Pětadvacet let úspěšné spolupráce

ZBIROŽSKÁ a. s. obhospodařuje 3420 ha zemědělské půdy, z toho 2 615 ha orné půdy, 720 ha luk a pastvin a 85 ha nektarodárného úhoru. V živočišné výrobě chová 800 ks krav na produkci mléka, 500 ks černostrakatého a 300 ks červenostrakatého skotu. Kromě toho ještě vykrmuje krocany určené k prodeji masa. Ornou půdu využívá jak k výrobě krmiv pro chovaná zvířata, tak i k produkci certifikovaných osiv ozimých obilovin určených k prodeji. Dále pěstuje na ploše 450 ha ozimou řepku.

Na dvou stanovištích chová 15 včelstev, které produkují med „od jezeďáka“. Podnik je zapojen od roku 2022 do projektu Demofarmy a získané zkušenosti při pěstování řepky ozimé prezentuje v rámci dne otevřených dveří zemědělské veřejnosti. V rámci Demofarem ZBIROŽSKÁ a. s. spolupracuje s Výzkumným ústavem včelařským, s. r. o. Dlouhodobě také spolupracují s firmou Agrofinal, a to již od roku 1998, o velmi zajímavé historii spolupráce se dozvíte dále v článku. Společně s firmou Agrofinal provozují dlouhodobě pokusnickou práci při pěstování nových hybridů řepky ozimé. V současné době mají v podniku zaseté odrůdové pokusy řepky ozimé a snaží se v praxi ukazovat novinky v pěstování hybridů řepky a zpracování půdy při pěstování této plodiny.

Pokusnickou činností blíže k zemědělcům očima Agrofinalu

Když jsem na konci srpna roku 1998 přivezl několik pokusných sáčků osiva s nejnovějšími liniovými a hybridními odrůdami ozimé řepky, které se nám tehdy ještě na poslední chvíli podařilo zasít, netušil jsem, že se na pokusnictví pozemcích Zbirožské a.s. protáhne na dlouhých 25 let. Čtvrtina století, která v nepřetržité řadě pokračuje dále i přes několik personálních změn na postech agronomů a předsedů, či ředitelů. Tím je pro mě tato spolupráce o to cennější. Jako člověk s pokusnickou duší jsem měl štěstí, že jsem ve Zbirožské a. s. mohl vždy spolupracovat se stejně nadšenými pokusníky, kteří vedle své velmi náročné provozní práce našli čas a prostor pro založení, vedení a vyhodnocení poloprovozních pokusů. Pojďme ale k začátkům.

Se založením prvních pokusů pomohl na poslední chvíli tehdejší předseda Ing. Václav Tomec, CSc., jemuž vděčím za mnohé. Pracovali jsme kdysi spolu v tehdejším JZD Záluží u Hořovic, v podniku vysoké úrovně, který se vymykal tehdejší době. Uvítal jsem tedy začátek nové spolupráce v novém podniku. Patří se také zmínit, že zdatnými pomocníky mi v historii zbirožského pokusničení (a nejen řepkového) byli i zdejší agronomové, technici a v neposlední řadě také obsluha secích strojů a kombajnů. Bez nich by to nešlo realizovat a všem patří velký dík! V posledních letech za Zbirožskou a.s. převzal agronomické žezlo a hlavní podíl na úspěšném pokusnictví pan Vladimír Balák.

Co bylo tedy v začátcích smyslem pokusnické činnosti? Pěstování řepky se v té době sice dynamicky vyvíjelo, ale šlechtitelské společnosti si střežily své nejnovější produkty, kterých bylo jako šafránu, a tak jen několik zemědělských podniků si v té době mohlo tyto novinky s předstihem vyzkoušet v místních podmínkách. Testování v té době probíhalo se zaměřením na výnos, zdravotní stav, kvalitu, plasticitu, včasnost a hustotu výsevu a také meziřádkovou vzdálenost. Již v té době jsme si ve Zbirohu otestovali, že hybridy je nutné sít s omezeným a přesným výsevkem, a větší meziřádkovou vzdáleností. Výsledky pokusnické činnosti jsme pak pravidelně prezentovali na polních dnech, kterých se zúčastňovala řada zemědělců z Rokycanska a přilehlých okresů. Tehdejší nabídka kvalitních a výnosných materiálů byla omezená, a trhu dominovala jedna německá hybridní odrůda a perspektivnější hybridy byly teprve ve fázi testování na ÚKZÚZ. Tehdy totiž u nás ještě nebylo možné využít Společný evropský katalog a odrůdy musely projít náročnými národními zkouškami. Naše společnost měla v testování několik vysoce výnosných novošlechtění, které následně uvedla na trh pod názvy Elite, Embleme nebo EleonorE. Zvláště hybrid Embleme byl velmi úspěšný a v roce 2002 s ním bylo oseto více jak 17.000 hektarů! A právě Zbirožská a.s. byla zvýhodněna tím, že už tento hybrid dobře znala ze svých pokusů, a mohla tedy naplno využít jeho potenciál a zhodnotit ho v lepší ekonomiku pěstování řepky. V dalších letech se stejným efektem byly úspěšně uvedeny např. odrůdy ES Nectar, ES Astrid, ES Alegria, ES Mambo, které opět našly své místo ve Zbirožské a.s. V posledních šesti letech se naší dominantou stala hybridní odrůda ES Imperio, která se zařadila deset nejpěstovanějších hybridů v ČR! A opět bylo mj. klíčem k úspěchu rychlé uvedení na trh na základě několikaletého poloprovozního zkoušení se Zbirožskou a.s. Význam poloprovozního zkoušení je stále velký. Žijeme sice v moderní digitální době a máme mnoho zdrojů informací, ale tyto informace je nutné ověřovat v místních podmínkách. Díky moderním šlechtitelským metodám se šlechtění nových odrůd velmi urychlilo a významně navýšilo jejich počet. Bohužel se tím ale také zkrátila jejich životnost. Poloprovozní zkoušení proto stále bude jedním z důležitých faktorů pro úspěšnou rajonizaci nových odrůd. Společné polní dny pak seznamují širší zemědělskou veřejnost v okolí s novými poznatky při zavádění novinek a nových technologií do praxe.*

Vladimír Balák,
hlavní agronom
Zbirožská a. s.

Milan Spurný,
obchodní ředitel
Agrofinal s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down