02.11.2022 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pěstování jetele nachového je ekonomicky výhodná záležitost

Produkce osiva jetele nachového má v České republice tradici a velkou popularitu. Za rok 2021 bylo v ČR přihlášeno přes 8 000 ha množitelských ploch (nejvíce v EU). Je pravdou, že většina vyprodukovaného osiva je na vývoz do Francie, Itálie a jiných zahraničních zemí, ale i v našich podmínkách si začínají být zemědělci vědomi předplodinových benefitů jetele nachového.

Po dvou letech produkce certifikovaného osiva nové odrůdy DLF jetele nachového (inkarnát) ́ROKALI ́ můžeme začít rekapitulovat. V roce 2021 bylo sklizeno cca 200 ha množitelských ploch a v roce 2022 dvojnásobek. Naši množitelé na severní Moravě v tomto sklizňovém roce atakovali výnos v průměru 1 tuny certifikovaného osiva na hektar produkční plochy. Vynikajících výnosů dosahovali zkušení pěstitelé jetele nachového, např. farma v Klimkovicích 1,2 t/ha na ploše zhruba 56 ha, ale i nováčci v Suchdole nad Odrou, kde dosáhli výnosu 1,17 t/ha na ploše 33 ha. Výnosy na produkčních plochách ve středních Čechách se pohybovaly na úrovni 800 kg/ha. Obecně se semenný výnos jetele nachového pohybuje od 500–800 kg/ha, ovšem odrůda Rokali začíná na výnosu právě 800 kg/ha, a jak dokázali kolegové v Klimkovicích, tak je schopna poskytnout až 1200 kg/ha.

Foto 1 – Odrůda Rokali, foceno 19. 5. 2022

Příprava půdy množitelských porostů spočívá v hnojení draslíkem (až 100 kg K2O) a fosforem (až 70 kg P2O5). Přesné množství by se mělo samozřejmě odvíjet od provedeného půdního rozboru. Hnojení dusíkem v případě jetele nachového není potřeba z důvodu symbiotického vztahu s bakteriemi rodu Rhizobium, typickými pro jetele a jiné rostliny čeledě bobovité. V celkovém času vegetace jsou symbiotické bakterie jetele nachového schopny navázat i přes 120 kg N/ha.

Výsevním termínem je v našich podmínkách ideální polovina až konec srpna. Z dvouleté praxe množení odrůdy Rokali máme odzkoušeno, že i výsev do 10. 9. v příhodných podmínkách nesnižuje výnos. Vhodným výsevkem používaným na produkci osiva Rokali je 12 kg/ha s tím, že řádkování je volnější než při produkce píce, a to 20 cm. Hloubka výsevu je 1,5 cm z důvodu většího semene oproti ostatním odrůdám. Rokali je následně schopno klíčit již dva dny po výsevu.

Z postřiků je důležité věnovat pozornost padlí (houbové onemocnění). Postřik se provádí postemergentně povolenými přípravky fungicidů. Z tohoto důvodu by měl pěstitel porost průběžně kontrolovat, zvláště za vlhkého a slunného počasí, kdy je tlak patogenu největší.

Foto 2 – Padlí na jeteli nachovém

Pro maximalizaci opylení a semenného výnosu může být také v některých lokalitách vhodné doplnit produkční plochu o 3–4 úly na hektar. Toto opatření ovšem není nutností, například u ploch v blízkosti lesa nemusí být zapotřebí. S tímto souvisí také případná možnost spojit produkci medu a množení osiva jetele nachového, kdy inkarnát je velice atraktivní pro opylovače (31–38 % v cukru v nektaru) a je možné vyprodukovat okolo 60 až 140 kg medu/ha.

Se svolením kolegů z podniku Agrosumak uvádíme tabulku jednotlivých ekonomických nákladů na ošetřování a mechanizaci jetele nachového (viz tab. 1). Z těchto údajů jsou patrné také zákroky, které jsou nutné v průběhu pěstování. Se samotným poradenstvím v oblasti množení Rokali (i jiných osiv) jsou naši referenti pro množení plně k dispozici.

Tab. 1 – Rozpis nákladů jednotlivých zásahů

ZákrokMěsíc provedeníNáklad (Kč/ha)
Podmítka ≤ 8 cm8770
Podmítka 8–15 cm8990
Podmítka 8–15 cm8990
Osivo81 020
Setí (včetně dopravy atd.)8990
Válení8500
Corum91 319
Dash HC9100
Postřik9380
Agil 100 EC9660
Postřik9380
Válení4500
Mospilan 20 SP5323
Bór 150550
Postřik5380
Reglone61 170
Postřik6380
Sklizeň62 230
Drcení slámy6380
Doprava osiva z pole6750

Tab. 2 – Součet nákladů na jednotku plochy

NákladyKč/ha
Osivo1 020
Hnojivo50
Postřiky3 571
Mechanizace9 620
Celkové náklady14 261

Hnojivo bylo v celkové kalkulaci naprosto zanedbatelným nákladem a kolegové použili pouze hnojení bórem na podporu kvetení. Z uvedené tabulky vyplývá, že nejnákladnější vstup je samotná sklizeň, a to převážně z důvodu nynější situace na trhu s pohonnými hmotami.

Tab. 3 – Výsledná ekonomika pěstování Rokali

Ekonomika RokaliKč/ha
Celkové náklady–14 261
Dotace na plochu7 075
Ostatní dotace1 223
Tržba za osivo39 780
Výnos celkem33 817

Po odečtení nákladů činil výnos 25 519 Kč/ha, pokud přičteme i jednotlivé dotace, které je možné získat, tak se dostaneme na částku 33 817 Kč/ha. Ekonomická hodnota osivářské produkce Rokali je tedy naprosto evidentní (viz tab. 3). Mimo samotný peněžní výnos, je nezanedbatelnou výhodou pěstování Rokali jeho předplodinová hodnota. Režim, kdy necháme vzejít a nejméně dva měsíce vegetovat výdrol po sklizni semenářského porostu, nám umožní tvorbu další organické hmoty a pokračovat v produkci dusíku vázaného půdními bakteriemi. Jedná se o množství okolo 67 kg N/ha.

Ekonomika tohoto inputu je při dnešní úrovni cen minerálních hnojiv velmi vítaná a obecně platí pravidlo, že si v následující sklizni vylepšíme úrodu ozimé pšenice o 1–2 t/ha. Jetel nachový je tedy velice vhodným přerušovačem osevního postupu obilovin a jejich výbornou předplodinou. Data budeme sledovat v praxi.

Foto 3 až 8 – Vývoj porostu po sklizni 1. 7 až 31. 8., Suchdol nad Odrou

Foto 9 a 10 – Obrázky z pícninářského pokusu Švábenice – první seč ozimé směsi Porubka a Rokali těsně před metáním jílku mnohokvětého, Švábenice 2021

Úskalí pěstování jetele nachového spočívá především v těchto okamžicích:

  • Setí do špatně připravené půdy, do velké hloubky nebo za dlouhotrvajícího sucha.
  • Včasná herbicidní ochrana na podzim na potlačení heřmánkovců apod.
  • Vyležení porostu po dlouhotrvající sněhové pokrývce a následné komplikace vlivem počasí.
  • Nosatčíci – nutno sledovat na počátku butonizace.
  • Padlí ve vegetativní fázi růstu – postřik.
  • Počasí v době opylování – 2- až 3týdenní období (závislost výnosu na opylení).
  • Desikace a načasování sklizně.
  • Sklizeň velmi opatrná, strbouly se rozpadají a semeno vypadává.

Využití jetele nachového v rostlinné výrobě má půvabnou historii v tzv.  plynulém pásu zeleného krmení, a to především v Landsberské směsce (ozimá směs složená z 50 % jílku mnohokvětého italského, 30 % jetele nachového a 20 % vikve ozimé). Naše společnost dodává i jednoduché směsi jílku a inkarnátu, nebo festulolia a inkarnátu k intenzivním pícním účelům, a to zejména do některých oblastí v Maďarsku.*

DLF Seeds s.r.o.
Ing. Ondřej Borowiecki,

produktový manažer

tel: +420 727 930 928

ondrej.borowiecki@dlf.com

Ing. Aleš Rybák,

obchodní zástupce

tel: +420 727 931 042

ales.rybak@dlf.com

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down