Pěstovat trávy na semeno je umění

Mít předem zajištěn odbyt toho, co vypěstuji (a za slušnou cenu) rovná se ideální stav pro každý zemědělský podnik. Většinou tomu tak ovšem není, i když u některých plodin to je nezbytnost. Jednou z nich jsou trávy na semeno. Smluvní možnosti odbytu u nich sice existují, na druhou stranu ale vypěstovat kvalitní travní osivo není vůbec snadné.

Osivo trav – významná vývozní komodita

Podle údajů Českého statistického úřadu a ÚKZÚZ bylo letos k uznávacímu řízení přihlášeno 15 170 ha semenářských porostů trav, což je 0,56 % orné půdy. V žebříčku pěstovaných plodin to znamená třetí místo od konce. Za trávami na semeno jsou už pouze konzumní zelenina a ostatní plochy. Ve druhovém zastoupení vede jílek mnohokvětý jednoletý, který v roce 2003 zaujímal 25 % ze všech travních druhů pěstovaných na semeno. Letos jsou jeho plochy ještě větší, a tak dosáhnul dokonce 40 %.
Přestože u nás semenářské plochy trav nemají velkou rozlohu, osiva trav jsou poměrně významnou položkou v našem vývozu zemědělských produktů a také v ekonomice zemědělských podniků, kde se travním semenářství zabývají. Na semináři věnovaném pěstování trav na semeno, který uspořádala akciová společnost Selekta koncem října v Táboře, to zdůraznil Ing. Josef Sysel, specialista firmy Selekta na pěstování trav a jetelovin.
Rozdělíme-li semenářské porosty trav založené v roce 2003, 44 % ploch bylo založeno za účelem zahraničního množení, produkce ze 48 % ploch je určena pro potřeby tuzemských firem a 8 % ploch slouží k registraci nových odrůd.

Garance odbytu a ceny

Produkce a finalizace osiv jsou kromě zastupování zahraničních odrůd mnoha plodin hlavními činnostmi Selekty, firmy s dlouholetou tradicí. Vždyť Selecta (písmeno c není překlep), předchůdce současné akciové společnosti, byla založena už v roce 1909. Nyní patří Selekta, a. s., spolu s firmami Sladovny Soufflet, s. r. o., a Soufflet Agro, a. s., do skupiny Soufflet, která vlastní 80 % jejích akcií.
Aktivity v osivech trav jdou dvěma směry. Jedním je množení, tedy pěstování trav na semeno a poradenství při zakládání trávosemenných porostů, druhým sestavování travních směsí pro pícní i trávníkové využití a přímý prodej již sestavených směsí nebo jejich komponentů.
Smluvní množení osiv trav přináší výhody pěstiteli a odběrateli. V dlouhodobé smlouvě je sjednána cena a je garantován výkup veškeré produkce v požadované kvalitě. Selekta k tomu ještě nabízí čištění a dosoušení přírodního osiva na vlastním zařízení v Chotiměři (okres Domažlice) a poradenství přímo na poli. Zdálo by se tedy, že není nic jednoduššího, než řešit odbytové problémy rostlinné výroby přes trávy na semeno. Jenže …

Pěstitelský oříšek

Trávy na semeno jsou vysoce ziskové, pokud je jim věnována náležitá pozornost. Úskalí pěstitelské technologie je hned několik. Ten, kdo by si travní semenářství spletl se zatravňováním, určitě by neuspěl. Semenářský porost nelze zakládat na podřadné půdě, je nutné vybrat vhodný pozemek.
Ve vedení porostu je pravděpodobně nejobtížnější zvládnout ochranu proti plevelům (hlavně jednoděložným). Ty nejenom potlačují rostliny trav, ale jejich semena znečišťují osivo a mnohá nelze při čištění odstranit. Proto platí, že čistota se dělá na poli. Normy a čistotu osiv jsou tvrdé. Například není tolerována příměs ovsa hluchého. Ve vzorku nesmí být ani jedno jeho semeno. Plevele je třeba hubit již v předplodině a během vegetace aplikovat vhodné herbicidy.
Ing. Jan Macháč ze Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen, který je významným odborníkem právě na ochranu trávosemenných porostů proti plevelům, upozornil na skutečnost, že pokud není porost trávy uznán za množitelský, třeba právě kvůli výskytu plevelů, je produkce neprodejná a nelze ji v podstatě zužitkovat ani ve vlastním podniku. Trávy nejsou obilniny, v krmení hospodářských zvířat se neuplatní.

Sklizeň ještě není finále

Zatímco v Nizozemsku, které je největším evropským producentem osiv trav, uplatňuje asi 90 % farmářů dvoufázovou sklizeň trávosemenných porostů, u nás je tento způsob ojedinělý. Důvodem je především nedostatek techniky, chybějí vhodné adaptéry pro sběr řádků. Větší časová náročnost, a s ní spojené riziko poškození sklizně na řádcích při nepříznivém počasí, je pouze doplňujícím argumentem pro volbu přímé sklizně kombajnem.
Žádný pěstitel trav na semeno si nemůže dovolit nezajistit okamžitou posklizňovou úpravu přírodního osiva. I když počítá s dosoušením osiva u odběratele, je nutné začít s provětráváním semen ihned po sklizni. Osivo se totiž začíná zahřívat již při cestě z pole.
Obvykle vysoká vlhkost sklízených semen trav není jenom technický problém, jde i o ekonomické hledisko. Dosoušení, ať již na vlastním zařízení nebo ve službách, není nikdy levná záležitost a každé procento vlhkosti navíc výrobu travních osiv prodražuje. A proto stojí za zvážení, zda by cesta dvoufázové sklizně, při níž lze vlhkost přírodního osiva snížit i pod 20 %, nebyla pro naše pěstitele vhodným vylepšením technologie pěstování trav na semeno. Zástupci Selekty podnikají kroky pro zajištění vhodných sklizňových adaptérů a počítají s tím, že v příštím roce je někteří travní semenáři vyzkoušejí v praxi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *