Plevele držet stále pod kontrolou

Za zloděje úrody obilnin číslo jedna označili na letošní lednové konferenci společnosti Syngenta chundelku metlici. Při výskytu pěti rostlin chundelky na jednom metru čtverečním je totiž ztráta výnosu zhruba pět procent. Při hustotě zaplevelení sto klasů na jednom metru čtverečním může pěstitel přijít o půl až jednu tunu zrna z hektaru. Nebezpečným plevelem je také oves hluchý, který se v posledních letech vyskytuje na našich polích, zvláště v porostech jarního ječmene, velmi často.

Zlikvidovat hlavní jednoleté trávovité plevele v pšenici a ječmeni v širokém aplikačním oknu a bez omezení pro následné plodiny dokáže herbicid Axial, letošní novinka na trhu s přípravky na ochranu rostlin. Tento unikátní graminicid ve formě emulzního koncentrátu určený pro postemergentní použití vyvinuli v laboratořích společnosti Syngenta. Česká republika je po Německu a Velké Británii další zemí, kde bude registrován. Na konferenci jej podrobně představili Ing. Michal Vokřál, CSc., a Ing. Jiří Vašek z firmy Syngenta Czech, s. r. o.

Jedinečný proti trávovitým plevelům
„Přípravek Axial lze skutečně označit za herbicid nové generace. Jeho účinná látka pinoxaden (100 g/l) totiž patří do nové chemické skupiny phenylpyrazoliny,“ řekl úvodem Ing. Vokřál. Mechanismus jejího účinku spočívá v inhibici činnosti enzymu ACC (acetyl-co-A-carboxyláza), který je nezbytný pro tvorbu buněčné blány. „Na rozdíl od jiných herbicidů, jež také inhibují činnost ACC, a to v chloroplastech, zasahuje Axial jak v chloroplastech, tak v cytoplazmě,“ zdůraznil Ing. Vokřál. Tato vlastnost se nazývá Duozym a skupina takto působících herbicidů je označována DEN.
Účinná látka herbicidu Axial je přijímána pouze listy, ne kořeny. Ze zasaženého listu se ale v plevelné rostlině pohybuje směrem nahoru i dolů, a tak je rozvedena do všech jejích částí. Pro zajištění účinnosti na plevele a selektivity k ošetřovaným obilninám je nezbytné přidávat do postřikové jíchy adjuvant. Ten totiž není součástí herbicidu. „Syngenta proto vyvinula speciální adjuvant Adigor, který zajišťuje největší pokrytí povrchu listů kapkami postřiku a zlepšuje příjem a účinnost přípravku,“ přiblížil způsob použití Ing. Vokřál a doplnil, že poměr Axialu k Adigoru má být jedna ku třem. Tomuto optimálnímu poměru bude odpovídat i balení přípravku. V jednom setu bude pět litrů Axialu a třikrát pět litrů Adigoru.
Herbicid Axial likviduje jednoleté trávovité plevele ve všech obilninách. Účinkuje na oves hluchý, chundelku metlici na podzim i na jaře, jílky, psárku polní, ježatku kuří nohu, proso, rosičky, béry a lipnici luční. Jak Ing. Vokřál upozornil, není ovšem určen k hubení pýru plazivého a sveřepů. Pro jejich potlačení je třeba zvolit jinou strategii ochrany.
Významným pozitivem Axialu, které souvisí s jedinečným mechanismem jeho účinku, je potlačování rezistentních populací chundelky metlice. Vyskytují se nejenom na mnoha místech Evropy, ale také v České republice. Zvláště závažná je odolnost chundelky proti herbicidům s účinnými látkami ze skupiny sulfonylmočovin. Po letech používání těchto látek se odolné biotypy vyselektovaly a stále jich přibývá. Objevila se dokonce křížová rezistence vůči dalším účinným látkám.

Partneři v tank-mixu pomáhají
O možnosti, jak kombinovat chemické přípravky na ochranu rostlin, se zajímají snad všichni pěstitelé. K Axialu lze v tank-mixu v zásadě přidávat fungicidy, insekticidy i regulátory růstu. Vždy je ovšem třeba řídit se platnou etiketou příslušných přípravků.
Protože Axial neúčinkuje na dvouděložné plevele, jsou nutné tank-mixy nebo sekvenční ošetření. Za vhodné partnery pro regulaci zaplevelení ozimých obilnin dvouděložnými pleveli označil Ing. Vokřál přípravky Kantor a Starane, a to pro použití jak na podzim, tak na jaře. „Pokud chcete aplikovat růstové herbicidy nebo ostatní sulfonylmočoviny, musíte volit sekvenční ošetření – Axialem zasáhnout až po třítýdenní pauze, nebo naopak nejprve použít Axial a herbicidy se jmenovanými účinnými látkami použít až po týdnu,“ dodal. Do všech tank-mixů je vždy nutné přidat adjuvant Agidor, aby byl účinek optimální.

Do brambor, hrachu a slunečnice
Každý rok nabídne společnost Syngenta svým zákazníkům tři až čtyři nové přípravky na ochranu rostlin. Jak uvedl Ing. Vašek, někdy nejde o novinky v pravém slova smyslu, pouze jsou vylepšeny formulace nebo jiné vlastnosti produktu. Herbicid Axial se zcela novou účinnou látkou je opravdovým unikátem, ale náročné požadavky pěstitelů splňuje i Boxer, další letošní novinka mezi herbicidy. Je to postřikový přípravek ve formě emulgovaného koncentrátu určený k hubení jednoletých dvouděložných a trávovitých plevelů v bramborách, hrachu a slunečnici. Tento herbicid je specialistou na svízel přítulu.
„Úspěch pěstování všech plodin začíná podařeným startem. Vyřadit plevele včas z konkurence pomůže preemergentní ošetření herbicidem Boxer,“ řekl Ing. Vokřál a dodal: „Kromě toho, že přípravek účinně potlačuje plevele, jsou jeho výhodami bezpečnost pro plodiny, nízká těkavost (to je důležité při ošetřování slunečnice, která je často pěstována v blízkosti citlivých kultur, jakými jsou ovocné sady nebo vinice) a rychlá odbouratelnost.“
V bramborách lze Boxer použít ve všech užitkových směrech pěstování. Není známa žádná citlivá odrůda. Široké aplikační okno umožňuje rozložení zemědělských prací a v případě nepříznivého počasí oddálení aplikace. Je ovšem důležité vystihnout růstovou fázi plevelů, při níž je účinnost největší – od děložních lístků do prvního páru pravých listů.
Vyskytují-li se na pozemku, kde byly vysázeny brambory, ve větší míře heřmánkovité plevele, rdesna či violky, je nutné přidat k Boxeru partnera, například herbicid Sencor 75 WG. Na potlačení máku se hodí přídavek Afalonu, pokud plevele přerostly, doporučuje společnost Syngenta doplnění o herbicid Gramoxone. Kombinaci Boxer plus Gramoxone lze aplikovat až do deseti procent vzešlých hlíz
„Pokud jde o zásahy v hrachu a slunečnici, je třeba dodržet hloubku setí, aby nedošlo k poškození klíčících rostlin těchto plodin,“ upozornil Ing. Vokřál a zvláště zdůraznil, že Boxer se nesmí používat k ochraně konzervárenského hrášku.

Specialista pro řepku olejku
A do třetice herbicid, který byl vyvinut speciálně pro včasné potlačení plevelů v řepce olejce. Na konferenci o něm hovořil Ing. Juraj Petrina. „Dvě účinné látky herbicidu Brasan 540 EC – clomazone a dimethachlor – se ve svém působení vzájemně doplňují, a tak hubí široké spektrum plevelů, například chundelku metlici a jednoleté dvouděložné plevele, včetně svízele přítuly. Na rozdíl od ostatních herbicidů zamezuje Brasan konkurenci také brukvovitých plevelů (úhorníku mnohodílného a hulevníků),“ uvedl Ing. Petrina.
Za hlavní přednost tohoto nového přípravku proti plevelům v řepce označil Ing. Petrina fakt, že vzcházející řepka je zbavena plevelů v období, kdy je na zaplevelení nejcitlivější. Výhodou při aplikaci potom je, že se herbicid nemusí zapravovat do půdy, nezáleží na tom, jaká je při ošetření teplota vzduchu a jeho účinek je spolehlivý i za sucha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *