Plastické odrůdy se osvědčily

V mnoha oblastech České republiky jsou v posledních letech zaznamenány velké problémy se suchem, které narušuje vývoj porostů. Nedostatek vláhy redukuje výnos obilnin. Obzvlášť citlivou plodinou na stres způsobeným nedostatkem vláhy je pšenice. Odrůdy pšenice ozimé Bernstein, Emilio, Energo a Gordian firmy B O R, s. r. o. je možné na základě několikaletých zkušeností doporučit i pro pěstování ve vláhově méně příznivých oblastech.

Bernstein

Bernstein patří do skupiny nejkvalitnějších pekařských pšenic kategorie E. Tato polopozdní až pozdní odrůda má vysoké rostliny (105 cm) s pevným stéblem, díky kterému nepolehnou. Zdravotní stav je velmi dobrý a vyrovnaný, odrůda má vyšší stupeň rezistence vůči fuzariózám klasu a vykazuje nižší obsah DON v zrnu. Kvalita zrna je vynikající. Obsah dusíkatých látek je velmi vysoký, objemová hmotnost je velmi vysoká, číslo poklesu je vysoké, a hlavně stabilní i při horších podmínkách v době sklizně. Díky vynikající kvalitě zrna byla odrůda v roce 2015 zařazena do skupiny potravinářských pšenic „Penam doporučuje“. Vysokých výnosů Bernstein dosahuje velkým počtem zrn v klasu a vysokou hmotností zrn. Odrůdu sejeme nejlépe v běžném termínu, ale velmi dobře snáší také pozdní termíny setí a také setí po obilovině. V Rakousku je Bernstein testován v podmínkách suché panonské oblasti a již několik let zde dosahuje nejvyšších výnosů. Tyto výsledky potvrzují možnost využití této odrůdy v sušších oblastech. Díky kombinaci spolehlivých výnosů ve všech podmínkách pěstování s nadstandardní kvalitou zrna byla odrůda v roce 2015 registrována i v ČR.

Emilio

Emilio je raná osinatá odrůda pekařské kvality E. Rostliny jsou vysoké (107 cm), odolnost proti poléhání je na střední úrovni. Na jaře velmi rychle a intenzivně odnožuje. Odrůda má velmi vysokou mrazuvzdornost. Zdravotní stav je vyrovnaný, Emilio vykazuje dobrou odolnost proti rzi plevové. Zrno je středně velké (HTZ 46 g). Kvalita zrna je výborná. Odrůda má vysokou objemovou hmotnost, vysoký obsah bílkovin, a také hodnota Zelenyho testu je vysoká. Emilio dosahuje velmi vysokých a stabilních výnosů v různých půdních i ročníkových podmínkách. Díky své plasticitě a vyrovnanému zdravotnímu stavu je v Rakousku zařazena do bio sortimentu (společně s odrůdami Bernstein a Energo). Odrůdu sejeme v běžném agrotechnickém termínu, dobře snáší i pozdní setí. Je možné ji sít po obilovině i po kukuřici.

Energo

Odrůda Energo je raná osinatá pšenice vysoké pekařské kvality E. Má vysoké rostliny (107 cm) se střední odolností proti poléhání. Odrůda má dobrý zdravotní stav, průměrná až dobrá je odolnost proti většině významných chorob. HTZ je vysoká (48 g). Kvalita zrna je velmi dobrá, vysoká je objemová hmotnost i obsah dusíkatých látek. Vysokých výnosů lze dosáhnout ve všech výrobních oblastech, doporučená je vyšší intenzita pěstování. Dobré výnosy dosahuje i v sušších podmínkách. Odrůdu sejeme ve druhé polovině agrotechnické lhůty, snese i pozdní termíny, a také setí po obilovině a kukuřici.

Gordian

Pšenice Gordian má velmi vysoký výnosový potenciál, který dokáže velmi dobře uplatnit jak v intenzivních pěstitelských podmínkách, tak při nižší míře chemické ochrany. Tuto odrůdu lze díky jejím vlastnostem pěstovat s velmi příznivými ekonomickými výsledky. Je to polopozdní odrůda s nižšími rostlinami (84 cm) a dobrou odolností k poléhání díky pevnému stéblu. Zdravotní stav je vyrovnaný s vysokou odolností k napadení rzí pšeničnou a plevovou. Odolnost vůči padlí, braničnatce, listových skvrnitostem a fuzáriím v klasu je dobrá. Přezimování má velmi dobré – stav porostů po zimě 2011/2012 byl hodnocen 7,5 body. Výborný zdravotní stav, nepoléhavost, plasticita a velmi dobré hospodaření s vodou – díky této kombinaci je výnosově silná ve všech oblastech pěstování včetně vláhově méně příznivých lokalit. Odrůdu lze sít i v pozdních termínech setí, po obilovině i kukuřici. Odrůda byla registrovaná v ČR v roce 2014 v kategorii B – pekařská kvalita chlebová. V loňském i letošním roce je zařazena na Seznam doporučených odrůd ÚKZÚZ.

Sucho patří v současné době k průvodním jevům našeho klimatu a je jevem, s nímž je nutno počítat v zemědělské praxi. Odrůdy Bernstein, Emilio, Energo a Gordian patří mezi pšenice, které díky svým vlastnostem uspějí i v méně příznivých podmínkách pěstování.

 

Ing. Michaela Kadlíková

BOR, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *