces Ing. Petr Laml, hlavní šlechtitel šlechtitelské stanice Branišovice RAGT Czech, s. r. o. Odrůda, která je pro letošní rok novinkou, se začala šlechtit v roce 1996. „Samozřejmě existují některé metody, jak tuto práci, alespoň částečně urychlit,“ popisoval Ing. Laml. Jednou z možností je využití speciálních skleníků a kabinetů, kde mohou rostliny vegetovat i v zimních měsících. Další metodou je použití genetických markerů. Pomocí nich lze částečně určit genetickou informaci, kterou nový kříženec nese, vysvětloval hlavní šlechtitel. V Branišovicích probíhá šlechtění většiny odrůd ozimé pšenice, které najdeme v sortimentu společnosti RAGT. Hlavní šlechtitelské cíle jsou jakost, výnos a odolnost vůči chorobám.
V katalogu odrůd ozimé pšenice společnosti VP Agro můžeme pro letošní rok najít dvě novinky. Jsou jimi odrůdy Bakfis a Baletka. Prvně jmenovaná je ranou potravinářskou odrůdou, která se hodí do všech výrobních oblastí. Podle zástupců společnosti vyniká odolností vůči klasovým fusariósám a nízkou akumulací DON. Baletka je také potravinářská odrůda vhodná do všech výrobních oblastí. Mezi její přednosti patří vysoká objemová hmotnost a odolnost vůči rzi pšeničné, fuzáriím a poléhání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *