Planta naturalis desetiletá

Před deseti roky, 1.května 1993, vznikla společnost Planta naturalis, specializovaná na pěstování osiv a sadby přírodních rostlin a produkci sušených léčivých bylin. Dvojice nadšenců - inženýři Bohumil Bradna a Zdena Nikodémová - začínala v Sobotce na několika arech půdy, kde pěstovali 30 druhů rostlin, nyní obhospodařují 24 hektarů půdy u Markvartic a pěstují více než 800 druhů rostlin.

Česká květnice
Základní sortiment lučních druhů a léčivek pěstují v Markvarticích na malých políčkách, připomínajících idylické doby hospodaření našich předků. Z těchto semenných porostů pak pocházejí semena, která jsou míchána do různých směsí. Vlajkovou lodí této nabídky je právě směs Česká květnice, typická pro květnaté louky v české krajině. Sestává až ze 69 druhů lučních rostlin, z nichž je 90 % květin a 10 % travin. Je málo pravděpodobné, že by se na každém stanovišti „uchytily“ všechny druhy, ale podmínky dají vyniknout těm, kterým vyhovuje nadmořská výška, teplotní poměry, druh půdy a vláhové poměry stanoviště.
O pěstování květnatých luk inženýr Bradna říká: „Květnaté louky mají řadu příznivců. Květnaté louce trvá v porovnání s běžným trávníkem trochu déle, než dospěje, její životnost je zato delší a méně ji ohrožují i výkyvy počasí během roku. Známou vlastností pravých květnatých luk je jejich pomalý počáteční vývoj. Během prvního roku po výsevu jsou luční rostlinky malé a nekvetou, rostou především kořínky vytrvalých květin a pohled na louku není úplný. Tyto louky vykvétají od druhého roku pěstování, a teprve pak se projeví v plné kráse a odolnosti.“
Pro specifické podmínky nabízí Planta naturalis i další směsi, jejichž názvy výstižně prozrazují, kde mají uplatnění: Horská louka, Suchá stráňka, Zámecká louka, Kopretinová louka.
Květy pro krajinu
O původních záměrech a ideálech i o tom, jak je museli pod tlakem doby (a samozřejmě i potřeby peněz) oba nadšenci redukovat a přeorientovat, říkají: „Zpočátku jsme se domnívali, že budeme pěstovat semena a pomáhat tak tvorbě a obnově krajiny ve stylu, blízkém přírodě. Bohužel se to nestalo naší hlavní činností. Stále častěji vidíme krásně opravená města a občas i vesnice, ale obklopuje je často velmi zanedbaná krajina. Zde radu neznáme, ale doufáme, že se situace zlepší, protože krásná krajina by neměla být přepychem. Věříme, že se doba lepší – a že to bude platit i pro naši krajinu!“
Pro volnou krajinu nabízí Planta naturalis individuální řešení v podobě směsí, namíchaných pro konkrétní podmínky, například pro mezofitní a vlhké louky. Všehny „konfekční“ směsi je možné, podle podmínek stanoviště, kde budou vysety, doplňovat o další vhodné druhy, jiné pro dané podmínky méně vhodné komponenty je naopak možné ze směsí ubrat. O konkrétním složení rozhoduje i zamýšlené využívání porostu a způsob hospodaření na dané lokalitě.
Pozvánka do Markvartic
Planta naturalis pořádá v posledních letech pravidelně akci Česká květnice. Letos proběhne v Markvarticích u Sobotky již 4. ročník svátku květnatých luk a české vesnice ve dnech 30. května až 1. června, vždy od 9 do 17 hodin. Během všech tří dnů budou mít návštěvníci možnost projížďky po pozemcích s výkladem o pěstovaných druzích a společenstvech rostlin a v prostorách markvartické radnice bude instalována výstava aranžovaných přírodních květin a kytic – od malých váziček, až po velká aranžmá. V pátek 30.5. proběhne Zemědělský den s předváděním hospodářských zvířat a s programem venkovských her. V sobotu 1.6. budou odborníci i praktici přednášet o používání léčivých bylin a o aranžování z lučních květin.
Pro toho, koho tato pozvánka a pestrá programová nabídka zajímá, ještě jedna užitečná informace: Markvartice leží asi 5 km jižně od Sobotky, příjezd je možný od Mladé Boleslavi nebo Jičína, z hlavní silnice se odbočuje u Sobotky.
Břetislav Koč

Text k foto:
(1) Ve skladu Planty naturalis jsou uloženy stovky druhů semen lučních rostlin a léčivek. Inženýrka Nikodémová nemá problém požadovaný druh najít.
(2) Kostelík v Markvarticích se ztrácí za kvetoucím porostem náprstníku.
Foto Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *