Pestrá nabídka přípravků přehledně na jednom místě

Pokusy s herbicidními, fungicidními i insekticidními přípravky aplikované na široké odrůdové skladbě ozimé i jarní pšenice a jarního ječmene, ozimé řepky, ale i cukrovky, kukuřice a máku na jednom místě si mohli prohlédnout návštěvníci včerejšího polního dne společnosti Bayer, s. r. o., v Libčanech na Královéhradecku. Tato tradiční polní akce pokračuje ještě dnes a posléze se přesune na Moravu do Senice na Hané, kam mohou návštěvníci zavítat ve dnech 25. až 26. června. Zájemci si v Libčanech mohli vyslechnout odborný výklad od zástupců firmy Bayer a seznámit se s novinkami pro letošní rok i nově připravovanými přípravky, které jsou ještě v registračním řízení. Příchozí vítal pár mladých lidí v tradičním východočeském kroji výbornými koláčky.

O jednotlivých variantách pokusů hovořil zástupce společnosti Bayer, s. r. o., Ing. Petr Šmída spolu se svými kolegy. Novinkou pro rok 2015 je postemergentní herbicid do kukuřice Maister power s prodlouženou reziduální půdní účinností. Jeho výhodou je například široký aplikační interval (od druhého do šestého listu kukuřice), ale i použití bez nutnosti tank-mixů (je tekutý a má v sobě již obsažené smáčedlo). Účinkuje dobře i na rdesnovité plevele, jako je pohanka, rdesno blešník či rdesno ptačí. Reziduální účinnost proti plevelům jak přes listy, tak přes jejich kořeny působí po dobu čtyř až pěti týdnů. Na pole s nižším zaplevelením a bez výskytu pýru, pcháče a bez silného zaplevelení pohankou postačí dávka 1,25 l/ha. Hektarová dávka 1,5 l je dostatečně účinná i proti pýru a pcháči, pohance či silnějšímu zaplevelení.

Další představenou novinkou byl také dlouhodobě působící fungicid do obilnin Boogie Xpro, který je vhodný pro časné použití. Obsahuje tři účinné látky: prothiokonazol, spiroxamin a bixafen, jenž má pozitivní fyziologické účinky na rostliny – zvětšuje listovou plochu.

Novinkou do cukrovky je insekticidní mořidlo Poncho Beta+ se třemi účinnými látkami, které je účinné proti drátovcům, ale posléze i proti mšicím.

Už příští rok chce firma Bayer nabídnout insekticidní mořidlo Sonido (dosud registrované proti drátovcům do kukuřice) i pro použití do máku proti krytonosci kořenovému. Registrační pokusy však běží i pro použití do řepky a hořčice.*

 

Více informací se dozvíte v některém z příštích čísel týdeníku Zemědělec.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *